Religia i bogowie

Bogowie praworządni-dobrzy

Ich największa moc objawia się w pierwszym miesiącu roku (Dagin–ran).

Bogowie praworządni-neutralni

Ich największa moc objawia się w drugim miesiącu roku (Orakt–ran).

Bogowie praworządni-źli

Ich największa moc objawia się w trzecim miesiącu roku (Kosar–ran).

Bogowie neutralni-dobrzy

Ich największa moc objawia się w czwartym miesiącu roku (Gabse–ran).

Bogowie neutralni-neutralni

Ich największa moc objawia się w piątym miesiącu roku (Kepon–ran).

Bogowie neutralni-źli

Ich największa moc objawia się w szóstym miesiącu roku (Bgmaa–ran).

Bogowie chaotyczni-dobrzy

Ich największa moc objawia się w siódmym miesiącu roku (Kepon–ran).

Alternatywni bogowie

Inne spojrzenie na panteon z propozycjami mniejszych i większych zmian.

Katorgan

Historia narodzin ponurego kultu Katorgana sięga czasów panowania Katana Minga Mądrego, który około roku 8400 KI wydał edykt traktujący o ustanowieniu jednej z wysp ciągu Orcusa Świętą Ziemią Rodziny Panującej. Dzięwięciu na 10 synów i córek każdego krewnego rodziny panującej zostało obdarzonych łaską zamieszkania na wyspie władców – Orcus Tanie.

Kompendium wiary

Po wniebowstąpieniu zmienia się sposób spostrzegania świata. Jako naturalną cechę wynikającą z tego procesu bóg uzyskuje zdolność Boskiej Percepcji. W wyniku niej zyskuje możliwość dostrzegania globalnych spraw Orchii, poczynań swych wyznawców i działań innych bogów.

Schizma oriakańska

Wdrożona w życie przy wydatnym wsparciu kultu Oriaka imperialna reforma monetarna (9455-9457) zakończyła się niepodważalnym powodzeniem, ale efekty uboczne tego procesu zaskoczyły wielu jej zwolenników, najbardziej zaś samych pomysłodawców – najwyższego arcykapłana Oriaka kthana Uru Setele oraz duchownych stanowiących grono jego najznamienitszych doradców.

Pożegnanie Matki Wód

Obrzędy i ceremonie wyznawców El-Amarny powiązane są w przeważającej mierze z morzem, uznawanym za domenę bogini, jej kryjówkę i zarazem wyraziciela jej woli.

Relikwie

W pojęciu podstawowym relikwie to części ciał świętych, które zostały zachowane po ich śmierci i otoczone kultem. Dla potrzeb systemu, pod tym pojęciem zostały umieszczone także przedmioty fizyczne, które zyskały moc magiczną, dzięki wierze istot i interwencji boskiej.

Złoty nóż Oriaka

Niszczycielska inwazja sharanów rozpoczęta pod koniec 9457 obróciła w perzynę wschodnią część Kartarii, niosąc ze sobą śmierć, zniszczenie, nieznane dotąd choroby i epidemię powszechnego głodu. Rolnicze uprawy na Orkusie Wschodnim i Czerwonym oraz w sporej części Tabadanu poszły z dymem, kiedy potężne przemiany półboskie unicestwiały pozornie niezliczone szeregi zamorskich najeźdźców.

Elamarnicka modlitwa do umarłych

Większość liczących się orchiańskich kultów podchodzi ze zrozumiałą niechęcią do nekromancji, uważając pętanie należnej bóstwom duszy z umarłą cielesną powłoką za świętokradztwo graniczące z kradzieżą boskiej mocy.

Ceremonia Trzech Pieśni

Aletha zawahała się. Dzisiejszego ranka dostrzegła bowiem niepewność, ledwie dostrzegalny cień wątpliwości w oczach jej ojca – Farima, gdy po raz ostatni towarzyszył jej w przygotowaniach do najważniejszej w życiu Ertinhee chwili – jedynego celu jej egzystencji – Ceremonii Trzech Pieśni.

Amryta – Nektar Nieumarłego

Pan Umarłych. Wielki Sędzia. Ojciec Nocy. Czaszkogłowy. Morglith znany jest pod wieloma mianami, a czci się go w każdym bez mała zakątku Orchii, czasami otwarcie w majestacie prawa, czasami skrycie i na uboczu.

Rytuał Pancerza Duszy

Wśród wielu mrocznych obrzędów kultu Katana jeden wyróżnia się szczególnie ponurą sławą i budzi grozę wśród czcicieli dobrych bogów. Katanici rzadko rozmawiają na jego temat z innowiercami – nie tyle dla zachowania rytuału w sekrecie, co z chęci spotęgowania atmosfery, jaką wzbudza on w wyznawcach innych kultów.

Rytuał Zniszczenia Pancerza Duszy

Formuła tego rytuału narodziła się na skutek próśb składanych do kapłanów Graama przez postacie powiązane z osobami, których dusze zostały zaklęte w Pancerzach Duszy.

Rytuał Jedności

Sięgający swymi korzeniami teokratycznych tradycji Archipelagu Południowo-Wschodniego z czasów Kartana, asteriański Rytuał Jedności jest niezwykłym mistycznym obrzędem pozwalającym zjednoczyć się duchowo i cieleśnie istotom, które należą do skrajnie odmiennych ras i gatunków i które nie posiadają naturalnej możliwości spłodzenia potomstwa.

Rytuał Tchnienia Węża

Nie wszystkie rytuały odprawiane są w zaciszu marmurowych świątyń, nie wszystkim towarzyszą śpiewy odprawiającej modły kongregacji i dźwięk dzwonów bądź rogów. Istnieją pewne obrządki, po które sięga się przy wtórze bitewnego zgiełku, na polu boju.

Wielkie Pianalia

Świat Orchii jest niepowtarzalny w swoim kolorycie, albowiem każdego miesiąca wchodzi w strefę większych wpływów bóstw o konkretnym charakterze. Owocuje to nie tylko zwiększonym zauważeniem wiernych konkretnego boga ale także szczególnym świątecznym charakterem danego miesiąca, w trakcie którego dochodzi do rozlicznych cudów.

Comments are closed.