Alchemik – Krąg VI

EKSPLOZJA (Energia)
KRĄG: VI (czar nr 1)
ZUŻYCIE PM: 30
CZAS RZUCANIA: 6 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: normalny
CZAS DZIAŁANIA: 0
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 metr/2 POZ wokół (spec.)
OPIS: Czar wyzwala potężną energię w jednym ogromnym wybuchu. W centrum eksplozji (nie dalej niż 1 metr/4 POZ alchemika od epicentrum) niszcząca moc wybuchu jest dużo większa niż na obrzeżach. Wybuch zadaje w centrum k100 obrażeń/2 POZ alchemika. Ofiary otrzymują połowę obrażeń, jeśli wykonają udany rzut na odporność nr 8. Osobom znajdującym się poza centrum czar zadaje o połowę mniej obrażeń. Stałe, niesprężyste elementy otoczenia (mur, drzwi, itp.), bardzo ciężkie przedmioty (wozy, przenośne ołtarze) otrzymują uszkodzenia o wartości 1/10 części siły eksplozji. Wszystkie przedmioty i osoby, które znajdą się w centrum i mają masę mniejszą od 20 kg (80 SF)/POZ alchemika, są odrzucane siłą wybuchu na k10 metrów, odnosząc dodatkowo za każde 2 metry „lotu” k10 uszkodzeń (przedmioty) lub k100 obrażeń (istoty żywe) od upadku. W niektórych przypadkach, np. delikatnych (szklanych) przedmiotów, które ofiary miały przy sobie należy sprawdzić (rzutem na ich wytrzymałość), czy nie uległy one zniszczeniu. Istoty cięższe i poza centrum wybuchu muszą wykonać udany rzut na akt. ZR (w wypadku przedmiotów decyduje MG) albo zostaną przewrócone. Czaru tego można używać do niszczenia bardzo ciężkich przedmiotów (np. wozy) lub stałych przeszkód (drzwi, ściany). Po umiejętnym rzuceniu (rzut na połowę UM) alchemik może skupić całą energię czaru na wybranej przeszkodzie. Zasięg czaru ogranicza się wtedy tylko do centrum (1 metr/4 POZ wokół). W takim wypadku istoty żywe otrzymują k100 obrażeń/4 POZ alchemika, zaś wybrana przeszkoda uszkodzenia dwukrotnie większe.

OGNIOWA OTOCZKA (Ogień)
KRĄG: VI (czar nr 2)
ZUŻYCIE PM: 12
CZAS RZUCANIA: 6 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: 6 rund/POZ
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 osoba (spec.)
OPIS: Wokół wybranej osoby pojawia się płomienista otoczka, oddalona od ciała zaledwie o kilkanaście centymetrów. Całkowicie chroni ona przed każdym, nawet magicznym ogniem i zimnem. Dodatkowo umożliwia oddychanie w ogniu. Każda istota lub przedmiot, które zetkną się z otoczką (np. istota atakująca bronią o zasięgu 0, łapami lub pyskiem) zostają ogarnięte płomieniami. Ogień zadaje ofiarom k100 obrażeń/2 POZ alchemika, ew. połowę po udanym rzucie na odporność nr 8. Łatwopalne i drewniane przedmioty (lecz nie ekwipunek osoby pokrytej ogniową otoczką) muszą wykonać % rzut na wytrzymałość. Nieudany rzut oznacza uszkodzenia równe 1/10 obrażeń zadawanych przez ogień. W wypadku łatwopalnych przedmiotów MG może założyć ponowne uszkodzenia (nawet co rundę), jeżeli pierwszy rzut był nieudany – oznacza to, że przedmiot zajął się ogniem. Czar ma mały efekt uboczny – osoba chroniona otoczką doznaje 1 obrażenie w każdej rundzie trwania czaru i ma o połowę zmniejszone UM.

SFERA IZOLACJI (Energia)
KRĄG: VI (czar nr 3)
ZUŻYCIE PM: 60
CZAS RZUCANIA: 6 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: 0
CZAS DZIAŁANIA: 1 runda/POZ
OBSZAR DZIAŁANIA: alchemik (spec.)
OPIS: Chroni alchemika (wraz z ekwipunkiem) przed jednym wybranym czynnikiem fizycznym lub energetycznym. W momencie rzucania czaru alchemik musi dokładnie określić przed jakim. Przykładowo czar może chronić przed energią, kwasem, ogniem czy trującym gazem. Czar ten chroni zawsze, bez względu na magię i siłę czynnika.

WYCIĄGNIĘCIE ESENCJI (Gaz)
KRĄG: VI (czar nr 4)
ZUŻYCIE PM: 12
CZAS RZUCANIA: 6 rund
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: (stały)
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 porcja (z 1 kg materialnej substancji); spec.
OPIS: Czar ten umożliwia wyciągnięcie ekstraktu z określonej oczyszczonej, magicznej substancji, pozyskanej np. z organu jakiegoś specyficznego stwora. Wydzielona substancja zwana jest ekstraktem i odpowiednio spreparowana może służyć w celu sporządzenia np. mikstury magicznej, ładunku do różdżki magicznej itp. Najbardziej znane esencje to: esencja petryfikacji z oczu bazyliszka, esencja ognia do kuli ognia z żołądka czerwonego smoka, esencja latania ze skrzydeł demona lub dużego smoka itd. Tak uzyskana esencja musi zostać natychmiast użyta do określonego celu albo zabezpieczona czarem Konserwacja w małym sterylnym, szklanym i zamkniętym naczynku.
Uwaga: Jak korzystać z uzyskanej esencji podane jest przy zdolnościach alchemicznych.

STWORZENIE KLEJNOTU (Polimorfia)
KRĄG: VI (czar nr 5)
ZUŻYCIE PM: 60 + spec.
CZAS RZUCANIA: 6 rund
CZAS DZIAŁANIA: stały
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
OBSZAR DZIAŁANIA: kamień (spec.)
OPIS: Czar przemienia zwykły kamień w nieoszlifowany kamień szlachetny. Trzeba wydać 2 PM na każdą 1 szt. złota zamierzonej wartości klejnotu. Jest on najzupełniej rzeczywisty i niemagiczny, a jego wielkość odpowiada żądanej wartości. W oparciu o rodzaj kruszcu wielkość i wagę ustala MG. Alchemik może w ten sposób produkować kamienie szlachetne do maksymalnej wartości 500 szt. złota/POZ, jednakże gdy posiada księgę Alchemii nie obowiązują go limity, a ponadto wykorzystuje o połowę mniej PM. Wartość tę można uzyskać dopiero po umiejętnym jubilerskim obrobieniu. Normalnie stworzony minerał posiada 1/10 wartości oszlifowanego klejnotu. Podczas rzucania tego czaru alchemik musi mieć przed sobą wzór klejnotu, oraz próbkę (wystarczy okruch – zależnie od MG) materiału z którego będzie on wykonany (podczas rzucania czaru zużywa się ją). Wzór klejnotu to rozrysowana sieć krystalicznych wiązań; każdy kamień szlachetny ma inną. Zdobycie wzorów najcenniejszych kamieni np. diamentu jest niezwykle trudne.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *