Tworzenie nowych czarów

Czarodzieje

Gracz powinien najpierw uzgodnić opis nowego czaru z MG.

Opis powinien być dokładny, sporządzony według wzoru opisów czarów z podręcznika, w szczególności uwzględniający:

  • metryczkę czaru, zawierającą: nazwę, krąg magii (trudności), koszt w PM wraz ze szczegółowymi zasadami, zasięg, obszar działania, czas rzucania, czas trwania, wyszczególnienie i opis ew. rzutów obronnych;
  • opis szczegółowy sposobu działania. Potem bohater może przystąpić do magicznych badań nad nowym czarem.

Badania magiczne czarodzieje prowadzą w dobrze (czytaj: za duże pieniądze) urządzonych laboratoriach, najlepiej własnych.

Badania zajmują 1 tydzień/krąg trudności wymyślanego zaklęcia. Koszt przeprowadzanych eksperymentów i badań wynosi przeciętnie ok. 1000 złt x krąg czaru. Zgromadzenie odpowiedniej literatury fachowej (ogólnodostępne księgi i pergaminy) bądź przez kupno, bądź wykonanie odpisów może kosztować od 100 do 1000 złt.

W czasie prac badawczych konieczne jest przeprowadzanie eksperymentów magicznych, wymagające wydatkowania na ten cel punktów mocy (PM) w ilości 1k10 x krąg nowego czaru + 300% przewidywanego (patrz ustalona z MG metryczka czaru) kosztu nowego zaklęcia. Czas ewentualnego doładowywania potencjału i innych medytacji wydłuża podany okres badań. Przynajmniej dwukrotnie w czasie badań czarodziej musi dysponować dostateczną ilością PM dla zaspokojenia przewidywanych kosztów rzucania zaklęcia.

Posiadanie tajnych, sekretnych lub rzadkich ksiąg i rozpraw o magii może wydatnie obniżyć koszty badań (od 30 do 50%, a w niektórych, wyjątkowych wypadkach nawet do 80% np. dostęp do Necronomiconu przy pracy nad czarnoksięskim zaklęciem nekromantycznym) oraz zmniejszyć ilość PM, potrzebnego do eksperymentów o 10 do 30% (wyjątkowo 50%).

Po przeprowadzeniu wszystkich badań bohater wykonuje rzut % na 1/10 sumy UM i INT – czyli: 1/10 x (UM + INT). Jeśli rzut był udany, bohaterowi udało się skonstruować\' nowy czar. Jeśli próba się nie powiodła, prace mogą być kontynuowane aż do skutku, kolejne rzuty testowe co tydzień, oczywiście muszą być ponoszone odpowiednie koszty (szacunkowo można je wyliczyć dzieląc dotychczas poniesione wydatki przez liczbę tygodni poświęconych na badania).

Wyjątkowo można pozwolić na poprowadzenie badań prowadzących donikąd, ale graczom na pewno byłoby przyjemniej, gdyby pracami nad perpetuum mobile zajmowali się bohaterowie niezależni, a nie prowadzeni przez nich.

Klerycy

Gracz ustala z MG opis poszukiwanego czaru, analogicznie jak to opisano dla czarodzieja. Wymyślone przez kapłana czary (te, które nie są objawione przez bóstwo) zwane są czarami rzadkimi. Łatwo je rozpoznać, ponieważ jako jedyne z czarów kapłańskich wymagają gestykulacji, wspomagającej rzucanie zaklęcia.

Kapłan pragnący skonstruować nowe zaklęcia udaje się do samotni lub w inny sposób izoluje od otoczenia, aby wyciszyć swój umysł i w spokoju oddać się analizie znanych magicznych formuł, wymyślając ich rekombinacje, próbując dostrzec nowe, pomijane w dotychczasowej praktyce możliwości, przypominając sobie i drobiazgowo roztrząsając wszelkie dostrzeżone wcześniej przy rzucaniu czarów anomalie, które można rozwinąć w nowe zaklęcia.

Zajmuje to dużo czasu, 3 tygodnie/krąg trudności czaru. Przez cały ten czas wymagany jest absolutny spokój. Poza tym potrzebne jest prowadzenie odpowiednich ćwiczeń z energią magiczną, zajmujących dodatkowy 1 tydzień. Ćwiczenia te wymagają użycia PM w ilości 5kl0 na każdy krąg trudności czaru + 250% przewidywanego kosztu zaklęcia (w PM). Co najmniej raz kapłan musi dysponować ilością PM dostateczną do rzucenia czaru. Czas potrzebny na ewentualne uzupełnianie PM jest doliczany dodatkowo.

Odpowiednie studia nad księgami i zapiskami o magii mogą skrócić czas potrzebny na wypracowanie nowego zaklęcia o 5 do 10%. Dostęp do ksiąg rzadkich, sekretnych i tajemniczych może ten czas skrócić o 15-20%. W szczególnych przypadkach (np. dostęp do sekretnego księgozbioru biskupa z Setgaru) czasu może ulec skróceniu nawet o 30-40%.

Po poświęceniu właściwego czasu rozmyślaniom nad nowym czarem przychodzi czas próby. Trzeba wykonać udany rzut na 1/10 x (UM + MD).

Jeśli test się powiódł, nowe zaklęcie zostało skonstruowane. Jeśli nie, medytacje i rozważania można kontynuować aż do skutku, po każdych dodatkowych 2 tygodniach wykonując odpowiedni rzut testujący.

Nie słyszano o wypadku, aby kapłan trwonił cenny czas na próby wymyślenia bezsensownego i niemożliwego czaru.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *