Uroki księżycowe

W świecie DrecarE magia zajmuje bardzo istotne miejsce i gra niebagatelną rolę. Jest jedną z sił spajających rzeczywistość i umożliwiających władanie nią. Dla większości rozumnych istot stanowi tak naturalny element rzeczywistości jak powietrze w płucach czy ziemia pod stopami. Istniejące kultury w mniejszym lub większym stopniu opierają się na magii i nawet technologia wykorzystuje jej potencjał. W związku z tym magia stała się nie tylko domeną profesjonalistów zgłębiających złożone sekrety bytu czy orężem na polu walki, lecz jest także elementem codzienności.

Uroki księżycowe

Te zaklęcia wykorzystywane są przez ludy, które powiązane są z magią nocy i księżyca. Większość z nich ma za zadanie wprowadzać innych w błąd, pomagać użytkownikowi w ukrywaniu swej obecności, a także tkać proste iluzje. Są także takie, które operują samą energią księżyca, aby wywołać różne magiczne efekty. Czary tej szkoły działają tylko wtedy, gdy księżyc jest widoczny na niebie.

Księżycowe Uroki związane są z Elementem Wody. Każdy bohater poznający tę szkołę otrzymuje +1 do Mi. tego żywiołu.

Poziom I

Astralna kryjówka

Element: Duch; Czar pozwala ukryć swoją obecność przed osobami na planie materialnym, gdy przebywa się w formie eterycznej na planie materii. Bohater staje się wtedy niewidoczny za pomocą Astralnego Widzenia i Myślowej Sondy, można go jednak wykryć stosując Wykrycie Duchów. Oczywiście czarownik jest doskonale widoczny dla wszystkich istot astralnych, które znajdują się na tym samym planie. Działa 10 minut na P. Mi.

Cienisty płaszcz

Element: Woda; Zaklęcie to otacza rzucającego cienistą zasłoną, która skrywa go przed wzrokiem innych istot. Użytkownik otrzymuje premię +10 do testów krycia się w cieniu, jeśli przeciwnicy próbują go wypatrzeć. Zaklęcie jednak nie wycisza dźwięków ani nie niweluje zapachów. Działa 10 minut na P. Mi.

Księżycowy dzwoneczek

Element: Wiatr; Czar ten tworzy delikatne, iluzoryczne dźwięki. Przyjmują one postać pojedynczych tonów muzycznych, szelestu, brzęczenia, dźwięku dzwonków lub odgłosów niezrozumiałego śpiewu czy rozmowy. Zaklęcie imituje jedynie proste odgłosy, nie jest w stanie imitować słów, ani głośnych hałasów. Trwa przez 1 minutę na P. Mi. Wiatru.

Księżycowy ognik

Element: Woda; Czar powołuje do życia błękitnawe ogniki (1 na 1 P. Mi.), przypominające okrągłe, świecące bańki, lub płomienie świecy unoszone wiatrem. Poruszają się one chwiejnym lotem, w kierunku w którym pragnie tego rzucający czar. Mogą się także łączyć w większe skupisko, np. wielkości płomienia pochodni (jeśli tylko jest ich wystarczająco wiele). Zaklęcie można rzucać wielokrotnie, tworząc roje świetlików tego typu. Z daleka wyglądają one jak błędne ognie lub magiczne światła. Można ich użyć aby zmylić kogoś lub oświetlić sobie drogę. Czar działa 5 minut na P. Mi.

Kształtowanie cieni

Element: Woda; Za pomocą tego zaklęcia rzucający może kształtować cienie w swoim otoczeniu, nadając im dowolny kształt (nadal jednak pozostają cieniami). Zaklęcie to można wykorzystać, aby stworzyć dziwne cieniste postacie, macki z cieni etc. Nie mają one żadnego wpływu na rzeczywistość, najwyżej mogą kogoś na chwilę wystraszyć. Czar działa w promieniu 5 m. na P. Mi. Jego efekty utrzymują się przez 1R na P. Mi.

Łyk księżyca

Element: Woda; Czarownik łączy dłonie, tak jakby chciał napełnić je wodą i chwyta w nie światło księżyca. Przemienia się ono po chwili w wodę, którą można ugasić pragnienie. Wody jest dokładnie tyle, ile może się zmieścić w rękach. Może ona zostać wypita, wlana gdzieś lub wylana na ziemię. Jeśli znajdzie się w jakimś pojemniku, zniknie, wraz z zajściem księżyca. Zaklęcia można użyć raz w nocy na 1 P. Mi.

Oślepienie

Element: Woda; Rzucający czar powoduje przed sobą rozbłysk srebrnego światła. Pozwala mu to oślepić jedną istotę, która stała na wprost niego, w odległości nie większej niż 3 m. Ofiara może bronić się testem Odp. Efekt utrzymuje się 1R na P. Mi.

Srebrzysta aura

Element: Duch; Ukrywa aurę rzucającego, czyniąc ją podobną do srebrnej mgły. Uniemożliwia to zobaczenie jej kolorów i ich ocenę. Działa 10 min. Na 1 P. Mi. Ducha.

Zestrojenie

Element: Duch; Mistyczna więź z księżycem pozwala czarownikowi wyczuć, czy znajduje się on na niebie i w jakiej jest fazie (nawet jeśli go nie widać). Czar ten działa zawsze, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Zakrzywienie promienia

Element: Woda; Pozwala zakrzywić promień księżycowego blasku tak, aby jego światło padło
dokładnie tam, gdzie życzy sobie tego rzucający zaklęcie. Oświetla ono dany teren, nawet jeśli normalnie znajdowałby się on w cieniu, pozwala także skierować światło przez otwór wejściowy lub okno do pomieszczeń (np. chat, jaskiń etc.). Czar nie rozprasza magicznej ciemności. Działa 5 minut na P. Mi.

Poziom II

Błękitny ogień

Element: Woda; Zaklęcie to można rzucić na dowolne, niemagiczne źródło ognia w promieniu 10 m. Sprawia ono, iż ogień traci swe właściwości: przestaje być gorący, trawić materię, wydzielać dym. Jego jasność także ulega zmniejszeniu o połowę. Płomień tak potraktowany zaczyna palić się na błękitno. Czar przemienia ono ilość ognia równą pochodni na 1. P. Mi. (zaczarowanie w ten sposób średniego ogniska wymaga np. 3 P. Mi.) Efekt utrzymuje się 5 minut na 1. P. Mi.

Cieniste ukrycie

Element: Woda; Działa podobnie jak cienisty płaszcz, ale pozwala otoczyć zasłoną dany teren. Umożliwia to ukrycie w cieniu osób bądź większych elementów (np. wozu, szałasu), które się na nim znajdują. Czar działa w promieniu 10 m. Jego efekt utrzymuje się przez 10 minut na P. Mi.

Księżyc łowców

Element: Duch; Czar pozwala ukryć witalne emanacje rzucającego i sprawia, że inne istoty nocy: wampiry, upiory czy zmiennokształtni zignorują go. Będzie on w ich odczuciu istotą z tego samego gatunku co one. Efekt utrzymuje się 10 minut na P. Mi. Zaatakowanie przeciwnika lub przelanie krwi przez czarownika natychmiast rozprasza jego efekt.

Księżycowa mgła

Element: Woda; Tworzy srebrną mgłę, która okrywa dany teren i wszystko co się na nim znajduje. Czarownik widzi w tej sferze normalnie, wszyscy inni jednak otrzymują -10 do Per. nie mogą też używać broni dystansowej. Także czary ognia zadają jedno obrażenie mniej. Mgła pojawia się w promieniu 10 m dookoła rzucającego, + 5 m. za P. Mi. Działa 5 minut na P. Mi, później rozprasza się w naturalnym tempie.

Księżycowe widmo

Element: Woda; Wykorzystując energię lunarną czarownik tworzy widmową postać, która w świetle księżyca wygląda całkowicie realnie. Może ona poruszać się zgodnie z jego wolą, a nawet imitować proste dźwięki (podobnie jak przy zaklęciu Księżycowy Dzwoneczek). Rzucający ustala, co zjawa ma uczynić (np. przejść wzdłuż alejki, kiwać na kogoś ręką). Jeśli chce zmienić jej zachowanie musi ją widzieć i skoncentrować się na jej działaniach. Oświetlenie zjawy światłem innym niż księżycowe, ujawni, iż jest ona półprzeźroczysta. Jeśli ktoś dotknie widma, rozwieje się ono w nicość. Pociski i przedmioty przechodzą przez nie bez żadnego efektu. Tylko jedno zaklęcie tego typu może być aktywne w tym samym czasie. Czar działa 1 minutę na P. Mi., po tym czasie zjawa znika.

Oko Luny

Element: Duch; Pozwala rzucającemu na widzenie istot eterycznych: duchów, nawek i innych stworzeń tego typu. Nie pozwala wykrywać duchów w przedmiotach i osobach. Czar działa 5 minut na P. Mi.

Rozmycie obecności

Element: Wiatr; Pozwala ukryć swoją obecność przed próbami magicznego wykrycia. Dzięki temu zaklęcia typu Myślowa Sonda, czy inne, podobne zdolności nie są w stanie namierzyć użytkownika zaklęcia, chyba że ten, który go poszukuje zna jego imię i skupia się wyłącznie na nim. Zaklęcie nie wygasza efektów użycia magii, więc jeśli ktoś, kto ukrywa się pod nim, sam zacznie rzucać zaklęcia, może się liczyć z tym, iż zostanie wykryty. Czar działa 10 min. Na P. Mi.

Schwytanie blasku księżyca

Element: Duch; Czar pozwala schwytać nieco lunarnej energii w kryształ. Jeśli rzucający je wystawi na światło lunarne czysty kryształ górski, kamień księżycowy lub perłę, może napełnić je Energią. Czar pozwala schwytać 1 punkt Energii na 2 P. Mi. Ducha (max 5). Czarownik może naładować tylko jeden kryształ na noc. Może on później dowolnie korzystać z energii klejnotu, aż do całkowitego rozładowania go. Jeśli został on naładowany, gdy księżyc malał, jego energia zmniejszać się będzie codziennie o 1 punkt. Jeśli zaś był ładowany w czasie wzrastającego księżyca, jego energia przeminie wraz z nastaniem nowiu. Tylko istoty znające tą szkołę czarostwa mogą korzystać z tak naładowanych klejnotów.

Srebrny ptak

Element: Duch; Zaklęcie tworzy srebrną zjawę w kształcie sowy. Może ona przenosić proste informacje i polecenia (do trzech prostych zdań). Czarownik może posłać ją w dowolne miejsce w promieniu 1 km na P. Mi. Po osiągnięciu celu, zjawa powtórzy jego wiadomość, a następnie zniknie.

Wirujące cienie

Element: Woda; Cienie na danym terenie zaczynają wirować, tworzyć dziwne wzory lub kształty. Każdy, kto znajduje się w ich obszarze oddziaływania, musi wykonać test Per. W przypadku niepowodzenia, traci zupełnie orientację i kręci się bezradnie w kółko. W przypadku pecha upada na ziemię trzymając się za głowę. Użycie broni strzeleckiej na obszarze Wirujących Cieni jest całkowicie niemożliwe. Czar działa na wybrany teren w promieniu 20 m. tworząc sferę o średnicy 10 m. (+1 m. za P. Mi.). Czar działa 1R na P. Mi.

Poziom III

Błogosławieństwo księżyca

Element: Duch; Wystawiając dany przedmiot na blask księżyca i błogosławiąc go, czarownik może sprawić, iż będzie on miał postać i własności srebra. Można w ten sposób błogosławić bron i zbroje, a także „uszlachetniać” tanią biżuterię, aby później sprzedać ją z zyskiem. Ten drugi efekt zwłaszcza sprawił, iż w wielu częściach DrecarE, kupcy sprawdzają srebro, otrzymane od elfów i kotów, przesuwając je nad ogniem. Dotknięcie ognia niweluje bowiem moc tego czaru. Zaklęcie działa na 1 kg. Materii na P. Mi. Utrzymuje się aż do zachodu księżyca.

Dar nowiu

Element: Woda; Okrywa dany teren zasłoną magicznej, nieprzeniknionej ciemności. Czar działa na wybrany teren w promieniu 20 m. tworząc sferę o średnicy 10 m. (+1 M. za P. Mi.). Czar działa 1 minutę na P. Mi. Zaklęcie to działa także w czasie nowiu.

Księżycowa armia

Element: Woda; Zaklęcie tworzy iluzję grupy dowolnych istot. Jest w swym efekcie podobne do użycia czaru Księżycowe Widmo, jednakże każdy punkt Mistrzostw pozwala stworzyć dziesięć zjaw. Mogą one poruszać się zgodnie z ustaleniami czarownika (imitując np. rozstawienie się oddziału wojsk, lub karawanę kupców). Iluzja nie imituje dźwięków, ani innych wrażeń zmysłowych. Czar działa 10 minut na P. Mi. rzucającego.

Księżycowe miasto

Element: Woda; Zaklęcie pozwala utkać iluzję miasta, lasu, wzgórza, lub innego elementu krajobrazu. W świetle księżyca wygląda ona całkowicie realnie i przekonywująco. Jednakże każdy, kto zbliży się do niej na odległość 5 metrów, ujrzy, iż obraz rozprasza się (choć dla innych nadal będzie realny). Zaklęcie można łączyć z czarem Księżycowa Armia, aby stworzyć np. obraz ludnego miasta etc. Samo w sobie nie posiada jednak niezależnych, ruchomych elementów (np. drzewa w lesie będą lekko poruszać gałęziami, ale ptaki nie będą latać między nimi). Obraz można stworzyć w odległości 50 m., obejmie on obszar 10 m2 na P. Mi. Efekt zaklęcia znika wraz z zachodem księżyca.

Lunarna wizja

Element: Duch; Wpatrując się w wodę lub w zwierciadło, czarownik może przyzwać obraz dowolnego miejsca, które go interesuje (choć musiał być w nim chociaż raz, albo je widzieć) i które jest w zasięgu zaklęcia. Będzie on widział je z lotu ptaka, w czasie rzeczywistym, wraz ze wszystkimi zdarzeniami, które się w nim rozgrywają. Pozwala mu to także używać niektórych zaklęć odległość, zwłaszcza tych, które wymagają widzenia celu (np. Telepatia). Oczywiście Skanowanie Otoczenia wykrywa działanie tego zaklęcia. Czar działa w promieniu 1 km. Na P. Mi.

Lunatyzm

Element: Duch; Pozwala przyzwać dowolną istotę, która znajduje się we śnie, do miejsca, w którym przebywa rzucający zaklęcie. Istota nie budzi się, lecz nieświadoma niczego zaczyna zmierzać w tamtym kierunku w czasie snu, niby lunatyk. Idzie ona oczywiście w normalnym tempie, omija naturalne przeszkody i przechodzi bez problemu po wąskich kładkach lub murkach. Aby zaklęcie powiodło się Czarownik musi znać wygląd ofiary i jej imię, lub posiadać należący do niej przedmiot. Zasięg czaru to 0,5 km. Na P. Mi. Przebudzenie ofiary przerywa działanie czaru.

Łaska Luny

Element: Duch, Dopóki czarownik znajduje się w świetle księżyca nie może zemdleć z racji utraty Energii. Nawet jeśli spadnie ona do 0, mistyczna więź z satelitą natychmiast ją odnawia. Czar ten działa tylko w sytuacji, gdy rzucający może widzieć księżyc (choć nie jest wymagane by widział go cały czas) – tak więc zadziała on w niezbyt gęstym lesie (gdzie obiekty niebieskie widoczne będą przez szczeliny w gałęziach), lecz nie w podziemiach. Czar trwa minutę na P. Mi.

Srebrne zwierciadło

Element: Woda; Zaklęcie to pozwala rzucającemu odbić każdą próbę skanu użytą przeciwko niemu. Skanujący zaczyna wtedy automatycznie skanować sam siebie (test Inu. aby to wykryć). Zaklęcie można usunąć przez Rozplatanie Wzorca, niemniej, trzeba najpierw wiedzieć o jego obecności. Czar działa 10 minut na P. Mi rzucającego.

Upiorna mgła

Element: Duch; Okrywa dany teren eteryczną mgłą, która uniemożliwia podglądanie go i skanowanie metodami magicznymi. Duchy na tym terenie także nie są w stanie widzieć (znajdują się w gęstej, mlecznej mgle). Mgła jest całkowicie niewidzialna dla istot w świecie rzeczywistym. Pojawia się w promieniu 10 m dookoła rzucającego, + 1 m. za P. Mi. Działa 5 minut na P. Mi.

Widmowy most

Element: Woda; Czar ten pozwala na stworzenie mostu, uplecionego z blasku księżyca. Most ten stanowi całkowicie materialną i stabilną konstrukcję, mimo iż robi niezwykle ulotne wrażenie. Może być przerzucony pomiędzy dwoma punktami, które widzi czarujący. Jego szerokość pozwala przejechać jednej osobie na koniu, a długość wynosi 5 m na 1. P. Mi. Most może zostać rozproszony na życzenie, lub będzie trwał aż do wschodu słońca.

Bookmark the permalink.

0 Comments

  1. O, moja ulubiona szkoła czarostwa. Dzięki za inicjatywę, Keth! 🙂

  2. Zaklęcia bardzo dopasowane klimatem do tej specyficznej szkoły magii i bardzo mi się podobają, chociaż wcześniej gotów byłem faworyzować czary florystyczne. Całość zrobiona z głową i widać, że autor trochę nad tym zestawem posiedział. Nie ma udziwnień, nic nie razi wrażeniem przekombinowania.

    Muszę tylko znaleźć lepiej oddającą temat ilustrację, bo ta to jednak zdecydowanie elektra!

  3. Tak, ta wygląda trochę jak Władanie Energią w postaci rzucania błyskawicy. 😉 Warto byłoby znaleźć coś bardziej subtelnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *