Szałaputy

Przeraźliwie szczupłe człekokształtne istoty o budzących grozę czarnych oczach, powleczone syntoskórą pełniącą rolę zewnętrznego okrycia, pojawiające się bez ostrzeżenia w różnych częściach globu, porywające ludzi i eksperymentujące na nich ze strasznymi dla ofiar konsekwencjami. Od czasu incydentu w Roswell największe światowe potęgi były świadome ich periodycznej obecności na Ziemi, ale całe dziesięciolecia badań wciąż nie wystarczyły, by specjalne agencje wywiadowcze powołane do studiowania obcych zebrały dość informacji jednoznacznie definiujących motywy tzw. szaraków. Przewaga technologiczna obcych pozwalała im w większości przypadków na błyskawiczne opuszczenie strefy infiltracji, chociaż czasami agencjom dopisywał łut szczęścia – zazwyczaj wtedy, kiedy latający spodek szaraków rozbijał się w wyniku awarii bądź zestrzelenia przez Ziemian.

W początkowym okresie inwazji, w latach 1947-2025, istnienie obcych starano się utrzymywać w głębokiej tajemnicy, z obawy przed paniką mieszkańców Ziemi na skalę całego globu. Niezależne organizacje oraz osoby prywatne studiujące temat pozaziemskich gości były nękane na wszelkie sposoby, przede wszystkim za pomocą legalnych narzędzi prawnych, czasami jednak nawet poprzez fizyczną eliminację. Po roku 2025, po szokujących wydarzeniach z Bombaju, Rio de Janeiro, Bostonu i Mrągowa, prawda ujrzała w końcu światło dzienne. Zmieniając taktykę w obliczu coraz częstszych wizyt obcych, Rada Bezpieczeństwa ONZ przestała ukrywać ich obecność i przystąpiła do otwartej konfrontacji z najeźdźcami, jak zwykle w przypadku tej instytucji wyjątkowo nieudolnie i niekompetentnie.

Obcy w Polsce

W żargonie międzynarodowych organizacji wywiadowczych wzmiankowany gatunek obcych zwykło się określać mianem szaraków, szarych ludzików bądź sektoidów, w Piątej Rzeczypospolitej przyjął się jednak alternatywny termin, zaczerpnięty z gwary mazurskiej – szałaputy. Nazwa ta, stosowana w ściśle utajnionej dokumentacji, szybko została wyparta w szeregach X-Gromu przez zrodzony z czarnego humoru termin lewak astralny odzwierciedlający w żartobliwy sposób głęboko prawicowe przekonania większości należących do jednostki specjalistów.

Po roku 2025 szałaputy zaczęły się pojawiać w Polsce coraz częściej (podobnie jak w całej Europie). Ich taktyka działania uległa znacznej zmianie. Wcześniej obcy skupiali się na pojedynczych ofiarach, w drugiej fazie inwazji zaczęli natomiast eksperymentować z dużymi społecznościami, czasami manipulując nimi za pomocą psioniki, czasami uprowadzając całe rodziny bądź nawet mieszkańców całych ulic. Szerokie spektrum eksperymentów nie bez powodu budziło grozę i całkowite niezrozumienie, często bowiem odnajdywane na miejscu ataków ofiary znajdowały się w stanie zapaści fizycznej lub psychicznej, nosiły w ciałach wszczepione obce narządy bądź nie posiadały własnych. Do rzadkości nie należały przypadki przyśpieszonej hybrydyzacji, punktowe używanie na ludzkiej populacji pozaziemskich czynników chorobotwórczych, skondensowanych ziemskich patogenów bądź proces zaplanowanego napromieniowywania. Motywy stojące za tymi odrażającymi badaniami w przeważającej większości pozostają tajemnicą do dzisiejszego dnia, chociaż wiele najtęższych umysłów na Ziemi głowiło się nad ich zagadką od czasów Roswell.

Jedno stało się po 2025 oczywiste – czymkolwiek kierowali się obcy w swoich kontaktach z Ziemianiami, nie mieli na sercu dobra tych drugich.

Opis gatunku

Szałaputy są człekokształtnymi istotami o rozmiarach zbliżonych do ludzkich, aczkolwiek ich proporcje anatomiczne rażące odbiegają od ziemskiego stereotypu, zwłaszcza nienaturalnie wydłużone kończyny, inaczej ukształtowane czaszki i niezwykle szczupłe sylwetki. Ich ciała pokrywa organiczna powłoka pełniąca rolę syntoskóry, z zewnętrzną warstwą dość twardą, by chronić organy wewnętrzne obcego, ale jednocześnie elastyczną i poddającą się ruchom ciała. Oczy szałaputów pozbawione są tęczówki i źrenicy, gałki oczne mają barwę jednolicie czarną, a ich budowa zapewnia kosmitom zdolność widzenia w spektrum znacznie wykraczającym poza możliwości ludzi.

Co może szokować Ziemian, obcy pozbawieni są organów płciowych. Wyniki sekcji ich zwłok pozwalają domniemywać, że kosmici reprodukują się poprzez podział komórek w kontrolowanych procesach laboratoryjnych, aczkolwiek dokumentacja tycząca się tego tematu jest ściśle utajniona. Tym samym nie da się wiele powiedzieć o społeczeństwie, hierarchii ani innych aspektach socjalnych tego gatunku.

Sekcje zwłok obcych pozwoliły natomiast potwierdzić inną właściwość wrodzoną kosmitów, której istnienia wcześniej tylko się domyślano. Wszystkie szałaputy są w pewnym stopniu uzdolnione psionicznie, chociaż przeważająca ich większość posiada organy będące odpowiednikiem słabych psionicznych receptorów. To dzięki nim potrafią się porozumiewać mentalnie. To tłumaczy również, dlaczego nigdy nie zaobserwowano przypadku komunikowania się tych istot za pomocą mowy. Część szałaputów dysponuje znacznie silniejszym talentem psionicznym, zdolnym oddziaływać również na umysły ludzi. Hipnoza skutkująca wymazywaniem wspomnień, przejmowanie kontroli nad świadomością, kreowanie ubezwłasnowolnionych ludzkich marionetek – te zdolności szałaputów budzą największe przerażenie, zwłaszcza w mniej rozwiniętych cywilizacyjnie społecznościach.

W materiałach naukowych przygotowanych na podstawie sekcji zwłok obcych (a prawdopodobnie również w oparciu o kilka utajnionych wiwisekcji) znajdują się dodatkowe informacje o zdumiewających właściwościach fizjonomii szałaputów, o wzmiankowanych enigmatycznie symbiontach, a także możliwościach kontrolowanej hybrydyzacji międzygatunkowej – to jednak wiedza zastrzeżona dla garstki najbardziej uprzywilejowanych Ziemian.

Obcy przechwyceni przez agencje takie jak X-Grom, X-Viera czy NSA posiadali przy sobie różne artefakty technologiczne, nie tylko broń, ale i instrumenty pomiarowe rozmaitego rodzaju, wykonane z całkowicie obcych Ziemianom stopów metali i służące do celów, o których w wielu przypadkach ziemscy naukowcy mogą tylko spekulować. Broń cząsteczkowa obcych opiera się na rozwiązaniach technologicznych, które w pierwszej fazie inwazji całkowicie wymykały się ludzkiej nauce, na dodatek zaś ze względu na wymóg sprzęgu neuralnego z właścicielem zdobyczne egzemplarze takiego uzbrojenia były początkowo dla ludzi zupełnie bezużyteczne. W roku 2028 naukowy sukces japońskich badawczy (udostępniony następnie międzynarodowym agencjom za pośrednictwem ONZ) pozwolił na ograniczone wykorzystywanie broni kosmitów przez ludzi wyposażonych w nowatorskie symulatory sprzęgu neuralnego, ale dopiero w 2032 polscy naukowcy pracujący w toruńskiej Akademii Nauk Strategicznych dokonali przełomowego odkrycia doprowadzając do sprzęgu emitera protonowego z symbiontem wprowadzonym w ciało rozumnej hybrydy. Powszechne wykorzystanie tego odkrycia przez siły zbrojne Piątej Rzeczypospolitej wymagało jeszcze kilku lat intensywnych prac badawczych, ale to dzięki niemu Ziemianie zyskali po 2035 roku realną szansę stawienia najeźdźcom skutecznego oporu.

Profile specjalizacji

Szałaput (obserwator) (punkty życia 8)

Umiejętności wrodzone: Komunikacja psioniczna +1, Maskowanie +2.

Umiejętności wyuczone (nabyte): Broń cząsteczkowa +2, Mierniki i detektory +1, Pilotaż spodków +2.

Wyposażenie: syntoskóra (pancerz 1 na każdej lokacji), miotacz neutronowy (zasięg krótki, +5, ignoruje ziemskie pancerze osobiste). Opcjonalnie emiter protonowy (zasięg długi, +11, ignoruje ziemskie pancerze osobiste) oraz zestaw specjalistycznych instrumentów służących do badań na ludziach.

Szałaput (genetyk) (punkty życia 8)

Umiejętności wrodzone: Komunikacja psioniczna +1, Maskowanie +1.

Umiejętności wyuczone (nabyte): Broń cząsteczkowa +1, Mierniki i detektory +2, Pilotaż spodków +1.

Wyposażenie: syntoskóra (pancerz 1 na każdej lokacji), opcjonalnie miotacz neutronowy (zasięg krótki, +5, ignoruje ziemskie pancerze osobiste). Zestaw specjalistycznych instrumentów służących do badań na ludziach. Zestaw odżywek dla symbiontów (5 aplikacji).

Szałaput (psionik) (punkty życia 12)

Umiejętności wrodzone: Psionika +1, Komunikacja psioniczna +2, Maskowanie +1.

Umiejętności wyuczone (nabyte): Broń cząsteczkowa +1, Mierniki i detektory +1, Pilotaż spodków +1.

Wyposażenie: syntoskóra (pancerz 1 na każdej lokacji), miotacz neutronowy (zasięg krótki, +5, ignoruje ziemskie pancerze osobiste). Opcjonalnie emiter protonowy (zasięg długi, +11, ignoruje ziemskie pancerze osobiste), wzmacniacz impulsu PSI. Każdy szałaput-psionik posiada automatycznie moc Dominacja na poziomie 1, a także dwie inne moce wybrane losowo z tabeli talentów psionicznych.

Bookmark the permalink.

3 Comments

  1. Mroczne wizje Czegoja zaczynają się ucieleśniać, a to dopiero początek prezentacji tego budzącego grozę systemu! Następni obcy już w drodze i może być tylko gorzej, dla Ziemian oczywiście!

  2. Połączenie możliwości smartphona i szpadla, uczyni mieszkańców "Ziemi" bezpiecznymi wobec kosmicznego zagrożenia, ale warto sprawdzić to na poligonie "Ufo".
    A czy picie wódy chroni umysł przed zapędami psioników?

    A wracając do szpadla, to fajna wydaje się sesja, w której gracze wcieliliby się w nękanych przez obce mutanty wieśniaków, zamiast zawodowych żołnierzy.

  3. Fajny pomysł Nanatar. Skojarzyło mi się z filmem Big Bang z 1986 r z Gajosem w jednej z głównych ról. Polecam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *