Losowanie klasy społecznej

Społeczeństwo Orchii w myśl twórcy systemu jest społeczeństwem feudalnym, w związku z czym jest bardzo istotne pochodzenie społeczne w tym systemie. Aby określić początkowy status społeczny należy rzucić k100 i porównać z tabelą. Może się on oczywiście zmieniać w zależności od dalszych losów bohatera, Nadanie tytułu szlacheckiego czy banicja to dwa skrajne przykłady. Ale też małżeństwo z członkiem wyższej klasy społecznej niż posiadany status społeczny może poprawić znaczenie postaci. Wiele tu jest w gestii MG ale też starań samego bohatera. Wylosowana klasa społeczna ma również wpływ na początkowy majątek bohatera, który należy odpowiednio spożytkować.

Biedota (chłopstwo)

01-05 – Niższa Klasa Niższa (NKN) – niższa biedota (ubogie chłopstwo) roczny dochód 1k10 sztuk złota, Charyzma -15 pkt.

06-10 – Średnia Klasa Niższa (ŚKN) – średnia biedota (typowe chłopstwo) roczny dochód 2k10 sztuk złota, Charyzma -10 pkt.

11-15 – Wyższa Klasa Niższa (WKN) – wyższa biedota (bogate chłopstwo) roczny dochód 5k10 sztuk złota, Charyzm -5 pkt., umie czytać.

Mieszczaństwo

Ma prawo używać tytułu EL przed imieniem.

16-35 – Niższa Klasa Średnia (NKŚ) – ubogie mieszczaństwo, roczny dochód k50 sztuk złota, umie czytać i pisać.

36-55 – Średnia Klasa Średnia (ŚKŚ) – średnie mieszczaństwo, roczny dochód 1k100 sztuk złota, umie czytać i pisać.

56-75 – Wyższa Klasa Średnia (WKŚ) – bogate mieszczaństwo, roczny dochód 2k100 sztuk złota, umie czytać i pisać.

Szlachta

Może używać tytułu TAN przed imieniem, tylko członkowie tej klasy społecznej mogą zostać rycerzami.

76-85 – Niższa Klasa Wyższa (NKW) – uboga szlachta, roczny dochód k100 sztuk złota, umie czytać i pisać, CH +5.

86-90 – Średnia Klasa Wyższa (ŚKW) – średnia szlachta, roczny dochód 2k100 sztuk złota, umie czytać i pisać, CH +10.

91-95 – Wyższa Klasa Wyższa (WKW) – arystokracja i bogata szlachta, roczny dochód 5k100 sztuk złota umie czytać i pisać, CH +15.

96-00 – ELITA WŁADZY (EW) – członek aktualnie rządzących rodów książęcych (zamiast TAN może używać tytułu KSIĄŻĘ) roczny dochód 10k100 sztuk złota, umie czytać i pisać, ma prawo sprowadzania bardzo rzadkich broni, ponadto wie gdzie za odpowiednią opłata może zostać wskrzeszony, CH +20.

Powyższe zestawienie przedstawia klasy społeczne, które mogą być wylosowane jako pierwotne dla stworzonych postaci, przy czym procenty rozkład społeczeństwa dotyczy tylko tych osób, które jako drogę życiową wybierają awanturnictwo, a nie rzeczywistej struktury klasowej społeczeństwa. Naprawdę proporcje ciążą nieco ku dołowi.

Kasta rycerska może pochodzić tylko ze szlachty, dlatego też nikt kto nie wylosuje takiej klasy nie może sobie wybrać profesji rycerskiej, natomiast postać pochodząca z biedoty która zechciała nauczyć się jakiej profesji magicznej automatycznie podczas szkolenia na tę profesję uczy się czytać i pisać.

Należy pamiętać tez o bardzo ważnym prawie, panującym pod rządami Katanów – przedstawiająca się oficjalnie postać, która nie wyjawi przed imieniem swego tytułu, traktowana jest jak należąca do klasy niższej, co w przypadku jakiegokolwiek zatargu ze stróżami prawa naraża ją najczęściej na eliminację a w najlepszym wypadku na żywot niewolnika.

Początkowy majątek postaci

Postać, rozpoczynając żywot poszukiwacza przygód, może wybrać sposób zagospodarowania posiadanego majątku.

Najczęściej oddaje go w dzierżawę i co roku w miesiącu świątecznym odbiera kwotę równą wymienionemu w tabeli Wyjściowa klasa społeczna dochodowi. Niekiedy jednak jest zmuszona, bądź chce swój majątek sprzedać – w takim przypadku musi w miesiącu świątecznym złożyć ofertę Radzie rodzinnego miasta. Następnego dnia Rada, korzystając z pomocy Mistrza Kupieckiego, dokonuje analizy tej oferty i z własnej kasy wypłaca jednorazowo sumę o wartości dziesięciokrotnie większej od rocznej dzierżawy. Jeżeli postać jest kupcem (decyzję o sprzedaży majątku można podjąć po wyborze profesji) albo kupca wynajmie, godząc się zapłacić mu 50% ewentualnego zysku plus 10 złt na jego POZ, może się targować z pomagającym Radzie Mistrzem Kupieckim i jeśli odniesie się sukces, otrzyma się kwotę dwukrotnie wyższą. Kupiec otrzymuje PD za wytargowaną nadwyżkę ponad sumę, którą by normalnie dostał , a jeśli targował się po raz pierwszy , ilość tych PD jest podwojona.

Gdyby postać chciała cały rok pracować, doglądając i pomnażając swój majątek , może zarobić kilkakrotnie więcej niż wynosi roczny przychód z jego dzierżawy – MG decyduje o wielkości tego dochodu i jego formie, gdyż nie zawsze musi to być wyłącznie gotówka.

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. jest błąd. dokód trzeba poprawić na dochód w mieszczaństwie

  2. Tak. Będzie to miało wpływ na majątek postaci, zawody których się nauczył, ogólny poziom oglady i juz na poziomie samego rolę playing, reakcje otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *