Czas Reptillionów

Rok 1 Gdy przeminął wielki kataklizm, wywołany strąceniem Balamora do Otchani, rasy rozumne poczuły się samotne, opuszczone po odejściu Lahagana w boskie zaświaty. Cała Orchia uległa wielkim przemianom. Choć zniszczenie nie dotknęło obszarów zamieszkanych przez rozumne rasy w takim stopniu, jak innych, mniejsze, nie zburzone przez Morglitha… Czytaj dalej