Gothmed – rozszerzony opis

Jest bogiem żywiołu wody i kataklizmów. Ze względu na swój charakter, rytuały oraz sporadycznego poświęcania się żywych lub składania ofiar jest bogiem dość kontrowersyjnym. Ostatnimi czasy te kontrowersje jeszcze wzrosły kiedy pojawiły się plotki o pojawieniu się wśród jego wyznawców orków z rasy uruk-tan, o których myślano, że już wyginęli.

Świątynie

Kult Gothmeda nie ma zbyt wielu świątyń, co jest związanie z brakiem hierarchii kapłańskiej i dość chaotycznym nastawieniem boga. Zdarza się jednak, że z tego samego powodu, w miejscach gdzie on sobie życzy w ciągu kilku dni mogą powstać kapliczki, świątynie czy prawdziwe ich kompleksy. Kapłani lub Aquamanci wola swego boga mogą zbudować z Wiecznego Lodu co im tylko podpowie wyobraźnia. Niekiedy są to prawdziwe cuda architektoniczne, jak te świątynie w Ostrogarze, albo bardzo szczególne miejsca łączące się bezpośrednio z planem Gothmeda, jak jego sławna podwodna świątynia w Get-warr-garze. Zwykle jednak, za świątynie uznaje się miejsce pobłogosławione przez jego kapłana, najczęściej statek, źródełko, jeziorko czy zatokę.

Hierarchia

Zadania kapłanów:

 • Nauczać Wiary i poszanowania Tradycji morskich.
 • Niszczyć wszelkie próby ingerencji w domenę Gothmeda. Co objawia się zwykle w walce z martwiakami, demonami czy wyznawcami innych bogów.
 • Zarządzanie zasobami kultu według woli Gothmeda.
 • Opieka i zarządzanie środowiskiem wodnym.

Kult Gothmeda przyciąga głównie marynarzy i istoty żyjące z morza. Jego kapłanami są starsze osoby które dobrze znają prawo morskie. Nie mają obowiązku zakładać świątyni czy w niej służyć (dlatego jest ich tak mało), najczęściej spotykani są na statkach, na których cieszą się dużym poważaniem (podobno statek z kapłanem Gothmeda zawsze zawinie cało do portu). Nie ma rozwiniętej hierarchii, głową kościoła jest sam Gothmed status kapłanów służących w i nielicznych świątyniach zależy od ich funkcji (np.: odźwierny, kucharz itd.) choć według hierarchii są sobie równi.

Kapłani Gothmeda golą się na łyso wpinając w uszy kolczyki, na lewym ramieniu mają wytatuowane pęknięcie (symbol Gothmeda).

Istnieje jakieś porozumienie między Gothmedem a Uruk-tan, bo wielu osobników z tej rasy widywano jako kapłanów czy wysoko postawionych wiernych w służbie wiary. Może być to powiązane z tym że symbiont GerkoGer, pozwala tym orkom oddychać wodą. Może to być wynik błogosławieństwa boga sztormów, albo też może uczestniczył w jakiś sposób w jego powstaniu i zaszczepieniu tej potężnej rasie. Jakby nie było, obie tajemnice skryte są mrokiem wieków.

Tradycje morskie Olerona – jest zbiorem zasad ustanowionych przez jednego z najwybitniejszych kapłanów Gothmeda, Olerona Wspaniałego. Był on nie tylko klerykiem ale też jednym z największych piratów, który stworzył podwaliny pod ich kulturę i prawodawstwo. Wiele obrzędów, ceremonii i praw zostały wprowadzone w życie właśnie przez niego. Do najważniejszych należy ujednolicenie kar za przestępstwa, wprowadzenie ceremonii ślubnych, pogrzebowych, przysięgi Wody, rytuału Braterstwa Krwi itd. Co ciekawe istnieje tylko jeden zapis tych praw, spisany ręką samego Olerona i przetrzymywany jako najświętsza relikwia świątyni Gothmeda w Goth-mun-dur, świętym mieście kultu na wyspach Czerwonych Piratów. Prawo to jest więc przekazywane tylko drogą ustną, a jego strażnikami i egzekutorami są kapłani Gothmeda lub kapitanowie statków. Wyrywki z prawa:

 • Za kłamstwo, dzban wody morskiej oskarżonemu wypić dać należy, a jeśli kłamstwem splamiony, zwrócić plugastwem musi.
 • Za zabójstwo, przywiązać do trupa nieszczęśnika trzeba i do morza niezwłocznie wrzucić. Jeśli wypłynie, niewinność to jego oznaczać będzie i wolą samego Gothmeda od kary wolnym pozostanie.
 • Za bluźnierstwo, do morza wrzuconym bez zwłoki być musi, a tam Gothmed sam karę mu wymierzy srogą. Jeśli jednak delfin widziany w pobliżu niego będzie, wciągniętym z powrotem, bo oczyszczon z winy został.
 • Kiedy złodzieja złapać się udało, to rękę jego do gotującej wody morskiej włożyć należy. Jeśli uschnie, to o winie jego niechybnej świadczyć będzie.
 • Drobne przewinienia karą chłosty karać należy, a co dziesięć batów polewać wodą morską trzeba aż do chwili, gdy rany się uleczą, co wolę Gothmeda o zaprzestaniu kary oznajmi.
 • Zachowania czystości. Statek i jego załoga, czystymi być muszą, aby boga swego brudem nie obrażać. Ablucji codziennych, wewnętrznych i zewnętrznych czynić muszą. Poświęconego grogu używać codziennie należy, aby dusze i umysł z nieczystości oczyścić.

Relikwie

Trójząb Gothmeda – wielki trójząb wykonany z masy perłowej z dodatkowymi zdobieniami pochodzącymi od zwierząt morskich. Znajduje się w głównej świątyni kultu, znajdującej się pod wodą w pobliżu Get-warr-garu. Legenda mówi że istnieje jeszcze drugi, prawie identyczny, który był własnością Asztubi jego jedynej córki.

 • Postać która go używa, jest w stanie rozkazywać wszystkim morskim stworzeniom w odległości 1/10 WI w km.
 • Dzięki niemu można oddychać pod wodą, poruszać się w niej z prędkością równą SZ w metrach i bez utraty wytrzymałości oraz na dowolną głębokość. Dodatkowo postać może stać się przezroczysta co powoduje, że trudniej ją dostrzec (+150 do Ukrywania się), a w wodzie staje się niewidzialna i niewykrywalna (nawet przy pomocy Kontroli otoczenia).
 • Postać ma całkowitą władze nad wodą i może z nią czynić co mu tylko przyjdzie do głowy, np. wywoływać sztormy, zamieniać ją w lód, tworzyć z niej żywiołaki (mniejsze z 1 litra, normalne ze 100, a większe z 10 000 litrów), natleniać ją w takim stopniu, że jest możliwe oddychanie nią przez zwykłe osoby (ewentualnie tylko wyznawców) itd.
 • Każde zranienie tą bronią istoty żywej powoduje jej śmierć z odwodnienia, jeśli nie odeprze ona polimorfi rzutem na 1/10 odporności Fizycznej (traktuje się ją jak przemianę półboską). Dodatkowo gdy ofiara przeżyła, traci co rundę z powodu krwawienia k100 punktów Żywotności.

Lodowa zbroja Gothmeda. Została zrobiona przez Gothmeda w czasach czerni, dla gnomiego bohatera, Varvarda Strasznego, aby mógł się zmierzyć z Morglithem (wtedy jeszcze głównodowodzącym wojska Balamora). Ma ona postać medalionu w kształcie ośmiornicy, który wygląda jak wykonany z lodu.

 • Tworzy po uaktywnieniu (10 sg) wokół postaci lodową zbroję. Waży ona 10 kg, i nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń do ZR i SZ.
 • Daje całkowitą odporność na zimno oraz wytwarza wyparowania w wysokości 100 punktów na każde 10 WI sumujące się z wyparowaniami zbroi którą postać nosiła. O taką samą wartość ulegają zmniejszeniu wszelkie obrażenia od ognia.
 • Postać nią chroniona staje się niewidzialna dla martwiaków.
 • Zatrzymuje jakiekolwiek krwawienie (dotyczy to również agonii).
 • Pozwala oddychać w każdych warunkach.
 • 50 % Antymagii.

Płaszcz Wodny – płaszcz wykonany z wody. Dotykając go postać czuje, że jest wilgotny, jednak ta wilgoć nie przenosi się na inne powierzchnie. W zależności od woli noszącego, płaszcz ten może się zestalić w lód, chroniąc przed jakimiś fizycznymi czynnikami, np. strzałami, ogniem, magicznym pociskiem. Oprócz tego, że jest praktyczny to jest też pięknie wykonany i zwiększa PR noszącemu (według uznania MG).

Oko Cyklonu Gothmeda – popularna relikwia tworzona dla wyznawców Gothmeda. Raz dziennie na morzu postać jest w stanie wywołać sztorm trwający 1 minutę/1 pkt WI. Dodatkowo tworzy enklawę, łagodzącą o połowę skutki złej pogody na morzu w promieniu 5 metrów od używającego na każde 10 punktów jego WI.

Tatuaż Gothmeda – popularna relikwia tworzona dla wyznawców Gothmeda. Umożliwia oddychanie pod wodą i pływanie na jakiejkolwiek głębokości.

Ceremonie

Śmierć

Ceremonia pogrzebowa jest prosta, ciało zmarłego wrzuca się do morza lub rzeki. Co bogatsi, których jest na to stać, wysyłają je w łodzi pogrzebowej razem z darami od uczestników pogrzebu. W zależności od pobożności wiernego, podczas ceremonii mogą być obecne, różnorakie zwierzęta wodne. Często widziane są szpalery utworzone z płynących delfinów, orek, rekinów a w wyjątkowych okazjach gwardia honorowa trytonów. Powszechnie wierzy się, że po śmierci osoba dostępuje reinkarnacji w stworzenie morskie, według swoich zasług i wiary. Niekiedy zdarza się jednak, że ciało wyrzucane jest na brzeg. Oznacza to, że zmarły został odrzucony przez GOTHMEDA z powodu jakiegoś ciężkiego grzechu. Dusza takiego osobnika błąka się odtąd po świecie szukając pomocy i rozgrzeszenia. W wyjątkowych przypadkach, związanych z ustawieniem planet, odepchnięciem lub wpływem Morglitha, przeklęty może nawet zamienić się w utopca.

Dla istot, których ciał nigdy nie odnaleziono odprawia się specjalną ceremonię pochówku. Z gliny wykonuje się muszlę lub rzeźbę ryby, utwardza się mocą rytuału i zatapia w specjalnym ceremonialnym jeziorze, które znajduje się w każdej kaplicy Gothmeda.

Braterstwo Krwi – rytuał polegający na przecięciu wnętrza dłoni tak aby popłynęła krew. Następnie należy ścisnąć prawicę osoby z którą pragnie się zawrzeć Braterstwo Krwi. Wypowiadając formułkę, Gothmedzie prowadź, Gothmedzie, wspomóż i Gothmedzie osądź, zawiera się w rytuał w wyniku, którego bracia krwi wiedzą co się z nimi nawzajem dzieje. Czy są ranni, chorzy, martwi, lub mogą się nawzajem zlokalizować jeśli odległość między nimi nie jest daleka lub gdy znajdują się na morzu.

Przysięga Wody – zawierana głównie podczas robienia interesów. Wymaga splunięcia na dłoń i uściśnięcia prawicy drugiej osoby oraz wypowiedzenia słów Gothmedzie bądź świadkiem. Złamanie takiej przysięgi, nawet mimowolne, często kończy się nabyciem przekleństwa, choroby lub nawet śmiercią.

Rytuał Łusek – Do ciała wiernego przyklejane są rybie łuski. Najpierw na skórę puszcza się krople kwasu Gothmeda, a kiedy się ona lekko stopi, przykłada się tam łuskę ryby, głośno ją błogosławiąc. Tak do momentu, aż wyznawca nie zemdleje z bólu. Miejsce wstawiania łusek zależy od wyboru wiernego. Niektórzy robią to na twarzy, szyi, inni znowu na ręce, dłoni, kostce itd. Powszechnie wierzy się, ze dzieki nim ma się większe szanse przeżyć na morzu, nabyć ochronę przed morskimi drapieżnikami i zyskać przychylność Gothmeda. Wiele osób z takimi przeszczepami, zyskuje pewną więź z rybami, których łuski posiada. Niekiedy objawia się to w snach, często też poprzez jakiś telepatyczny kontakt.

Rytuał Wody – aby nauczyć się oddychać wodą, wierny musi być podtapiany podczas ceremonii odprawianej przez kapłanów. Jeśli pomyślnie przejdzie próbę wiary (rzut na WI i ZW) to od tej pory oddycha w niej normalnie.

Narodziny

Poród zawsze jest przeprowadzany w wodzie. Jeśli się tak nie stało to należy później odpokutować za to w świątyni. Jest on jednocześnie chrztem dziecka oraz często informuje o jego przyszłym losie. Jeśli niemowlę będzie w stanie samo pływać i widać, że cieszy się z przebywania w tym środowisku to najczęściej oznacza duże łaski Gothmeda. Jeśli natomiast dziecko tonie, nie radzi sobie, to źle wróży jego przyszłości. Niekiedy niemowlęta umierają utopione, co zawsze odczytuje się jako hańbę rodziny i najczęściej jest związane z ich grzechami względem Gothmeda. Czymś przeciwnym natomiast są urodziny trojaczków (dwóch chłopców i dziewczynki), co automatycznie powoduje ich oddanie pod opiekę kapłanom Gothmeda, Gotam-Gora i Sharami. W ceremonii, która jest wtedy opdrawiana, rodzina dostaje szereg darów od świątyń i społeczności, w której żyją, aby zrekompensować im straty dzieci, które przechodzą pod wychowanie bogów.

Małżeństwo

U Gothmedowców dozwolone są związki w obrębię najbliższej rodziny oraz poliandria (czyli związek jednej kobiety z kilkoma mężczyznami). Ponieważ większość wyznawców jest marynarzami, żeglarzami, piratami czy rybakami, w związku z czym często wypływają w morze, większa ich ilość, pozwalała zabezpieczyć byt rodziny.
Ceremonia zaślubin odbywa się najczęściej w świątyni, a jeśli jej nie ma to na statku czy łódce. Odprawia ją kapłan Gothmeda albo szanowany wyznawca. Oblubieńcy składają sobie Przysięgę Wody i zawierają Braterstwo Krwi. Podczas ceremonii czerpią w dłonie wodę (najlepiej morską), którą muszą mocą swej Wiary i Miłości zamienić w prezent dla strony przeciwnej, wykonany z Wiecznego Lodu Gothmeda. Jeśli im się to nie uda, to oznacza, że Gothmed nie pochwala tego małżeństwa albo miłość nie jest dostatecznie mocna. Prezent taki często jest relikwią, która może mieć potężne moce, wspierające i chroniące obdarowanego.

Organizacje

TRUCICIELE – organizacja zajmująca się wszelkiego rodzaju trucicielstwem, upodobana szczególnie przez kobiety. Mocą daną przez Gothmeda, są w stanie zamienić w truciznę dowolny niepobłogosławiony płyn, lub wzmocnić działanie jadu, albo się na niego całkowicie uodpornić. Legendy mówią, że są w stanie zabijać dotknięciem a nawet samym oddechem czy pocałunkiem. Wśród nich znajdują się również tacy którzy mocą swego boga są w stanie wyciągnąć truciznę z krwi, albo ją powstrzymać lub spowolnić. Co daje często czas na odnalezienie odtrutki.

NEMESSYJCZYCY – zwani potocznie Wodnymi Ludźmi, co jest bardzo mylące, bo w rzeczywistości mają z nią mało wspólnego. Ta nazwa wzieła się od pancerza którego używają, a który to tworzy kamuflującą wodną otoczkę, dającą prawie całkowitą niewidzialność. Jedynie w ruchu ulega on zniekształceniu, dzięki czemu można dostrzec chronioną tym pancerzem postać, choć i tak jest to bardzo trudne. Nazwa pochodzi od imienia ich patrona, Nemessa, demona Zemsty, Trucizn i Trucicielstwa, który podobno był poślednim bogiem z Czasów Czerni i pokonany przez Gothmeda został jego sługą. Co ciekawe Nemess często jest wzywany przez innowierców często wysłuchuje ich próśb, zabijając w ramach zemsty. Nemessyjczycy są zakonem morderców, wykonujących wolę Gothmeda ale również prywatne zlecenia z nią nie kolidujące. Finansują w ten sposób kult oraz chronią go w wiecznej wojnie z innymi bogami.

TURKUSOWI ALCHEMICY – Gildia w obrębie kultu Gothmeda, zrzeszająca jego kapłanów i wyznawców. Zajmująca się szeroko rozumianą Alchemią, choć głównie skupiają się na tworzeniu i ulepszaniu mikstur, trucizn czy eliksirów. Szerzej znane to:

 • „Kropelka” – wieloskładnikowa trucizna z jadów węży morskich, używana do zatruwania napojów.
 • „Ambrozja” – nie uzależniający narkotyk o działaniu euforycznym, podobno zażywany również przez niektórych bogów.
 • „Wódka Morska” – zwana potocznie Gothmedówką, tworzona na bazie wodorostów i odpowiednio spreparowanej wody morskiej. Swobodnie konkurująca mocą ze Spirytusem Krasnoludzkim.
 • „Kraken” – eliksir regenerujący członki i leczący z chorób. Niestety, posiada mankament, po jego użyciu przez długie miesiące, zalatuje się rybą.

CECH GORZELNIKÓW – cech pod patronatem Gothmeda, którego członkami mogą być tylko i wyłacznie jego wyznawcy. Do sławnych wyrobów należą: Nalewka morska, wódka Sztormówka, Zielone Piwo, pędzone z wodorostów, czy sławne i drogie wino Perłowe, pędzone podobno z mleka wielorybów.

LODOWA GWARDIA – wojownicy Gothmeda, specjalnie wyselekcjonowani spośród jego wyznawców, ze względu na ich Wiarę i walory bojowe. Często obdarzeni potężnymi mocami przez swojego boga i mający dostęp do wiekszości relikwi. Chodzą w Lodowych Zbrojach, Płaszczach Wodnych, dzierżąc Lodowe Harpuny czy Trójzęby oraz krótkie miecze. Ich głównym zadaniem jest służba wojskowa bogu, wobec czego pełnią rolę Strażników Świątynnych, Ochroniarzy co ważniejszych kapłanów czy służą na pokładzie statków floty Gothmeda. Często stanowią kadrę dowódczą w armiach tego boga.

ZTORMOWCY – żeglarze, piraci a czasami również i piechota morska Gothmeda, rekrutujący się wśród jego wyznawców.

AQUAMANCI – czyli Zaklinacze Wody, potrafiący czynić przy jej pomocy prawdziwe cuda. Nawet ci najsłabsi służą gildiom kupieckim aby wspierać kapitanów podczas podróży morskich albo opiekować się towarem, wymagającym niskich temperatur. Lód nie jest tylko wykorzystywany w takich trywialnych potrzebach, ale również wykonuje się z niego broń a nawet buduje. Wieczny Lód Gothmeda potrafi przetrwać w każdych warunkach, jeśli tylko nie zostanie zbezczeszczony przez kapłanów innych bogów. To dzięki niemu właśnie powstają Lodowe Wieżyce gildii, Lodowe Komnaty w pałacach, a czasami wspaniałe ośrodki świątynne, w miejscach gdzie bóg ten potrzebuje.

Do mniej znanych organizacji w obrębie kultu należą również PROROCY ZAGŁADY oraz WŁADCY SZTORMÓW. Mało jednak o nich wiadomo.

Bookmark the permalink.

0 Comments

 1. Świetny tekst, oryginalny opis się nie umywa do wizji Avnara. Ten kult jest wtopiony w Orchię, żyje, ma ciekawe obrzędy i organizacje. Super. C:V

 2. Dobry opis, żałuję tylko że osoby zabierające się za bardziej zwaliste dzieła takich tekstów nie popełniają.
  Ps, a co jak rytuał wody nie wyjdzie przy tym podtapianiu?

 3. Najpewniej delikwent tonie, co reszta współwyznawców uważa za karę dla nie dość żarliwie wierzącego członka kongregacji!

 4. Dokładnie to co pisze Keth. Rytuał wody to swoiste wyniesienie wiernego. Jego test. Nie każdy jest zmuszony go przechodzić, jeśli się nie uda to toniesz. W większości wypadków kończy się to śmiercią. Ci co przeżyli są zchańbieni, co jest jeszcze gorsze i prowadzi do samobójstw albo opuszczenia kongregacji.

 5. Świetny tekst. Siła i wiara wracają. Dzięki Avnar.

 6. Bardzo fajny tekst, Dzięki Avnar. Namawiam tatę, aby wstawił swój opis Boga, abyście mogli dać swoje uwagi. Zobaczę, czy uda się to zrobić przed Polconem na który ojciec jedzie.

 7. To [b]Autora KC[/b], trzeba namawiać do promowania i rozwijania jego własnego systemu RPG, którego markę ponoć buduje ? I ma jednocześnie na strychu, [b]5000 stron[/b] materiałów do KC RPG ?. Bardzo "nowatorska" technika marketingowa. B) Ale czemu się dziwić skoro nawet na spotkaniach i prelekcjach na temat "Sagi o Katanie", Autor KC posługuje się przygodami jakie wydrukował Czegoj, Fan. 😛 Dobrze, że Fani przez wiele lat dbali o własność Autora KC, skoro on tego zaniedbał. Brawo Avnar za Gothmeda. :/uklon

 8. Dzięki za dobre słowo panowie. Fajnie by było gdyby Artur Szyndler przedstawił swój opis. Mielibyśmy o czm dyskutować, co porównywać.

 9. Super sprawa Avnar. Trzyma klimat KC. Żeby tak każde bóstwo było opisane..

 10. Avnar to solidna firma. Trzeba przyznać, że jego opracowania są jednymi z najbardziej kompleksowych i interesujących które ukazały się w artykułach na tym portalu. Mam nadzieję że Never dołoży starań aby nakłonić Avnara do współpracy przy ZEKC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *