Gwardzista

Gwardzista to żołnierz, najmujący się do służby w zamian za określone korzyści materialne – stąd żołd, opłacanie szkoleń itp. Jest częściowo ubezwłasnowolniony, jednak zwykle świetnie wyszkolony i bardzo niebezpieczny w walce. Charakter: Każdy praworządny (może być neutralny lub chaotyczny, jednak wtedy otrzymuje połowę punktów doświadczenia). Rasy: Wszystkie… Czytaj dalej