Dendroid

Wzrost: od 3-4 metrów.

Waga: od 100-500 kg.

Charakter: ntr. db., ntr. ntr., ntr. zł.

Współczynniki podstawowe:

ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI
250 300 10 20 20 50 15 30 10 0

Odporności: 1-10; 3-10; 4-10; 6-10; 10-20 Odp. nr 8 1/2 N i 1/2 przyrostów.

Biegłości:
Gałęzie BGŁ +15; SKUT 90ob; OP 3; U 2; OB+ 30 ( po 15 ); A 2; NO – natur. oburęczność.
Konar BGŁ  +15; SKUT 160ob; OP 7; U 3; OB+ 24; A 1.

Wyparowania i Obrona własna: Kora OB + 25 WYP 80 / 100 / 140.

Wygląd

Denrdoidy to dosyć duże istoty podobne do drzewców i drzew, pośród których żyją. Mają jednak przewagą nad nimi, ponieważ posiadają silne, wykształcone kończyny górne i dolne umożliwiające im szybkie poruszanie.

U poruszającego się dendroida łatwo rozróżnić gałęzie odpowiedzialne za ramiona oraz nogi. Konary-ręce posiadają różną ilość chwytnych palców. Twarz dendroida zawiera się w jego głównym pniu, mniej więcej w ¾ wysokości istoty. Nie posiada wykształconej szyi i barków. W ramach twarzy można rozpoznać otwory odpowiadające za oczy oraz usta, rzadko kiedy wykształcają nosy. Wydawane przez nie dźwięki są niskie i świszczące. W przypadku gdy znają języki humanodiów ich mowa jest powolna i często nie są w stanie wypowiedzieć niektórych zwrotów.

Wzrostem dochodzą do maksymalnie 4 metrów (szczególnie najstarsze osobniki). Waga waha się w przedziale od 100 do 500 kg. Skóra odpowiada teksturą korze drzewa, z którego się wykształcił. Zwykle jest grubsza w niewielkim stopniu niż u zwyczajnego drzewa. Jest przy tym niesamowicie elastyczna i odporna na uszkodzenia. Zdarza się, że jest porośnięta mchem lub nawet niewielkimi krzewami.

Ilość wykształconych ramion może się różnić w zależności od osobnika. Zwykle są to dwa, jednak można spotkać dendroidy posiadające cztery czy więcej aktywnych konarów-ramion. Stopy, tak wielkością jak i kształtem, przypominają wyrwane z ziemi korzenie. Głowy (jeśli można tak nazwać zwieńczenie głównego pnia) porośnięte są parasolowato rozrośniętymi gałęziami pokrytymi listowiem, a okresowo kwiatami i żołędziami (w zależności od drzewa od którego bezpośrednio pochodzą). Ze względu na to, iż potrafią wykształcić się z różnych drzew ich wygląd, a także cechy osobnika, mogą znaczenie odbiegać od standardu.

Wraz ze wzrostem powiększają także średnice pnia tworzącego ich ciało jak i średnicę poszczególnych konarów. Największe osobnik są niezwykle podobne do drzewców i często są z nimi mylone. Wielu uważa, że dendroidy są wręcz pierwszym etapem rozwoju drzewców.

Tryb życia

Dendrodidy będące mniejszą odmianą drzewców często z nimi współpracują. Opiekują się dużymi połaciami lasu oraz w nich żyją. W czasach antycznych były częściej spotykane niż obecnie głównie ze względu na to, iż ilość gęstych borów była większa. Aktualnie, w ramach Archipelagu Centralnego, można je spotkać na terenach silnie zalesionych. Szczególnie upodobały sobie (tak ja drzewce) ciąg wysp Arianom i wyspy Old-can, In-can, które są ich naturalną siedzibą. Nie potrzebują pokarmów gdyż dzięki swoim zdolnościom oraz korzeniom mogą je z łatwością pobrać bezpośrednio z ziemi. Dendroidy mające kontakt z humanoidami mogą bez większych kłopotów nauczyć się porozumiewać za pomocą wyuczonych języków. W ramach kontaktów ze sobą używają niedostępnej dla większości mowy opartej na poruszeniach gałęzi, wydzielaniu zapachów, czy też zmianie koloru obrastających je liści. Unikają oczywiście wszelkich źródeł ognia oraz wysokiej temperatury. Nie spotyka się ich na terenach suchych oraz pustynnych. Zwykle są aktywne w ciągu dnia, chociaż noc i ciemność nie stanowią dla nich jakiegoś większego problemu.

Występowanie

Żyją głównie samotnie, czasem spotyka się je podczas ceremonii druidów jako specjalnych gości. Żyją gównie w gęstych lasach. Nie tworzą par i rozmnażają się sporadycznie. Wykształcone żołędzie muszą upaść na ziemię w miejscu gdzie występuje silne źródło magii. Na skutek jej działania oraz opieki nad wyrastającym drzewem przez drzewca lub dendroida z takiego owocu może w ciągu 20-30 lat wykształcić się nowy dendroid. Nic nie wiadomo o pierwszym przedstawicielu tego gatunku. Pojawili się niemal jednocześnie z drzewcami. Żyją bardzo długo, najstarsze okazy opowiadały o zdarzeniach sprzed setek lat. Starają się unikać kontaktów z humanodiami, ponieważ ci polują na nie i upodobali sobie ich drewno na wykonywanie drogich mebli oraz przedmiotów.

Inne informacje

Niektóre elfie rody posiadają w herbach stylizowane sylwetki dendroidów. Ze względu na to, iż drewno dendroidów jest niezwykle elastyczne (zapewne dzięki przepływającej przez nie magii) zdarzają się wyprawy w celu złapania lub zgładzenia tych istot, a na koniec przerobienia jego ciała na niezwykle wytrzymałe sprzęty i meble. Zmusza się nawet schwytane żywe dendroidy, aby zajęły nietypową pozycję czy też układ gałęzi tak, aby po ich zabiciu, łatwiej było obrobić uzyskany materiał. Wszelkie wykonane w z tego materiału przedmioty są niesamowicie kosztowne. Z żywych dendroidów pozyskiwana jest także cenna żywica.

Zdolności specjalne

 • Podstawowe umiejętności Łowcy – od 1 do 10.
 • Postrzeganie naturą – widzą normalnie, ale z większym nasyceniem barw zimnych. Potrafią również przełączyć na tryb postrzegania naturalnego dla roślin, a więc drganiowo-naciskowego. Mogą tego dokonać jednak tylko na terenie gdzie występują rośliny ukorzenione. Zasięg takiego widzenia równy jest 1/2 SZ w metrach.
 • Wyczucie zagrożenia roślin – wyczuwają ból i śmierć większych roślin (min. 1/2 metra) w promieniu 1 km na POZ. Nie muszą się koncentrować.
 • 1/2 ran kłutych – rany kłute działają z 1/2 skuteczności, a pociski z broni ręcznych, miotanych z 1/10 skuteczności.
 • Podwójne obrażenia od ognia – od naturalnego jak i magicznego ognia otrzymują podwójne obrażenia.
 • Zastygnięcie w naturze – po k10 rundowej przemianie może zastygnąć w miejscu i od tego czasu jest nie do odróżnienia od normalnego drzewa (tylko druidzi i niektóre czary mogą zadziałać). Gdy chcą „ożyć” robią to automatycznie i mogą od razu działać.
 • Zamaszysty atak – jak wojownik, ale tylko splecionymi konarami.
 • Oplatanie korzeniami – jedna osoba stojąca na polu obok może zostać zaatakowana korzeniami i pnączami pojawiającymi się z ziemi, ale dendroid w tej rundzie musi chociaż raz zaatakować i trafić ofiarę, a dodatkowo ma przez to połowę ataków w rundzie. Oplatany musi wykonać rzut na akt. ZR, inaczej do czasu uwolnienia ma 1/2 TR, OB i UM. Złapany w sidła może się uwolnić poświęcając rundę ataków broni tnącej lub wyrywając się, a więc rzutem na 1/10 SF.
 • Atak cierniami – raz dziennie dendroid może wystrzelić z siebie tyle cierni, który posiada POZ. Każdy cierń traktuje się jakby miał TR o 50 mniejsze niż w konarach, a skuteczność równą 50kł + 1/4 SF. Można wystrzelić maksymalnie na odległość równą 1/10 SF w metrach. Ciernie muszą być wystrzelone w jedną istotę lub ewentualnie w grupę ściśniętych osób. Można też wystrzeliwać zatrute ciernie, ale jest ich o połowę mniej niż normalnych. Istota trafiona takim cierniem broni się na odp. nr 6 i jeżeli % rzut się nie powiedzie zostaje dodatkowo sparaliżowana na k5 rund.
 • Duszenie – po udanym trafieniu dwoma konarami następuje automatyczne unieruchomienie, co oznacza, że ofiara nie może atakować i ma tylko OB ze zbroi (skóry). Żeby się wyrwać ofiara musi mieć wolne obie ręce i wykonać rzut na 1/10 SF. Test wykonuje się co rundę. W tym czasie dendroid dusi ofiarę zadając jej co rundę k100 ran + 1/10 SF. Dendroid może od następnej rundy dusić już tylko jedną ręką, a drugą atakować.
 • Magia druidyczna – ma dostęp do czaró odpowiednio jak druid na takim samym poziomie. Nie potrzebują PM, magazynują je naturalnie i posiadają 50 PM dziennie na POZ. Nie kumuluje się to z PM nieużytymi w dniu poprzednim. Nie może (nie potrafi) korzystać z amuletów. Czary poznaje automatycznie, głównie te skierowane na kontrolę roślinności. Rzadziej kontroli zwierząt czy już bardzo rzadko przemiany w zwierzęta.
 • Rozsadzenie korzeniami – potrafią swoimi korzeniami rozsadzić 1m3 kamienia na 2 POZ. Trwa to 60 rund na jeden metr sześcienny. Potem wystarczy uderzenie czymś ciężkim i skała się rozsypuje.
 • Atak z zaskoczenia – po udanym zastygnięciu w naturze może zaatakować przechodzącą obok istotę, która broni się na 1/2 akt. SZ. W przypadku fiaska rzutu jest ona automatycznie zaskoczona na 1 rundę.
 • Dendroidzi z żywiołów – niektórzy dendroidzi posiadają w sobie żywioł – patrz Żywiołaki. Mają następujące przyrosty: Ognia – SF + 50 (bez bonusów); Ziemi – ŻYW + 50 (bez bonusów); Wody – ZR + 25; Powietrza – SZ + 25; Chaosu SF i ŻYW + 25; SZ i ZR + 10
 • Wzmocnienie kory – kosztem zwiększenia o jeden stopień ograniczeń SZ i ZR wyparowania tnące i obuchowe wzrastają o 10 pkt. na POZ, a kłute o 5. Może to trwać maksymalnie 1 godz. na POZ, ale nie częściej niż raz dziennie.
 • Korowa tarcza – jedna łapa zmienia się w tarczę, co daje + 10 do OB dal + 10 na 2 POZ. W starciu bezpośrednim tarcza jest nie przydatna.
 • Splatanie konarów – umiejętność zrobienia z dwóch konarów jednego. Splatanie i rozplatanie trwa k10 rund (patrz broń Konar).
 • Agonia –  Dendroid ma agonię, a więc po przyjęciu odpowiedniej liczby ciosów więdnie w tempie 10/Żyw na rundę.

Profesja: strażnik lasu

drapieżnik 20; 15; 10; 10; -; 5; +; 10; -; +; BI + 10,
przyrosty 5; 4; 3; 3; 1; 2; 1; -; +; 1; + 3,
odporności 2-10; 3-10; 4-10; 6-10; 7-10; 10-10;

POZ: 0
ŻYW 305; SF 485; ZR 62; SZ 72; INT 55; MD 95; UM 65; CH 80; PR 45; WI 30; Z 2;
ODP: 1-52; 2-61; 3-64; 4-61; 5-36; 6-110; 7-100; 8-43; 9-85; 10-120; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 119; TR 174; SKUT 211ob; OP 3; U 6; OB+ 30; SP B/NO; A 2;
BR 2: Konar BGŁ 119; TR 174; SKUT 281ob; OP 7; U 9; OB+ 24; SP B; A 1; OB bl 71
ZBROJA: Kora OGR – / -; OB bl 67 / dl 37; WYP 80 / 100 / 140;

POZ: 2
ŻYW 325; SF 501; ZR 68; SZ 78; INT 57; MD 99; UM 67; CH 90; PR 50; WI 32; Z 2;
ODP: 1-58; 2-67; 3-70; 4-67; 5-42; 6-118; 7-108; 8-47; 9-93; 10-128; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 130; TR 187; SKUT 260ob; OP 3; U 6; OB+ 45; SP 2B/NO; A 2;
BR 2: Konar BGŁ 130; TR 187; SKUT 365ob; OP 7; U 12; OB+ 36; SP 2B; A 1; OB bl 94
ZBROJA: Kora OGR – / -; OB bl 93 / dl 48; WYP 100 / 120 / 160;

POZ: 4
ŻYW 345; SF 517; ZR 74; SZ 84; INT 59; MD 103; UM 69; CH 100; PR 55; WI 34; Z 2;
ODP: 1-64; 2-73; 3-76; 4-73; 5-48; 6-127; 7-117; 8-52; 9-102; 10-137; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 146; TR 205; SKUT 264ob; OP 3; U 6; OB+ 45; SP S/NO; A 4;
BR 2: Konar BGŁ 146; TR 205; SKUT 369ob; OP 7; U 12; OB+ 36; SP S; A 1; OB bl 105
ZBROJA: Kora OGR – / 1/2; OB bl 104 / dl 59; WYP 120 / 140 / 180;

POZ: 6
ŻYW 365; SF 533; ZR 80; SZ 90; INT 61; MD 107; UM 71; CH 110; PR 60; WI 36; Z 2;
ODP: 1-71; 2-80; 3-83; 4-80; 5-55; 6-135; 7-125; 8-56; 9-110; 10-145; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 152; TR 213; SKUT 268ob; OP 3; U 6; OB+ 45; SP S/NO; A 4;
BR 2: Konar BGŁ 152; TR 213; SKUT 373ob; OP 7; U 12; OB+ 36; SP S; A 1; OB bl 116
ZBROJA: Kora OGR – / 1/2; OB bl 115 / dl 70; WYP 140 / 160 / 200;

POZ: 8
ŻYW 385; SF 549; ZR 86; SZ 96; INT 63; MD 111; UM 73; CH 120; PR 65; WI 38; Z 2;
ODP: 1-77; 2-86; 3-89; 4-86; 5-61; 6-144; 7-134; 8-61; 9-119; 10-154; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 173; TR 237; SKUT 272ob; OP 3; U 6; OB+ 45; SP 2S/NO; A 6;
BR 2: Konar BGŁ 173; TR 237; SKUT 377ob; OP 7; U 12; OB+ 36; SP 2S; A 2; OB bl 81
ZBROJA: Kora OGR 1/2 / 1/2; OB bl 90 / dl 45; WYP 160 / 180 / 220;

POZ: 10
ŻYW 405; SF 565; ZR 92; SZ 102; INT 65; MD 115; UM 75; CH 130; PR 70; WI 40; Z 2;
ODP: 1-85; 2-94; 3-97; 4-94; 5-69; 6-153; 7-143; 8-66; 9-128; 10-163; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 179; TR 245; SKUT 321ob; OP 3; U 8; OB+ 60; SP 2S/NO; A 6;
BR 2: Konar BGŁ 179; TR 245; SKUT 461ob; OP 7; U 15; OB+ 48; SP 2S; A 2; OB bl 99
ZBROJA: Kora OGR 1/2 / 1/2; OB bl 111 / dl 51; WYP 180 / 200 / 240;

POZ: 12
ŻYW 425; SF 581; ZR 98; SZ 108; INT 67; MD 119; UM 77; CH 140; PR 75; WI 42; Z 2;
ODP: 1-91; 2-100; 3-103; 4-100; 5-103; 6-161; 7-151; 8-70; 9-136; 10-171; Amg 0;
BR 1: Gałęzie BGŁ 205; TR 273; SKUT 325ob; OP 3; U 8; OB+ 60; SP M/NO; A 8;
BR 2: Konar BGŁ 205; TR 273; SKUT 465ob; OP 7; U 15; OB+ 48; SP M; A 3; OB bl 107
ZBROJA: Kora OGR 1/2 / 1/3; OB bl 119 / dl 59; WYP 200 / 220 / 260;

Bookmark the permalink.

6 Comments

 1. Wzmiankujesz, że dendroidy żyją bardzo długo – sugerowałbym znajomość wydarzeń sprzed tysięcy lat, a nie setek, wówczas zupełnie innego znaczenia nabiera owo sformułowanie "bardzo długo", a sam dendroid staje się łącznikiem niemalże z orchiańską starożytnością.

 2. A może pamięć genetyczna?

  Nowe okazy pamiętają zdarzenia w jakich brał udział ich rodzic…

 3. jak mogą nauczyć się jezyków obcych to może IQ powinny mieć większa?

 4. Trochę racji masz, ja jeszcze do kompletu zwiększyłbym żywotność. Takie drzewo to jednak ciężko skutecznie zranić.

  Jednak nie modyfikowałem oryginalnych współczynników od Denvera ale dodałem swój opis, zmieniłem znajomość zdolności wojownika na łowcy i zlikwidowałem magię roślin (cokolwiek to jest) na magię druiduyczną.
  Sama bestia i tak ma nietypowo dużo cech specjalnych.

 5. Bardzo fajna bestyja 🙂

  [quote]jak mogą nauczyć się języków obcych to może IQ powinny mieć większa?[/quote]
  nie musi, Ork Typowy rasowo ma 30 inta i często zna dwa języki a na 0poz ma tyle samo co Dendroid.
  Bardziej widzę tu ograniczenia narządu mowy niż samej inteligencji 🙂

 6. Grywalne. Pasuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *