Asteriusz Wielki i Gorlam Waleczny – opis kultu

Asteriusz Wielki (nazywany czasem Tym o tysiącu oczu) w Czasach Czerni był najpotężniejszym bogiem. Spowodowane to było prawdopodobnie, że jako pierwszy się przebudził lub może został powołany do istnienia. To on był głównym pomysłodawcą stworzenia ras inteligentnych w celu zniszczenia demonów władających Orchią. To również dzięki niemu został pokonany Balamor i on pomógł Lahaganusowi Białemu stać się bogiem. Jest wymagający, często wystawia na próby swych wyznawców, lecz jednocześnie stara się być wyrozumiały i szanować śmiertelników. Dzięki temu pod względem ilości wyznawców może się równać z Katanem. Jego świątynie można spotkać w każdym mieście czy większej wiosce. W obecnych trudnych czasach, kiedy to na Archipelagu pojawia się coraz więcej demonów czy martwiaków, wiara w niego staje się coraz bardziej popularna.

Charakter: praworządny-dobry.

Bóg: dobra, energii gwiazd, światłości, przeznaczenia, walki orężem w dobrej sprawie a jego syn jest bogiem szlachetności, odwagi, pomocy i nadziei, bezwzględnej walki ze wszelkimi przejawami zła i chaosu.

Symbol: promieniująca biała pięcioramienna gwiazda, a dla krasnoludów, gnomów, hobbitów i reptillionów dwie promieniujące gwiazdy, z czego jedna, mniejsza znajduje się wewnątrz drugiej.

Demon: Astarch lub sławny wojownik, który był gorliwym wyznawcą Asteriusza Wielkiego.

Zwierzę: lew.

Ulubiona ofiara: wielce szlachetny czyn.

Cechy promujące najgorliwszych wyznawców

 • Posiadana przez postać szansa na zadanie TR krytycznego zwiększa się o 1 pkt na każde 50 pkt jej Wiary.
 • Postać automatycznie wyczuwa zbliżające się niebezpieczeństwo. Wie również ile czasu dzieli ją od zetknięcia się z tym niebezpieczeństwem – pod warunkiem jednak, że ten czas, liczony w rundach, nie jest dłuższy niż 1/10 UM postaci. Uwaga: Postać nie wyczuje zagrożeń, związanych z jeszcze nie podjętymi decyzjami, a także takich, które pojawiły się z jej własnej winy, z powodu jej głupoty, nieuwagi, zaniedbania, pomyłki, itd. W innych, niejednoznacznych sytuacjach (np. zdrada albo tchórzostwo członka grupy) decyzja należy do MG.
 • Postać, rzucając czar może się spodziewać, że czas trwania tego czaru będzie dwukrotnie dłuższy, a w przypadku czarów astrologicznych aż 10-krotnie dłuższy – od decyzji MG zależy który czar zadziała w ten sposób i kiedy się to stanie. Dotyczy to tylko czarów, których normalny czas trwania jest dłuższy od jednej rundy.
 • Postać staje się całkowicie odporna na strach we wszelkich odmianach lub, jeżeli już wcześniej posiadała taką cechę, zyskuje aurę odporności na strach o promieniu 2 m na każde 50 pkt swej Wiary, obejmującą wszystkich, którzy znajdują się w jej zasięgu (zyskują możliwość drugiego rzutu obronnego przeciw strachowi, jeśli pierwszy był nieudany).

Wymagania stawiane kapłanom

Charakter: zbliżony do praworządnego-dobrego.

Rasa: dowolna.

Obowiązki kapłanów

 • Szerzenie wiary w Asteriusza Wielkiego i Gorlama Walecznego.
 • Poszukiwanie i likwidowanie stworów szerzących zło, chaos i zniszczenie (głównie dotyczy to demonów i martwiaków).
 • Opieka i ochrona wyznawców.
 • Przepowiadanie przyszłych wydarzeń.
 • Obowiązek udzielenia potrzebującym pomocy zbrojnej, bez względu na ich wyznanie.

Profity i ograniczenia kapłanów

 • Kleryk, jeśli tylko jest oświetlony światłem gwiazd, ma trzykrotnie większe samozdrowienie.
 • Kleryk w świetle gwiazd widzi tak samo dobrze jak w dzień.

Hierarchia

Akolitis – niebieska szata z gwiazdą wyszytą na piersi i plecach.

Kapłan Minoris – ciemnoniebieska szata z wyszytą na piersi i plecach gwiazdą z rozchodzącymi się promieniami.

Kapłan Majoris – ciemnoniebieska szata z 2 gwiazdami jedna w drugiej wyszytymi na piersi i plecach.

Kapłan Juris – ciemnoniebieska szata z 3 gwiazdami jedna w drugiej wyszytymi na piersi i plecach.

Kapłan Argitis – ciemnoniebieska szata z 4 gwiazdami jedna w drugiej wyszytymi na piersi i plecach.

Arcykapłan Asterion – ciemnoniebieska szata z wyszytymi na piersi i plecach 5 gwiazdami jedna w drugiej z rozchodzącymi się promieniami + Miecz Sprawiedliwości (relikwia).

Kapłani Asteriusza niebędący szlachcicami mają prawo używać półzbroi i tarcz rycerskich z symbolem Asteriusza Wielkiego, przywilej ten jest rzadko wykorzystywany w ostatnim czasie. Jeśli kapłan jest jednocześnie rycerzem to używa ciemno niebieskiej tuniki narzucanej na zbroję, z wyszytymi odpowiednio symbolami + płaszcz bojowy w kolorze ciemno niebieskim z oznaczeniami rangi + tarcza rycerska z herbem swojego rodu.

Kapłani Asteriusza pełnią funkcje administracyjne, zajmują się nauczaniem, przepowiadaniem przyszłości. Tylko niewielka część skupia się na walce zbrojnej, pozostawiają to klerykom Gorlama Walecznego.

Świątynie

Budowane są na wzór zamków warownych z wysokimi wieżami, zwieńczonymi złotymi kopułami. Mimo ich funkcji obronnej wewnątrz zaskakują delikatnością formy, pięknem malowideł i bogactwem ofiar wotywnych. Asteriusz wyobrażany jest jako starzec z siwą brodą i dobrodusznym obliczem. Jego głowę wieńczy korona z gwiazdą z diamentu (największa diamentowa gwiazda wieńczy posąg w głównej świątyni kultu w Tagarze Białej).

Organizacje

Odstępcy – organizacja tajna skupiająca tych kapłanów Asteriusza Wielkiego, którzy nie zaakceptowali tego, że usynowił on Gorlama Walecznyego i przekazał mu część swojej mocy. Mimo że ich działania są sporadyczne to jednak rzucają cień na współpracę obu kultów. Uważa się, że ASTERIUSZ pozwala na istnienie tej grupy, ponieważ przy jej pomocy sprawdza swych kapłanów. Czy tak jest naprawdę wie tylko on. Niektórzy uważają, że istnieją oni dzięki manipulacjom Setha.

Astrologowie – stanowią prawie osobną część kultu. Mimo że zachowują hierarchię, to aby oznaczyć swój status ozdabiają swoje szaty gwiazdkami (często gwiazdki te są wynikiem czaru Gwiezdna Szata), natomiast miecz noszą rzadko podobnie jak i zbroję. Wykorzystują swe umiejętności do przepowiadania przyszłych wydarzeń, stawiania horoskopów czy odczytywania z gwiazd miejsca przebywania poszukiwanych osób czy przedmiotów (zdolni są do tego tylko nieliczni).

Wyznawcy Gorlama Walecznego – kult Gorlama jest zbrojnym ramieniem kultu Asteriusza Wielkiego. Stanowi coś w rodzaju zakonu. Arcykapłan Asteriusza jest jednocześnie najwyższej rangi kapłanem Gorlama Walecznego. Kapłani mają taką samą hierarchię jak duchowni Asteriusza Wielkiego. Ubiór ich różni się tylko kolorem (zamiast ciemno niebieskiego, błękitny) oraz symbolem do którego dodano miecz. Każdy zostający kapłanem jako znak swej funkcji dostaje miecz (długi typowy lub półtoraręczny). Podstawowym ich zadaniem jest ochrona świątyń, większych grup pielgrzymów, wsparcie zbrojne dla potrzebujących pomocy oraz walka z istotami szerzącymi zło i chaos.

Zakon Oddanych – tajna organizacja skupiającą wybranych kapłanów, których podstawowym zadaniem jest wywiad i kontrwywiad. To oni toczą tajną wojnę z innymi religiami. Ich skuteczność jest legendarna a zawdzięczają ją przepowiedniom specjalnej grupy astrologów, którzy z nimi współpracują. Mimo że potęgą ustępują innym sobie podobnym to jednak nadrabiają ilością posiadanych informacji i umiejętnością ich wykorzystania. Dość ściśle współpracują z wywiadem osmundzkim. Większość ich działań skupia się na walce z kultem Setha. W niektórych wypadkach wspomagają działania gorlamowców.

Święta

Dzień Wyniesienia – obchodzony z okazji wyniesienia Gorlama Walecznego do rangi boga, syna Asteriusza Wielkiego. Obchodzony jest zawsze w czwarty dzień miesiąca kepon-ran. Z tej okazji święci się na kapłanów Gorlama jego wyznawców. Po ceremoniach odbywają się turnieje, leczy się za darmo chorych i rannych oraz rozdaje skromne datki biednym.

Dzień Światłości – uroczystość na cześć Asteriusza Wielkiego, obchodzona 11 dnia miesiąca dagin-ran. Podobnie jak w święto Wyniesienia świeci się kapłanów, lecz nie Gorlama, lecz tylko Asteriusza. Podczas głównej uroczystości ogłaszana jest przepowiednia na rok następny. Mimo że często bardzo niejasna to jeszcze się nigdy nie zdarzyło żeby się w większości nie spełniła. Istnieje legenda mówiąca o tym, że jeśli w dzień Światłości nastąpi zaćmienie słońca to wkrótce nastąpi koniec świata.

Święto Spadających Gwiazd – w miesiącu Asteriusza Wielkiego, dochodzi cyklicznie do zjawiska, kiedy nocne niebo a czasem i dzień rozświetlane są światłem spadających gwiazd. Jest to odbierane przez wyznawców jako znak, że ich bóg czuwa i wspiera ich swoją mocą. Uważa się, że im więcej gwiazd spadnie tym lepiej dla kultu a gorzej dla jego przeciwników.

Relikwie

Miecz Sprawiedliwości – prosty jednoręczny miecz wykonany z adamandytu. Jedynym szczegółem go wyróżniającym jest głowica rękojeści w postaci gwiazdy, wykonana w całości z diamentu.

Moce miecza:

 • Może go używać i dotykać tylko Arcykapłan Asteriusza WIelkiego, niepowołani którzy go dotkną zostają sparaliżowani na okres k10 dni.
 • Władający tą bronią może wywołać raz dziennie w promieniu kilometra Sąd Boży.
 • Używający tego miecza zna prawdziwe zamiary wszystkich istot które widzi.
 • W promieniu 10 kilometrów wokół broni jeśli zażyczy sobie tego arcykapłan, rozpościera się aura antymagii, negująca wszelkie rzucane czary łącznie z kapłańskimi. Aura ta nie działa na przemiany półboskie i boskie.
 • Każde trafienie tą bronią działa jak dezintegracja (jeśli tylko zażyczy sobie tego władający nią a ofiara nie odeprze jej rzutem na 1/10 bazowej odporności fizycznej) lub powoduje paraliż trwający k100 godzin. Przed zdolnością tą nie chroni antymagia.

Gwiaździsty Płaszcz – płaszcz z granatowego aksamitu pokryty 10k100 srebrzystymi gwiazdkami. Każda z nich chroni noszącego przed otrzymaniem 1 rany, po czym gaśnie (czernieje). Jeśli przedmiot ten przebywa w świetle (bezpośrednim) nocnych gwiazd, odradza jedną gwiazdkę na każdą godzinę naświetlania. Przedmiot ten jest popularną relikwią Asteriusza, tworzoną dla wybitnych astrologów, kapłanów czy paladynów.

Miecz Paladyński Gorlama – popularna relikwia tworzona dla paladynów Gorlama lub Asteriusza. Zadaje dwa razy więcej obrażeń martwiakom a na życzenie pęka niszcząc wszystkie martwiaki w promieniu 1k100 m, które nie wykonają udanego rzutu na Zniszczenie z antyodpornością -k100.

Miecz Paladyński Asteriusza – popularna relikwia tworzona dla paladynów Gorlama lub Asteriusza. Walcząc nim ma się dwukrotnie większe szansę na trafienie krytyczne w przeciwnika, a dwukrotnie niższe w siebie.

Chorągiew Trzech Długich Nocy w Dolinie Darkmar – moce relikwii mało znane.

Bookmark the permalink.

0 Comments

 1. [quote]może go używać i dotykać prawowity Asterion[/quote]
  Apel do autora: Zmień formę tego określenia bo kojarzy się zdecydowanie nie najlepiej. Będąc wyznawcą Asteriusza nie chciałbym aby mnie tak określano – z wiadomych powodów.

 2. Nie za bardzo mogę edytować artykuł, ale można zmienić na "może go używać tylko Arcykapłan", jeśli tylko administratorzy będą tak uprzejmi.

 3. Poprawiłem. Również ten 11 dzień stycznia :@, choć jeszcze lipiec szpeci ten opis.
  Zauważyłem też, że o ile w przypadku Graama trzymałeś się "szyndlerowskich" opisów cech dla gorliwych wyznawców, to tym razem mocno je zmodyfikowałeś.

 4. O sorki, nie wyłapałem tego:). A jeśli chodzi o modyfikacje to masz rację. Jeśli ktoś ma opis bogów do KC to może ten fragment podmienić. Ja niestety nie wiem gdzie go mam.
  Mała dygresja na temat Chorągwi Trzech Długich Nocy w Dolinie Darkmar. Opis tej relikwii znajduje się na stronie Tawerny RPG. Oprócz tego opisu, jest tam jeszcze wiele innych materiałów. Przyszło mi do głowy, czy nie można przesłać zapytania do redakcji Tawerny i ewentualnie autorów tekstów, o możliwość ponownego wstawienia ich tu na stronce. Jest tam ich dość dużo a nawigacja jest dość marna, bo trzeba skakać po numerach archiwalnych. To samo dotyczy materiałów ze strony Giraffa, jak przeczytałem na forum eRPG, w jednym z postów, Karax z Bazylem myśleli o ponownym uruchomieniu strony, ale jeśli się na to nie zdecydują to może dali by pozwolenie na wykorzystanie materiałów stamtąd. Jest tego trochę.

 5. Nie podoba mi się, ale to chyba dlatego, że nie lubię Asteriusza Wielkiego jako tako. Uważam, że ten bóg po pierwsze primo zbyt przypomina Boga Ojca – starzec długa broda.. na honor i te sprawy.
  Ale wracając – gdzie w opisie świata/historii itp jest powiedziane, że to Asteriusz był pomysłodawcą stworzenia ras rozumnych? Że to on był pierwszym obudzonym bogiem? Że był najpotężniejszy? Ja podobne odniesienia (w sensie jakiejkolwiek kolejności powstawania) znalazłam tylko do Arianny – że jest przedwieczną boginią, której prawdziwego imienia ani charakteru nikt nie pamięta. poza tym chyba świątynie Asteriusza w państwie Katana "świecą pustkami" 😉

 6. Karigan napisała:
  [quote]Nie podoba mi się, ale to chyba dlatego, że nie lubię Asteriusza Wielkiego jako tako. Uważam, że ten bóg po pierwsze primo zbyt przypomina Boga Ojca – starzec długa broda.. na honor i te sprawy.[/quote]
  Ile osób tyle gustów.
  [quote]Ale wracając – gdzie w opisie świata/historii itp jest powiedziane, że to Asteriusz był pomysłodawcą stworzenia ras rozumnych? Że to on był pierwszym obudzonym bogiem? Że był najpotężniejszy? [/quote]
  Masz rację, nigdzie tak nie jest powiedziane, jedynie przy spotkaniu Asteriusza i Lahagana jest wspomniane że był "najmędrszym z bogów". Jest to jednak dla mnie licencja poestica, taka forma propagandy kultu Asteriusza.
  [quote]poza tym chyba świątynie Asteriusza w państwie Katana "świecą pustkami"[/quote]
  A czemu??

 7. podręcznik strona 263 = Świątynie takich bogów jak Asteriusz czy Dagonin nie są ani tak liczne, ani tak wspaniałe, jak w państwach ludzi. Właściwie korzysta się z nich tylko z okazji świąt na cześć tych bogów, na co dzień pozostają ciemne i ciche
  B)

  Co do stwierdzenia "najmędrszym z bogów", nie dziwie się, że tak to zostało ujęte. Kto w końcu spisywał tą opowieść jak nie reptiliony? W tym momencie bóg, który zaingerował, dał młotek, wziął do niebios jaszczurkę… no przecież musi być najmędrszym nie? Tak, wiem, złośliwa ze mnie bestia i Seth przeze mnie przemawia 😉

  Boli mnie, że nie jest ukazane jak takie ochy i achy nie wpłynęły na zgnuśnienie wyznawców i kleru. Problematyka średniowiecznego kościoła katolickiego bardzo dobrze by się czuła na tym gruncie. Chodzi mi o to, że nagle to kapłani decydują co jest dobre a co złe, dzielą świat na czarny i biały, zakazują kultów, palą księgi i heretyków.. Rozumiem, jeśli taka jest konwencja – rycerze na białych koniach itd, ale ciekawe byłoby ukazanie, że ten grób choć bielony w środku jest już nieco przegnity..

 8. [quote]podręcznik strona 263 = Świątynie takich bogów jak Asteriusz czy Dagonin nie są ani tak liczne, ani tak wspaniałe, jak w państwach ludzi. Właściwie korzysta się z nich tylko z okazji świąt na cześć tych bogów, na co dzień pozostają ciemne i ciche[/quote]
  I to jest jedno z tych kuriozum których w podręczniku nie rozumiem. Czym jest uwarunkowane taka niepopularność tych religii??? Nie widzę powodu. Pomijając już to że zwykli ludzie wybiorą kogoś innego, Katana, Ariannę, Piana czy Morglitha 😉 to wiekszość czarodziei będzie wyznawała Dagonina. Jest to w ich interesie. Orchia to świat pęczniejący od magii (przynajmniej według mnie) więc tych co się nią parają jest dość dużo. Mają do wyboru Bladawca:) Setha albo Truposzczaka. Pozostali prawie się nie liczą. Większość normalnych wybierze Dagonina, pozostali się podzielą między złą dwójkę. Więc Dagonin nie powinien narzekać na brak wyznawców.
  Co do Asteriusza to w ostateczności mogę się zgodzić, rzeczywiście Osmund to podpora jego religii. Choć osobiście uważam że wielu dobrych i normalnych ludzi skłonych byłoby wierzyć i w niego. Chodźby dlatego aby liczyć na obronę przed złem, albo na pomyślność losu, lub dlatego że się zgadzają z motywami kierującymi tym bogiem.
  [quote]Co do stwierdzenia "najmędrszym z bogów", nie dziwie się, że tak to zostało ujęte. Kto w końcu spisywał tą opowieść jak nie reptiliony? W tym momencie bóg, który zaingerował, dał młotek, wziął do niebios jaszczurkę… no przecież musi być najmędrszym nie? Tak, wiem, złośliwa ze mnie bestia i Seth przeze mnie przemawia[/quote]
  Fajna interpretacja, można by ją użyć jako herezję propagowaną przez złe kulty. 😉
  [quote]Boli mnie, że nie jest ukazane jak takie ochy i achy nie wpłynęły na zgnuśnienie wyznawców i kleru. Problematyka średniowiecznego kościoła katolickiego bardzo dobrze by się czuła na tym gruncie. Chodzi mi o to, że nagle to kapłani decydują co jest dobre a co złe, dzielą świat na czarny i biały, zakazują kultów, palą księgi i heretyków.. Rozumiem, jeśli taka jest konwencja – rycerze na białych koniach itd, ale ciekawe byłoby ukazanie, że ten grób choć bielony w środku jest już nieco przegnity..[/quote]
  Masz rację, mogłabyś rzucić jakąś propozycję jak by to zrobić. Herezja, tajny kult, dziwne zwyczaje??? Palenie na stosie heretyków a może raport mniejszości?? Został pan skazany na dożywocie w kamieniołomie ponieważ astrolodzy Asteriusza mieli wizję że zamierza pan zabić żonę i zgwałcić owce ;). Prawdę mówiąc ten pomysł z raportem mniejszości mógłby być fajny i na pewną skalę miałby na pewno zastosowanie na Osmundzie.

 9. -> Dagonin

  I ja się z Tobą zgodzę, bo świątynie Dagonina nie powinny świecić pustkami. Podejrzewam, że jest tu błąd i chodziło o świątynie Lahagana. Co do Asteriusza, myślę, że mieszkańcy Orkusa Wielkiego będą raczej zawiedzeni, że ich ukochany bóg nie ingerował. pomógł przeciw demonom, ale nie powstrzymał splugawionych orków.. Te same rozterki co współcześnie z chrześcijaństwem po II wojnie światowej – jeśli to jest dobry bóg jak mógł dopuścić do takiego złego? Oczywiście mam na to odpowiedź ale spalą mnie zaraz na stosie XD

  -> herezje jako tako

  Ach ach, no właśnie wciągnąłeś się w pułapkę. Seth w mojej rzeczywistości kryształowej stał się bardziej.. dla ludzi. Nie zapominajmy, że jest on bogiem jakby nie było praworządnym. Dziwne zwyczaje? Nic z tych rzeczy. Seth który dał ciekawość elfom teraz sieje zamęt poprzez głoszenie.. prawdy (przynajmniej tak to jest propagowane przez ten konkretny odłam jego kultu) ukazującej Asteriusza jako zadufanego w sobie, pysznego, karykaturalnie wręcz przestraszonego, że jego moc upadnie – dlatego też tępiącego większość kultów (w tym i Sharami, czy Ariannę (!)). Chciałam pokazać, że nie zawsze można podzielić świat na dobry i zły, że Ci co są po tej białej stronie mogą nadużywac władzy, a Ci po złej mogą po prostu wybrać inną drogą dla swojego życia

  pomysł z raportem mniejszości genialny ^^

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *