Gotam-Gor – rozszerzony opis

Charakter: Neutralny-neutralny.

Bóg: ziemi, minerałów, meteorów, gwiazd, żywotności; władca trwałości i spójności materii; opiekun bogactw natury i równowagi w przyrodzie.

Symbol: kamień (ew. kryształ dla Gnomów lub góra dla Krasnoludów).

Demon: Żywioł ziemi.

Ulubiona ofiara: rozbicie w pył lub ofiarowanie świątyni drogocennego kamienia. Uwaga, drogocenny nie oznacza tylko jego wartość materialną, często chodzi też o wartość emocjonalną czy sentymentalną. Dlatego pierścień zaręczynowy z kamieniem z marmuru może mieć taką samą wartość jak dopiero co oszlifowany wielki diament.

Cechy premiujące najgorliwszych wyznawców

 • Czary związane bezpośrednio z żywiołem ziemi trwają dwukrotnie dłużej, ich skuteczność oraz obszar działania są dwukrotnie większe a Opóźnienie i koszt rzucania dwa razy mniejsze.
 • Postać ma szansę równą 1/2 swej WI, aby rozproszyć czar lub zdolność bazującą na żywiole ziemi. Trwa to 50 sg -1/4 WI i jest możliwe na odległość równą WI postaci w metrach.
 • Element żywiołu ziemi jest w postaci silniejszy tak jakby miała odpowiednie cechy większe o wartość swej WI. Ma to tylko znaczenie w przypadku stosowania przedmiotów runicznych.
 • Raz dziennie postać jest w stanie zwiększyć swą SF i Wytrzymałość o wartość swej WI. Oprócz tego w ciągu rundy odzyskuje o 1/4 swej WI więcej punktów wytrzymałości, jeśli tylko stoi twardo na ziemi lub jej dotyka.

Wymagania stawiane kapłanom

Rasy: ludzie, półolbrzymy, półorki, krasnoludy, gnomy, reptillioni.

Charakter: każdy.

Profesje: każda z wyjątkiem zabójcy, czarnoksiężnika i iluzjonisty.

Obowiązki kapłanów

Urywki z Mithrylowej Księgi:

Wszelkie życie pochodzi z gwiazd. To z nimi na Orchię dotarł Pierwotny pył, życiodajna substancja będąca początkiem stworzenia. Każdy meteor może go nieść w sobie, dlatego są tak dla nas cenne. Gdy jesteś świadkiem przybycia meteoru, potraktuj to jako najwyższe błogosławieństwo. Każdy nawet najmniejszy kosmiczny okruch powinien trafić do świątyni i być traktowany z najwyższym szacunkiem. Najwyższą karą zostaną potraktowani Ci, którzy będą przetwarzali lub niszczyli święte kamienie a tylko sam Gotam Gor może pozwolić na wyjątek w tej sprawie.

Każdy minerał niesie w sobie cząstkę owego życia. Prastare góry mają dusze, z którymi kapłani potrafią się komunikować. Nigdy nie wydają im poleceń, a jedynie dostrajają się do nich i potrafią słuchać co do nich szeptają. Ucz się i ty aby tego doświadczyć, bo jest to głos samego naszego pana umiłowanego.

Nekromancja, ale też wskrzeszenie przeczą naturze. Niechętni będziemy przywracaniu do życia tych, którzy odeszli w sposób naturalny (ze starości, ale też w walce, bo walka jest elementem przyrody). Życie zatacza koło, śmierć jest jego nierozerwalną częścią, bądź tego świadom i nie rozpaczaj. Dusza Twoja rozpocznie kolejną podróż i będzie służyć panu naszemu w podziemiach.

Tak jak niezmienna jest skała, tak niezmienna winna być istota usłużna Gotam Gorowi.

Wszystko zostało już dawno przemyślane. Mithrylowa księga zawiera wszystkie odpowiedzi, a słowa jej słowami pana naszego są, o czym pamiętać zawsze należy.

Góra nigdy nie runie, bo ma mocne podstawy, a cienki wierzchołek. Dbaj, byś i Ty w sylwetce swej był dumny i wyniosły niczym ona. Niech trzewia Twe szerokie będą u podstaw, a nigdy nie upadniesz. Miarkuj jednak swym cielesnym folgom i nie ulegaj żądzom ni niepohamowanemu obżarstwu, wszak chciwość nie jest domeną góry.

Kapłan Gotam Gora nie ulega pasji, uniesieniom ducha, porywom serca. Spokój i zgoda z naturą czynią go odważnym i niewzruszonym. Ciało jest kruche, lecz kiedyś przemieni się w pył, a potem odrodzi jako kamień. Choroba jest jak erozja i zwalczać ją należy od razu. Ci, którzy nie dbają o swoje ciało i pozwalają żeby chorowało, niegodni są miana synów i córek boga naszego.

Jako sługa Gotam Gora, masz mu służyć i strzec natury oraz równowagi w przyrodzie. Ci którzy zbyt intensywnie wydobywają minerały i niszczą bezmyślnie środowisko naturalne, muszą być świadomi, że może na nich spaść kara boska. Jeśli taka będzie wola pana naszego, nawet samotnie staniesz do walki z nimi i strzec będziesz skarbów jego przed niegodnymi dopóki starczy ci sił. Najmniejsze góry, wzgórza, kopalnie czy zwykły kamień nawet warte twej uwagi będą, jeśli taka wola Gotam Gora będzie.

Hierarchia

Spamdahar – główny kapłan kultu, który ma władzę tak nad Główną Świątynią mieszczącą się na Okan-kan jak i nad lokalnymi filiami. Do niego należy także nadzór nad zbrojnym ramieniem kultu, czyli Zakonem Kamienia. Wybierany jest spośród daharów kultu i stanowisko pełni dożywotnio lub do momentu, gdy ma pełnię władz umysłowych.

Dahar – kapłan kultu, który jest odpowiedzialny za kilka okolicznych świątyń i odpowiada tylko przed innymi daharami oraz oczywiście spamdaharem kultu. Zwykle jest jedno takie stanowisko na krainę.

Pluostari – kapłani lub osoby związane z kultem, które są odpowiedzialne za obsługę i składanie darów na kamieniach ofiarnych kultu. Kowal, który pojawia się podczas Adoracji Kamienia, jest właśnie takim pluostari. Tytuł ten jest honorowy i osoba go posiadająca cieszy się poważaniem pośród wyznawców Gotam-gora.

Gotes – przedrostek ten nadawany jest kapłanom lub rycerzom, najważniejszym w ramach danej struktury, zarządzających podległymi im jednostkami. I tak Gotes-ewart będzie zarządcą ewartów zaś Gotes-pluostari zarządca składających ofiary.

Ewart – kapłan, który opiekuje się przybywającymi do świątyń Gotam-gora pielgrzymami.

Harugari – dowódca oddziału Zakonu Kamienia, zwykle 10 osobowego. Większym oddziałem, 100 osobowym dowodzi Starszy Harugari, a 1000 osobowym lub większym jeden z nich, wybrany ze względu na swój wiek i lata związane z kultem Gotam Gora. Glównym dowódcą jest Gotes-Harugari, choć głównie pełni funkcje zarządzające strukturą i zasobami Zakonu Kamienia.

Parawari – kapłan-rycerz Zakonu Kamienia.

Vitega – kapłan mający uprawnienia do odprawiania modłów.

Veitsga – kapłan śpiewający podczas modłów (może być połączony z funkcją Vitega).

Gandahar – kapłan-zarządca lokalnego oddziału świątyni.

Vidahara – kapłan zajmujący się ogólnie pojętą wiedzą kultu, np. bibliotekami ale też kontaktami z innymi kultami czy tworzeniem zapisów w postaci ksiąg lub rytów skalnych.

Najwyższy Alchemik
– kapłańska funkcja honorowa związana z tymi którzy dostąpili zaszczytu tworzenia golema podczas obchodów święta na Wyspie Kamienia.

Kowal – funkcja świątynna osoby, która nadzoruje kuźnie oraz służy podczas Obrzędów Kamienia, rozbijając przedmioty podarowane GotamGorowi przez wiernych.

Świątynie

Pierwotne świątynie Gotam Gora były zawsze wykuwane w skałach. Wykorzystywano do tego naturalne jaskinie, często pozostawiając je nienaruszone, dodając jedynie przedmioty użytkowe czy tworząc korytarze i izby gospodarcze. Jeśli nie było to możliwe, to kopano kaplice w zwykłej ziemi, tak aby każdy wierny mógł zbliżyć się do swego boga jak najbliżej.

Od czasu jednak wyniesienia Loeba, trend budowniczy się zmienił i większość świątyń, o ile jest to możliwe, budowane jest na planie okręgu w zagłębieniach terenu, z placem otoczonym kolumnadą. W centralnej części placu umieszcza się ołtarz-głaz, w który wmurowuje się kamień węgielny przywieziony z Okar-kan. Woda która mogłaby się tam zbierać, odprowadzana jest przez piaskowe podłoże, po którym stąpać mogą tylko prawdziwi wyznawcy Gotam Gora. Innowiercy giną zaatakowani przez piaseczniki, których mateczniki zwykle są ukryte pod miejscem ofiarnym, lub ulegają petryfikacji i służą za postrach dla innych wrogów kultu. Zwykle świątyni towarzyszy wieża (umiejscowiona w północnej części placu), na której montuje się dzwony rurowe. Mury jej przyozdobione są gargulcami, żywymi rzeźbami stworzonymi rękami najwspanialszych Kształcerzy Kamienia, które strzegą nieba nad świątynią.

Z czasem wiele świątyń zaczęło tworzyć tzw. Kamienne Ogrody gdzie ułożenie kamieni, piasku wpływa na duszę i umysł przebywających w nim osób. Dzięki temu wyznawcom Gotam Gora łatwiej jest zachowywać równowagę wewnętrzną, być odpornym na choroby, czy postępować zgodnie z logiką. Najczęściej tworzone są przy murze otaczając cały kompleks. Często piasek grabi się w specjalne wzory, choć wielu uważa że są one tworzone przez piaseczniki, legendarne owady Gotam Gora, które w nim zamieszkują. Podobno na dnie Kamiennych Ogrodów można byłoby znaleźć niezliczone kości wiarołomców próbujących okraść czy zaatakować świątynie. Krążą również plotki, że sam piasek też jest żywy i potrafi przyjmować różne kształty tworząc mury, piaskowe ostrza, budynki albo stać się płynny jak woda, pochłaniając intruzów.

Czasami kapłani Gotam Gora tworzą skomplikowane rysunki zwane mantraj składające się z kolorowanych ziaren piasku mające na celu wymuszenie skupienia obserwatora, medytacji, ochrony miejsc. Znane są mantraje które potrafią powstrzymać złe istoty oraz takie, które pozwalają na regenerację sił, mocy magicznych czy zdrowia.

Relikwie

Mithrylowy Tom

Jest to najważniejszy dokument kultu zawierający opis losów Loeba, jego podróży oraz wpisy marynarzy-apostołów. Od momentu jej powstania nikt nie ingerował w treść stron. Traktowany jest jako głos Gotam Gora i wykładnia jego nauk.

Strony w tym dokumencie wykonane zostały z płatów wyciętych z największego znanego Orchii bloku mithrilu. Księga jest przechowywana w skarbcu Głównej Świątyni i prezentowana w głównej nawie. Uważa się że nie jest przedmiotem magicznym, ale sama waga mithrilu potrzebnego na stworzenie tego przedmiotu powoduje, że jest właściwie bezcenny.

Młot Loeba

Magiczny nadziak, który dzierżył Loeb od dnia spotkania ze swoim bóstwem. Dwuręczny, o prostej budowie, bez zbędnych zdobień. Rękojeść grubo owinięta wyprawioną skórą opasa. Najbardziej znaną z cech przedmiotu jest ta, która pozwala na zniszczenie niemal dowolnej materii po uderzeniu w nią bijakiem nadziaka. Inne możliwości, a wiadomo że istnieją, owiane są tajemnicą. Strzegą jej wszyscy ci, którzy mieli możliwość dokładnego studiowania dziejów Loeba oraz tej broni.

Pośród wyznawców Gotam-gora otaczany taką samą czcią jak Złoty Nóż pośród wyznawców Oriaka.

Rękawice kształcenia – rękawice, które założone na dłonie wyznawcy, pozwalające mu zmieniać strukturę materii i kształtować swoją wolą.

Kamienie węgielne – wypalane z ziemi pobranej z otoczenia Świętego Kamienia z Ssyrgatch. Używa się ich przy zakładaniu nowych świątyń. Ich zniszczenie powoduje że miejsce staje się zbezczeszczone i traci wszelkie moce pochodzące od Gotam Gora.

Obsydian lub Smocze szkło – święty minerał GotamGora, który posiada w sobie również moc Sharami. Podobno powstał z ich związku, lub przez nich został stworzony. Posiada wiele magicznych właściwości, które do tej pory nie są jeszcze w pełni odkryte. Broń z niego stworzona potrafi ranić istoty eteralne i zadawać im ogromny ból. Rytualne sztylety wysysają życie z ofiar. A skalpele medykusów, potrafią wypalać rany z jadów, trucizn i chorób.

