Bogowie praworządni-neutralni

Ich największa moc objawia się w drugim miesiącu roku (Orakt–ran).

Reptillion Wielki

Bóg władzy, rządów, spokoju, tradycji i historii; opiekun trwałości królestw i rodów; bóg smoków i inteligentnych gadów (np. reptillionów, tzn. ludzi–jaszczurów).

Symbol: kryształowy kieł.

Ulubiona ofiara: zachować honor w sytuacjach ekstremalnych i postępować honorowo.

Rasy: każda.

Charakter: każdy nie chaotyczny.

Profesje: każda z wyjątkiem barbarzyńcy i złodzieja.

Cechy premiujące najgorliwszych wyznawców

  • Charyzma postaci wzrasta o 50 pkt na każde 50 pkt WI (tym samym głos jej staje się wyniosły, szlachetny, tubalny itp.).
  • Postać otrzymuje na stałe dla siebie i swojej rodziny (tzn. dla współmałżonek i potomków – jednakże dzieci z nieprawego łoża nie są już objęte działaniem tego daru) jedną na każde 50 pkt WI, losowo określoną, zdolność nadnaturalną. Uwaga: W wypadku wiary zdolność taka (ew. wszystkie inne, które posiadło się w taki sposób) w momencie Zauważenia przez boga tego faktu, może zostać zastąpiona losowo wybraną zdolnością nienaturalną (ułomnością?), lecz może się to przydarzyć wyłącznie tej osobie, a nie jej rodzinie itp.
  • Postać nie jest atakowana przez gady i stworzenia gadokształtne (np. smoki, bazyliszki itp.), o ile sama nie zaatakuje ich jako pierwsza.
  • Raz dziennie odpowiednimi słowami i gestami może sprawić, że każdy przyglądający się jej smok zostanie zauroczony, o ile nie wykona udanego rzutu na odporność nr 2, zmniejszoną o antyodporność równą 50 pkt./50 WI. Każde zachowanie, mające na celu wyrządzenie jakieś szkody zauroczonemu smokowi, neguje działanie tej zdolności. Jeżeli charakter smoka jest taki sam jak wyznawcy, to w niektórych sytuacjach (współpraca dla wspólnych korzyści) MG może założyć, że efekt tej zdolności jest w miarę stały (tzn. do pierwszej różnicy zdań, np. przy podziale skarbów). Od 100 pkt WI zdolność ta obejmuje wszelkie typowe gady, a od 150 WI także niektóre stworzenia od gadów pochodzące.

Oriak

Bóg potęgi bogactwa, pieniędzy, kupiectwa, mądrości, praw i sądów.

Symbol: mitrylowa księga z brylantem na okładce (ew. sama księga).

Ulubiona ofiara: mieszek złota dla świątyni.

Rasy: każda z wyjątkiem elfów.

Charakter: każdy nie-chaotyczny.

Profesje: każda poza łowcą, barbarzyńcą, paladynem, druidem i półbogiem.

Cechy premiujące najgorliwszych wyznawców

  • Postać nabywa umiejętność targowania, jakby miała zdolność Podstawy targu. Jeżeli postać posiada tę zdolność, to może ją wykorzystać tak, jakby miała dwukrotnie więcej MD.
  • W momencie zagrożenia życia lub majątku postać może w danym miesiącu 1 raz na każde 50 pkt WI (w miesiącu Orakt-ran w każdej chwili) otrzymać pomoc boga, dzięki czemu nabywa (aż do chwili, w której ustanie bezpośrednie zagrożenie) wszystkie zdolności profesjonalne (1-20) zdolności gwardzisty. Jeżeli wyznawca jest gwardzistą, automatycznie wpada on w fanatyzm i używa większość zdolności z dwukrotnie większymi na każde 50 pkt. WI premiami (konkretne zdolności wybiera MG).
  • Z chwilą użycia jakiejkolwiek zdolności opartej na sile sugestii, ofiary bronią się z połowiczną odpornością nr 2. Natomiast jeżeli to wyznawca jest ofiarą takich zdolności, to broni się on dużo lepiej (ma dwie możliwości odparcia tej sugestii – wykonuje dwa rzuty, wybierając lepszy).
  • Za każde w jakiejkolwiek sposób zdobyte na stałe dobra, na każdą ich wartość równą 10 sztuk złota, otrzymuje dodatkowo 1 punkt doświadczenia/50 WI.
Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *