Katorgan – Pan Cierpienia

Sfera wpływów: bóg tortur, perwersji, zboczeń seksualnych. Symbol: kobieca (orcza) pierś otoczona kolczastym łańcuchem. Rasy: teoretycznie przedstawiciel każdej rasy rozumnej może być wyznawcą Katorgana, jednakże wyznawcami kultu są wyłącznie orki. Charakter: każdy zły. Profesje: każda, poza paladynem. Wymagana ofiara: krwawa, perwersyjna orgia. Kapłani i miejsca kultu: głównym… Czytaj dalej