Kamienne kowadło Gotam-Gora
– Potężne kamienne kowadło będące w rzeczywistości arcyżywiołem ziemi. Zostało stworzone dla Narwiego MacDirven z rodu Balina, pierwszego kowala runicznego władającego czterema żywiołami. Od tej pory znajduje się w posiadaniu gildii. Przedmiot wykonany na tym kowadle ma dwa razy lepsze właściwości (dotyczy to również właściwości runów).

Kamień Ziemi Gotam-Gora – popularna relikwia tworzona dla wyznawców. Każda żywa istota, która go dotknie (lub zostanie nim dotknięta) musi bronić się przed petryfikacją (udanym % rzutem na odpowiednią odporność). Nieudany powoduje skamienienie na okres k100 minut. Nie działa na wyznawców GOTAM-GORA i dodatkowo chroni ich przed podobnymi efektami.

Kamienna zbroja Gotam-Gora – popularna relikwia tworzona dla wyznawców. Zbroja która stała się taką relikwią wygląda jak stworzona z granitu (co objawia się o połowę większymi wyparowaniami) a postać jej używająca podwaja swoją SF i Żywotność oraz zyskuje dodatkową odporność na choroby.

Ceremonie

Śmierć: Wyznawcy GOTAM – GORA po śmierci chowani są w ziemi na poświęconych mu cmentarzach. Największą nekropolią GOTAM – GORA jest najświętsze miejsce krasnoludów- stare podziemne miasto KARAK – GARN. Znajduje się ono na wyspie Otland w ciągu Złotych Wysp Osmundu. Wieki temu obszar ten został zamieniony w gigantyczną nekropolię, w której nadal się chowa szczątki zasłużonych krasnoludów z terenu całego Archipelagu Centralnego. Ponoć jego podziemia wypełnione są setkami przebogatych grobów, strzeżonych przez runiczne zaklęcia i żywioły GOTAM – GORA przepuszczających tylko kondukty pogrzebowe. Co roku przybywa tam co najmniej kilku śmiałków gotowych sforsować zabezpieczenia, aby dobrać się do skarbów – jednak żaden z nich nie chwalił się, że wyszedł z KARAK – GARN bogatszy. Zapewne związane jest to z faktem, że nikt nie wyszedł stamtąd żywy.

Ślub – przeprowadzany jest w domu pana młodego, który jest zobowiązany go sfinansować. Panna młoda musi natomiast wykuć własnoręcznie pierwsze dwa ogniwa małżeńskiego łańcucha, które od tej pory będą przez małżonków noszone. Za każde dziecko które się urodzi będą musieli wykonać kolejne i połączyć je z poprzednimi. Długość i jakość łańcucha świadczy o statusie wyznawcy.

Urodziny – tuż po urodzinach, dziecko jest kąpane w błocie, najlepiej z pyłem ze świątyni Gotam Gora. Później co roku na tę pamiątkę posypuje się głowy, piaskiem lub po prostu ziemią.

Inicjacja – przeprowadzana jest u dzieci gdy stwierdzą one że są w stanie wejść w dorosłe życie. Wykopuje się jamę w ziemi i zakopuje się chętnego tak że wystaje mu tylko głowa. Przy dziecku pozostaje rodzina, strzegąc go, śpiewając i modląc się. Rytuał ten może trwać kilka, kilkanaście dni, do momentu gdy osoba go przechodząca sama się nie wykopie. Zdarzały się cuda, gdy najwięksi święci kultu Gotam Gora, byli wyniesieni w górę jego mocą, a w miejscach ich inicjacji pojawiały się menhiry lub zdarzały się niewielkie trzęsienia ziemi.

Organizacje

Rekluzi – mnisi całkowicie odcinający się od świata zewnętrznego. Nigdy nie wychodzą na powierzchnie, żyją tylko pod ziemią, w jaskiniach, kopalniach itd. Wędrują służąc Gotam Gorowi, strzegąc jego skarbów. Mimo że za ojca rekluzów uznaje się Świętego Loeba, to tak naprawdę ta forma służby pojawiła się dużo później.

Kształcerze Kamieni lub Rzeźbiarze Gotam Gora – ich historia niknie w antycznych wiekach. Pierwsze wzmianki pochodzą z Mithrylowego Tomu i związane są ze Świętym Loebem. On to, jako dar za wytrwałość w wierze został pobłogosławiony wieloma łaskami, w tym też mocą kształtowania kamieni swoimi rękami. Najprawdopodobniej jednak, darami takimi obdarzeni zostali przed nim inni wybrańcy. Ślady ich prac można znaleźć w różnych miejscach Archilpelagu, dawnych centrach Reptilliońskiego Imperium. W Ghaście znajduje się jedna z najstarszych świątyń Gotam Gora, która podobno połączona jest z miejskimi przeklętymi katakumbami, stworzonymi prawdopodobnie w większej części mocą Kształcerzy Kamienia.

Zakony Gotam Gora wywodzą się nazwą od minerałów. Tych najstarszych jest 40 i pochodzą od przybranych imion żeglarzy którzy podążyli za Loebem w jego świętej misji. To któryś z nich wywołał zarazę Kamiennych Antarów, a przynajmniej takiego rodzaju plotki rozprowadzają reptillioni. Kult nie cieszy się wielką popularnością wśród jaszczurów, szczególnie wśród kasty kapłańskiej czy szlachty, która dobrze zdaje sobie sprawę, jak Gotam Gor przyczynił się do ich upadku.

Kamienny Zakon – grupa rycerzy i wojowników strzegących pielgrzymów, z główną siedzibą na Wyspie Kamienia, gdzie został założony. Rzadko można zobaczyć ich więcej niż dziesięciu. Słyną ze skuteczności, wytrwałości oraz podobno obdarzeni są długowiecznością. Przyjęcie do tego zakonu traktowane jest jako najwyższy zaszczyt i związane jest z porzuceniem całego swego majątku oraz rodzinny.

Obsydianowa gwardia – osobista straż Spamdahara, służąca prawdopodobnie również jako jego szpiedzy i zabójcy. Jak głoszą plotki zamiast krwi płynie w ich żyłach płynny obsydian, co podobno obdarza ich niesamowitymi zdolnościami. Wiedzę o nich posiadają jedynie najwyżsi kapłani kultu, zaś pośród innowierców rzadko kto o nich wogóle słyszał.

Piaseczniki – robale tworzące gniazda w piasku w stadium larwalnym. Po wielu latach i dostateczniej ilości pożywienia są w stanie przekształcić się w samotniczo żyjące żuki, które absorbują minerały z ziemi, tworząc pancerze kamienne, żelazne, mitchrylowe czy diamentowe.

Piaskozjawy – zabójcy Gotam Gora. Ich ciała składają się z piasku lub pyłu wulkanicznego i w nich się też regenerują. Potrafią zmieniać kształt choć nie są w stanie stworzyć fałszywej skóry. Zdarza się jednak, że zrywają ją ze swych ofiar i przyjmują ich postać. Nie potrafią mówić. Przypuszcza się, że nie są to istoty lecz emanacje woli kapłana, który wprost z serca świątyni sprawuje nad nimi władzę.

Bookmark the permalink.

10 Comments

 1. Widać przez kogo pisane – avnar od lat uchodzi, dla mnie, jako specjalista w dziedzinie religii orchiański. Pomysłowość i kreatywność widać w każdym jego tekście. KC RPG nie zginie póki tacy ludzie będą chcieli tworzyć dla ich fanów i żaden SoK tego nie zmieni.

 2. Avnar jak zwykle kawał dobrej roboty.

 3. Zapomniałem dołączyć do tekstu informacje że powstał on w oparciu o artykuł ghasty o Wyspie Kamienia i burzę mózgów studia MAK. Przydałoby się również dolinkować ten materiał żeby każdy go mógł przeczytać, bo jest tam wiele informacji znacznie rozszerzających wiele rzeczy.

  Cieszę się że opis się podoba, dzięki chłopaki.

 4. No to mi dałeś :). Teraz muszę skończyć poprawiać artykuł o Wyspie Kamienia:)

 5. Wiem jak to jest więc zawsze chętnie motywuję innych do pracy 😛

 6. Tekst trzyma klimat. Bardzo mi się miło czytało.

 7. Dobry tekst. Ale nie rękawice kształcenia, tylko kształtowania, zdaje się.

 8. Masz racje Dingo, zasugerowałem się nazwą Kształcerze Kamienia i wyszło jak wyszło. Dopiero jak na to zwróciłeś uwagę to zauważyłem jak to brzmi 🙂

 9. Świetna robota, kult jak żywy + ciekawe organizacje.

 10. Tan Darugar Gladiator

  Wow,ale mięcha ! No jakby każda religia tak została opisana to można by mały dodatek jako opis religii orchiańskiej stworzyć. Ciekawe ile z SOKu uda się wycisnąć aby jeszcze bardziej rozwinąć temat religii (o ile będzie kompatybilny z realiami portalowymi świata orchii) Dobra, bardzo powiedziałbym dobra robota

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *