Wielkie Pianalia

Żyjąca Orchia

Wstęp Świat Orchii jest niepowtarzalny w swoim kolorycie, albowiem każdego miesiąca wchodzi w strefę większych wpływów bóstw o konkretnym charakterze. Owocuje to nie tylko zwiększonym zauważeniem wiernych konkretnego boga ale także szczególnym świątecznym charakterem danego miesiąca, w trakcie którego dochodzi do rozlicznych cudów. Podczas kolejnych czterdziestu dni… Czytaj dalej

Bogowie chaotyczni-dobrzy

Ich największa moc objawia się w siódmym miesiącu roku (Kepon–ran). Kas-Handil Bóg szczęścia, hazardu, cudów, natchnienia, poezji i ciekawości. Symbol: złota kula. Rasy: każda. Charaktery: każdy. Profesje: każda. Ulubiona ofiara: ułożenie na jego cześć całkowicie nowej, rymowanej pieśni pochwalnej lub wiersza (minimum kilka zwrotek). Cechy premiujące najgorliwszych… Czytaj dalej

Pian – rozszerzony opis

Bóg chaotyczny-dobry. Sfera wpływów: bóg przyjemności, seksu i pijaństwa; opiekun dowcipnisiów, niewiernych małżonków, ladacznic i obłąkanych. Symbol: kielich wina. Rasy: przedstawiciel każdej rasy rozumnej może być wyznawcą Piana, zaznaczyć należy, że poza Orkami wyznawcami kultu są głównie mężczyźni. Charakter: każdy. Profesje: każda. Wymagana ofiara: suta libacja na… Czytaj dalej