Bractwo Pieczęci Mroku

Opis organizacji

Bractwo to działa jako stowarzyszenie wolnomularskie, gromadzące w swych szeregach najrozmaitszej maści postaci, żądne panowania mroku. Skupione w nim osoby to przede wszystkim czarni rycerze i czarnoksiężnicy (jak również różnoracy żołnierze oraz kapłani złych bóstw), których celem jest powoływanie do życia demonów, martwiaków i innych sił nieczystych. Zajmują się oni także organizacją życia wewnętrznej społeczności jaką tworzą. Członkowie bractwa znajdują się niemal wszędzie – a z pewnością odnaleźć by ich można było, gdyby nie kryli swej tożsamości – we wszelkich miejscach powiązanymi ze złem, takimi jak stare nekropolie, miejsca obsiane mitami o demonach, starożytne ośrodki kultów.

Siedziby Bractwa

Jako że Bractwo czarnej pieczęci jest organizacją tajną nikt poza członkami rady nie zna głównej siedziby bractwa – Studni Mroku. Wiele legend mówi natomiast, iż znajduje się ona wewnątrz wygasłego wulkanu Khra-Karrhan na wyspie położonej gdzieś na południe od Orkusa Wielkiego. Praktyczne pomniejsze siedziby znajdują się na każdym z archipelagów, ze znanych wiadomo jednak tylko o podziemiach Gett-War-Garu i Ranhra-Garu, gdzie znajdują się podziemne twierdze bractwa. Zbudowane są w podobny sposób: dziewięciokondygnacyjne lochy na planie heksagramu. Na najniższym z poziomów zawsze znajdują się pomieszczenia z dziećmi mroku (tzn. dowolna ilość martwiaków z typów do dziewiątego włącznie). Na wyższych poziomach, tzn. 7 i 8, bracia przechowują swe księgi, których zawartość nigdy nie opuściła ram bractwa. Na 6 piętrze znajdują się sale do obrzędów i doświadczeń. Wyższe poziomy są zajęte przez pomieszczenia użytkowe takie jak cele mieszkalne, kuchnie, sale biesiadne oraz Aulę Zgromadzeń (drugi poziom). Pierwszy poziom, najbliższy powierzchni, jest zorganizowany w koszary, w których pełnią służbę tylko i wyłącznie Zaufani oraz co waleczniejsi bracia. Do innych siedzib zaliczyć można licznie występujące zwłaszcza na Orkusie Wielkim pomniejsze placówki takie jak Domy Zebrań i karczmy zarządzane przez braci lub przez nich okupowane, będące miejscami kontaktowymi dla szpiegów i informatorów. Domy Zebrań to najczęściej małe kamienice w bogatszych częściach większych miast. Odbywają się w nich zebrania lokalnych grup zarządu, na których informuje się braci z danego regionu o działaniach Bractwa.

Wielka Rada Bractwa Pieczęci Mroku

Wielka Rada Bractwa Pieczęci Mroku to rada najstarszych członków bractwa decydująca o działalności bractwa. Jej zgromadzenia odbywają się co roku, w pierwszy nów po przesileniu zimowym, w megalitycznym kręgu znajdującym się w Studni Mroku. Wtedy to podejmowane są najważniejsze decyzje mające wpływ na globalny wylew zła. Przedstawia się roczny plan działań i odprawia się Obrzęd Zachwiania.

Obrzęd Zachwiania

Jest to ceremonia corocznie wyprawiana przez wielką radę, mająca na celu przywołanie demona, który wpłynie na zachwianie równowagi sił. Jej odprawienie powoduje ożywienie działalności Bractwa Białych Mieczy, któremu Bractwo Pieczęci Mroku daje zawsze rok na wyrównanie równowagi, skutecznie mu w tym przeszkadzając. Aby obrzęd mógł się odbyć, w dzień przesilenia zimowego wysyła się Łowców Demonów. Ich zadaniem jest odnalezienie manuskryptów z formułą przyzywającą lub przedmiotów wywołujących demona przed następnym przesileniem.

Zarządcy Bractwa

Skład Wielkiej Rady

Władca Mroku: Czarnotrup Uruk-hai – Tan Bythol Drwg, czarny rycerz-czarnoksiężnik (36-28 POZ); pr. zły; wyzn. Morglith – pamiętający czasy spokoju po walkach orkowo-reptilliońskich (za życia brał w nich udział) martwiak, pełniący stanowisko władcy wszystkich martwiaków bractwa, dzierży honor odprawiającego Obrzędu Zachwiania, ciągle przygotowuje się do Ostatecznego Panowania Mroku.

Mistrzowie Zła:

 • Półork – Książe Fferins, czarnoksiężnik-kapłan (22-20 POZ); ntr. zły; wyzn. Set – zwany Wielkim Kapłanem Bractwa, przeprowadza badania nad starożytną wiedzą.
 • Elf – Tan Creifion Czarnoksiężnik-Alchemik (23-19 POZ); ntr. zły; wyzn. Hasar-Gruna – znany w bractwie jako Nadworny Demonolog, Mistrz Alchemii oraz Wielki Nekromanta.
 • Półolbrzym – Tan Cra-skha, czarny rycerz-Alchemik (24-18 POZ); pr. zły; wyzn. Katan.
 • Krasnolud – Tan Drignir, wojownik-czarnoksiężnik (23-17 POZ); ntr. zły; wyzn. Nata-Kranta.
 • Człowiek – Tan Grywald, rycerz-czarnoksiężnik (20-18 POZ); pr. zły; wyzn. Morglith.

Mistrzowie Mroku:

 • Gett-War-Gar: uruk-hai, Tan Arbbiorn, czarnoksiężnik-alchemik (18-12 POZ); ntr. zły; wyzn. Katan.
 • Ranhra-Gar: człowiek Tan Wirkor, czarnoksiężnik-kapłan (12-10 POZ); ntr. zły; wyzn. Set.
 • Tagara Ciemna: człowiek Tan Wadroff, czarny rycerz-kapłan (14-11 POZ); pr. zły; wyzn. Borgon Ciemny.
 • Olgrion: elf Tan Llewynir, alchemik-kapłan (12-11 POZ); ntr. zły; wyzn. Morglith.

Warunki przyjęcia do Bractwa

 1. Należy wpłacić na rzecz Bractwa 10 000 szt. złt. lub przekazać pergaminy, księgi czy też inne przedmioty wyjątkowo wartościowe np. przez wzgląd na zawartą w nich wiedzę. W wyjątkowych sytuacjach, zasłużenie się Bractwu w inny sposób, po otrzymaniu od wyższego rangą brata listu polecającego, można również dostąpić zaszczytu uczestnictwa w stowarzyszeniu.
 2. Nowicjusz powinien zasłynąć już jakimś czynem wpisującym go w arkana braci mroku.
 3. Nowicjusz musi być co najmniej na 8 POZ kasty żołnierskiej, rycerskiej, klerycznej bądź czarodziejskiej (oczywiście chodzi o profesje zgodne z etosem Bractwa).
 4. Charakter nowicjusza musi być zły i nie powinien być chaotyczny. Próby i testy jakie się przechodzi podczas przyjęcia do bractwa uniemożliwiają zatajenie charakteru, więc biada tym, którzy by tak chcieli uczynić.
 5. Nowicjusz przed przyjęciem musi złożyć przed swoim Mistrzem Mroku Ślub Lojalności Bractwu, Ślub Wierności Złu oraz udzielić pisemnej zgody na własną anihilację, jeżeli nie dotrzyma ślubów lub/i zdradzi tajemnice Bractwa.
 6. Nowicjusz musi przejść próbę charakteru i test umiejętności. Są to bardzo ciężkie próby wycieńczające organizm i pozostawiające piętno na ciele (śniedzieje skóra testowanego), w których szansa na przeżycie wynosi nie więcej niż 50% + 1%/POZ dowolnej lub obu profesji kandydata.

Ograniczenia spowodowane przynależnością do Bractwa

Uczestnictwo w Bractwie wiąże się z poświęcaniem mu mnóstwa czasu. Członek powinien najmniej jeden miesiąc w roku działać tylko i wyłącznie w Bractwie (w niektórych wypadkach nawet cały rok – np. szpiedzy, informatorzy, Siewcy, Łowcy Demonów), a także przez cały rok dostępny i gotów na rozkazy. Członek nigdy nie powinien się rozstawać z symbolami Bractwa – Czarną Pieczęcią i Płaszczem Mroku. Za ich zgubienie, zniszczenie, itp. grozi kara śmierci. Brat nigdy nie powinien w jakikolwiek sposób zdradzić się przed zwykłymi śmiertelnikami ze swoją przynależnością, lub wyjawić sekretów Bractwa, gdyż próba wypowiedzenia tychże powoduje natychmiastową anihilację bohatera – podczas próby charakteru nakładane jest potężne zaklęcie powodujące taką ochronę tajemnic. Hierarchia stanowisk w Bractwie Jak w każdej organizacji, tak i w Bractwie Pieczęci Mroku występuje podział na stanowiska, z którymi wiążą się najrozmaitsze obowiązki. Jednakże z przynależnością do Bractwa nie wiążą się tylko zakazy, nakazy i obowiązki, ale również i korzyści.

Podział stanowisk w Bractwie

Towarzysz Bractwa

Jest to pierwszy stopień w drabinie Bractwa. Stanowią oni większość społeczności Bractwa – około 65% (wyłączając Mistrzów) braci to Towarzysze. Towarzysze pełnią funkcje informatorów, szpiegów, szeregowych w dniach walki, sabotażystów i to właśnie oni wykonują najniższe rangą polecenia i rozkazy wyżej stojących braci. Przywileje jakie daje to stanowisko:

 1. Każdemu z towarzyszy przysługują darmowe szkolenia w profesjach reprezentowanych przez bractwo. Znalezienie mistrza do 15 POZ nie powinno stanowić problemu, natomiast powyżej tego poziomu szansa maleje kumulatywnie o 10% na każdy następny poziom, przy czym w wypadku nie znalezienia mistrza kolejna próba może zostać przedsięwzięta po nie mniej niż 3 miesiącach. Szkolenie takie kosztuje połowę normalnej ceny, pieniądze z niego przekazywane jest na rzecz Bractwa, i trwa tyle co normalnie.
 2. Po specjalnym treningu trwającym 50 dni i nocy, towarzysz nabywa umiejętności Widzenie w całkowitych ciemnościach, Ukrycie sił witalnych oraz Koci chód. Za trening ten nic się nie płaci, chociaż wolne datki są mile widziane.
 3. Towarzyszom przysługuje możliwość zakupu dowolnego czaru profesji reprezentowanych przez bractwo oczywiście z kręgu nie wyższego niż poznany przez brata, do 10 000 PM rocznie, a także dowolnej broni, nawet magicznej (tu jednak należy podać cel użycia i otrzymać zgodę zebrania. jednakże nawet wtedy pozostają pewne egzemplarze niedostępnymi – decyzja MG.).
 4. Za dodatkowe 1000 szt.zł brat może odbyć specjalistyczne szkolenie, w którym szansa na przeżycie wynosi 50% + 1/100 PD (zaokrąglane w górę) danej profesji. Szkolenie te można przejść raz na profesję tj. postacie dwuprofesyjne do dwóch razy. Po jego przejściu co zajmuje zwykle 60 do 90 dni, brat szkolący się w wojaczce może zwiększyć wszystkie swe biegłości o 20 pkt., natomiast brat parający się magią UM o 20 pkt. oraz antyodporność rzucanych przez siebie czarów o 10 pkt.

Brat Mroku

Na stopień Brata Mroku można awansować dopiero po co najmniej trzyletniej działalności w Bractwie oraz wykonaniu przynajmniej jednej misji zleconej przez Bractwo. Bracia mroku stanowią mniej więcej 20% wszystkich braci. Spośród nich wyłaniani są Zarządcy Domów Zebrań i innych mniejszych placówek, wszelakiej maści badacze, dowódcy zbrojnych oddziałów Bractwa, szpiedzy dworscy i inni wyżej wyszkoleni fachowcy (w tym zabójcy, gdyż w żadnym wypadku Bractwo nie zgadza się w sprawach większej wagi na korzystanie z usług Gildii Zabójców).

 1. Każdy Brat Mroku może zostać wskrzeszony na koszt Bractwa, przysługuje mu niezbywalne prawo do tego. Do wskrzeszenia może jednak tylko wtedy gdy Brat stale informuje o swym pobycie (75% + k10 – członkowie Bractwa wiedzą gdzie szukać ciała), jego ciało zostanie dostarczone przez innego znajomego brata (50% + k10 – znajomy podejrzewa gdzie mógł przebywać ostatnio Brat), zostanie przypadkowo znalezione i dostarczone do siedziby Bractwa (25% + k10 ). W innych wypadkach szansa na odnalezienie ciała wynosi niemodyfikowane 15% (Bractwo ma szeroko rozpościerające się macki!).
 2. Jeżeli podczas wskrzeszania pęknie dusza (nieudany rzut na szok), Brat Mroku ma przyobiecane, że powróci na Orchię jako martwiak jednego z pięciu pierwszych typów i będzie mógł ponownie działać na rzecz Zła i Mroku (świadomie tylko w wypadku, gdy martwiak będzie posiadał świadomość osoby, którą był za życia – patrz: zdolności specjalne martwiaków).
 3. Brat jest oświecany wiedzą o jakiej nie ma pojęcia żaden ze zwykłych śmiertelników, co powoduje wzrost mądrości o 20 + k10 premiowane. Posiada umiejętność Rozpoznawanie dzieci nocy, co w praktyce oznacza, że posiada podstawowe informacje na temat większości martwiaków, lykantropów, demonów mniejszych i tym podobnych bestii zamieszkujących Ochrię.
 4. Brat otrzymuje Czarną Pieczęć i Płaszcz Mroku, będące zarazem znakiem przynależności do Bractwa, jak i silnymi przedmiotami magicznymi mającymi na celu wspomożenie działalności brata.

Siewca Zła

Trzecim stopniem w drabinie hierarchii Bractwa jest Siewca Zła. Warunkiem zdobycia tego tytułu jest najmniej sześcioletnia służba w Bractwie i wykonanie trzech nowych misji zleconych przez Bractwo, bądź też zrealizowanych na własną rękę, aczkolwiek mających przynieść korzyści Bractwu. Siewcy stanowiący około 10% populacji loży, często organizuje się w oddziały nazywane po prostu Siewcami. Oddziały te to najczęściej dziewięcioosobowe (rzadziej pięćdziesięcioczteroosobowe [9*6]) grupy magów lub wojowników, którzy jak demony przemierzają nocami tereny Orchii siejąc strach i zniszczenie pośród dobrych istot. Często tym narażają się na ataki ze strony Bractwa Białych Mieczy. Spośród Siewców Zła rekrutuje się również Zarządców Domów Zebrań w większych gminach, czy też mniejszych miastach. Cześć z nich oddaje się całkowicie badaniom. Reszta stanowi wyższych rangą dowódców zbrojnych oddziałów Bractwa.

 1. Każdemu Siewcy przysługuje prawo do wezwania na pomoc niższych braci (ich ilość zależy od MG) przy wykonywaniu misji, bądź też w nagłych wypadkach takich jak ataki ze strony dobra, akcje sabotażowe, itp.
 2. W celu doskonalenia swych umiejętności każdy Siewca przechodzi szkolenie bojowe (podnosi ono o 25 pkt. SF oraz o 5 pkt. wszystkie biegłości, a jedną wybraną o 10 pkt.) albo usprawniające zdolności magiczne (podnosi o 15 pkt. INT, MD, UM). Aby móc przejść takie szkolenie należy przez rok grasować w oddziale Siewców.
 3. Każdy Siewca ma prawo do zakupu jednego silnie magicznego przedmiotu raz na pięć lat (decyzja MG, czy wystąpiła taka możliwość). – Emisariusz Zła: W zamian za nieskazitelną służbę w Bractwie przez co najmniej dziewięć lat i wykonanie w sumie dziewięciu poważnych misji można doświadczyć zaszczytu pasowania na Emisariusza Zła – czwarty stopień.

Emisariusze Zła

Elita bractwa, do której należy mniej niż 5% braci. Spośród Emisariuszy Zła rekrutuje się Zarządców Domów Zebrań w większych miastach. Część zajmuje się rekrutacją i szkoleniem nowych towarzyszy, część zajmuje się polityką Bractwa inni stoją na czele wspólnoty w swoich regionach. Reszta jest zakonspirowanymi konfidentami Bractwa, działającymi wśród możnych, szlachty, czy też innych wpływowych person Orchii.

 1. Emisariuszowi przysługuje rząd nad regionalnymi placówkami Bractwa.
 2. Emisariusz przez rok poznaje tajniki bractwa, co daje podstawy wiedzy tajemnej na temat demonów, bestii, martwiaków, a także Podstawy religioznawstwa, Heraldykę oraz wiedzę na temat większości podań i legend istotnych dla bractwa.
 3. Emisariusze chcący działać wśród możnych mogą po zapłaceniu 10 000 szt.zł przejść trwający 9 lat kurs analogiczny do Kursu podstawowego i religijnego u Teoretyków oraz wszystkich kursów Dyplomatów. Uwaga: Ograniczenia jak w/w szkoleniach.

Pozostałe stanowiska

Mistrz Mroku: warunkiem awansu jest wykonanie 9 nowych misji i najmniej 18 letni staż – przysługuje im władza nad jedną z większych (takich jak m.in. podziemne twierdze) siedzib Bractwa.

Mistrz Zła: warunkiem awansu jest wykonanie 9 nowych misji i najmniej 27 letni staż – przysługuje im prawo opiniowania misji, zarządzania budżetem i sprawowanie władzy nad bractwem wespół z samym Władcą mroku.

Władca Mroku: warunkiem awansu jest decyzja Wielkiej Rady i najmniej 36 letni staż – przysługuje mu bezwzględna władza nad całym Bractwem Pieczęci Mroku. Praktycznie nigdy nie wybierany – założyciel i pierwszy Władca Mroku Tan Bythol Drwg sprawuję ten urząd po dziś dzień.

Te stanowiska są zbyt ważne i wpływowe, aby mógł na nie wejść nawet wielki bohater (tzn. gracz), więc nie umieszczam ich dokładnego opisu. Jeżeli znajdzie się grono bohaterów chcących zajść tak daleko, nie wiadomo czy wyżej stojący nie zechcą ich wyeliminować. W innym wypadku awans zależy od decyzji MG.

Kodeks Bractwa

 1. Członek Bractwa jest jej zawsze wierny i nigdy nie pozwoli na szarganie jej imienia.
 2. Każdy członek Bractwa powinien godnie ją reprezentować, szerząc Czerń i Mrok.
 3. Wszystkich członków Bractwa obowiązuje tajemnica organizacji.
 4. Wszyscy bracia są winni sobie pomoc i współpracę.
 5. Cele bractwa są nadrzędne wobec własnych interesów.
 6. Każdy członek bractwa ma obowiązek noszenia symbolu Bractwa tj. Czarnej Pieczęci. Uwaga : Kary za niedopełnienie obowiązków są bardzo surowe Czarna Pieczęć oraz Płaszcz Mroku.

Czarna Pieczęć jest to magiczny amulet w kształcie dwóch przeplatających się trójkątów, tworzących heksagram, wykonany z oksydowanego srebra o pojemności 10 000.PM. Umożliwia on raz dziennie, korzystając z PM zawartego w sobie, rzucić po jednym z następujących czarów z mocą 10 POZ: Czerń, Czarny Pocisk (trzykrotnie), Aureola Zła i Spotęgowanie Zła. Chroni on także przed wyssaniem energii życiowej i wibrując ostrzega o zbliżaniu się ewidentnie dobrych istot.

Płaszcz Mroku jest to magiczny niezniszczalny płaszcz, którym można przechowywać ekwipunek o masie do 250 SF tak, że ten nic nie waży (chowa się go i wyjmuje jakby z płaszcza, który wygląda wtedy jakby była w nim jakaś zacieniona wnęka). Płaszcz ten również umożliwia, o ile jest się w co najmniej półmroku, całkowite zniknięcie. Płaszcz ten również pozwala uniknąć otarć i tym podobnych uszczerbków, nie posiada jednak wyparowań. Na płaszczu znajduje się także magiczny znak (wyżej opisany heksagram), który jest widoczny tylko i wyłącznie dla innych braci. Nie ma możliwości, aby nawet najbardziej doświadczony czarodziej czy kleryk mógł go dojrzeć. Sekret nakładania heksagramu znają jedynie Mistrzowie. Twierdzi się, iż podobno niektóre ewidentnie dobre istoty, wyczuwają drobne fluktuacje powietrza tworzone przez znak pieczęci.

Bookmark the permalink.

0 Comments

 1. Opis bardzo ciekawy, jednak mam pewną uwagę do sekcji Zarządcy Bractwa: zdarzają się postacie wywodzące się z ras, które nie zajmują się podanymi profesjami. Czy takie osoby nie przyciągają czasem niepożądanej uwagi (np. krasnolud – czarnoksiężnik, elf – alchemik)?

 2. Pewnie tak, ale w mojej ocenie to że w opisie profesji nie występuje jakaś rasa nie oznacza to, iż nie może tak być. Np, mój Kowal Run to profesja tylko dla krasnoludów, ale to nie znaczy, że nie może się zdarzyć iż gdzieś będzie to np elf, który w jakiś sposób posiadł tajniki tej wiedzy. Poza tym na tak wysokim POZ raczej nie muszą się martwić przyciąganiem niepożądanej uwagi 🙂

 3. Jednakże nie urodzili się oni na tak wysokich POZ i musieli od lat należeć do bractwa. A tych nietypowych figur naliczyłem tutaj 4.
  Nie mam nic przeciwko temu, że zdarzają się takie osobliwości – wszak w opisach profesji zdarza się informacja, że pewne połączenie zależy od aprobaty MG. Czytałem kiedyś o księgach, które pozwalają wyuczyć się profesji półboga pomimo posiadania już innej – stąd można założyć, że istnieją analogiczne dla innych profesji.

 4. Wiesz, to świat fantasy, tu wszystko jest możliwe 🙂 Wiele razy gracze mnie pytają: Czy mogę zrobić to czy tamto? Możesz zrobić wszystko, pytanie tylko czy Ci się uda 😉

 5. Warto tę radę porównać do rady Ostrogaru dla skali porównawczej.

 6. Rada Ostrogaru, kuca w kącie i płacze ze wstydu. 😀
  Ogólnie jednak fajny opis. Użyteczny.

 7. Dobry artykuł – mam jednak (jak zwykle:)) garść zastrzeżeń:)

  1. Przyczepię się nazwy. Dlaczego znów ten mrok się musi pojawić – słowo zużyte do tego stopnia, że wywołuje jedynie uśmieszki lub politowanie. Dlaczego nie np. "Krąg Ass'tre'lh" albo nawet "Bractwo Czarnego Monolitu".

  2. Zawsze jak operuję na motywach działania różnych osób lub stowarzyszeń opieram się na paru podstawowych: żądzy posiadania, władzy, zemsty, zazdrości i miłości. W zasadzie jeżeli ktoś operuje na innych motywach to jest po prostu szaleńcem. W przypadku Twojego Bractwa wychodzi na to że wszyscy są szaleńcami. Bo powoływanie do życia demonów, martwiaków i innych sił nieczystych samo w sobie jest trochę bez sensu. Tego typu sprawki zazwyczaj wykonuje się w jakimś celu. Zazwyczaj celu samolubnym. A tutaj jest jedynie wspomniane o ustanowieniu władzy bliżej nieokreślonego "mroku". Troszkę to mętne dla mnie.

  3. Nie potrafię sobie wyobrazić tej masowej produkcji owych Płaszczy Mroku dla każdego członka bractwa. Biedni mistrzowie, którzy jako jedyni znają sekret ich tworzenia – nie mają pewnie czasu robić nic innego.

 8. Trochę bez sensu ta grupa jest utworzona. Jaki – logicznie myślący władca, król, tolerowałby grupę ludzi którzy dla sportu wzywają demony i martwiaki do planu żywych. Generalnie praktycznie wszyscy byliby przeciwko takim ludziom i posiadanie tajnych baz byłoby praktycznie niemożliwe.
  No ale to fantasy , jednak ja bym nie pozwolił na istnienie takiego potworka w moim świecie.

  Poza tym rzeczywiście – nazwa mogłaby być trochę lepsza. Np. Rycerze Zeri, Dziewiąta Wieża, Kult Ogotaya 😉

 9. Generalnie to … LOL 🙂

  Najsmerfniejszy jest kodeks 🙂
  [quote]Członek Bractwa jest jej zawsze wierny i nigdy nie pozwoli na szarganie jej imienia
  [/quote]
  Czyli co? Ma reagowac zawsze i zdecydowanie gdy ktos bedzie twierdził, ze bractwo czyni dobro 😛 ?

  [quote]Każdy członek Bractwa powinien godnie ją reprezentować, szerząc Czerń i Mrok [/quote]
  Uuuu to rózowych płaszczyków nie mozna nosić ??

  [quote]Wszystkich członków Bractwa obowiązuje tajemnica organizacji
  [/quote]
  To jak mają chronic jej imie przed szarganiem 🙂 ? [url][/url]

  [quote]Wszyscy bracia są winni sobie pomoc i współpracę[/quote]
  O tak, to takie typowe dla złych postaci, śpieszyc z pomocą 🙂 Ratowac kogoś zamiast zajac jego miejsce i zagarnąć jego magiczne przedmioty.

  [quote]Cele bractwa są nadrzędne wobec własnych interesów
  [/quote]
  Moze warto było się jednak chwile zastanowić przed "kopiuj- > wklej" z kodeksu jakiejś dobrej organizacji ?

  [quote]Każdy członek bractwa ma obowiązek noszenia symbolu Bractwa tj. Czarnej Pieczęci.[/quote]
  co oczywiście pozostaje w zgodzie z pełną tajemnicą organizacji 😀

  [quote]Uwaga : Kary za niedopełnienie obowiązków są bardzo surowe [/quote]
  No pewnie. Z anihilacją włącznie, sam przecie podpisuje zgodę. Tylko w opisie nigdzie nie ma kto i kiedy decyduje że sie kara należy.

  [quote]Jest to magiczny niezniszczalny płaszcz (…) Płaszcz ten również pozwala uniknąć otarć i tym podobnych uszczerbków, nie posiada jednak wyparowań.[/quote]
  Dobre nie? Samego płaszcza nie sposób przeciąć, ale owinieta nim ręke mozna przebic na wylot 😛

  Hans696 :
  [quote]Nie potrafię sobie wyobrazić tej masowej produkcji owych Płaszczy Mroku dla każdego członka bractwa. Biedni mistrzowie, którzy jako jedyni znają sekret ich tworzenia – nie mają pewnie czasu robić nic innego.
  [/quote]Czepiasz się, przeciez to wszystko jest tylko po to, żeby postać venara za 10.000 gp mogła dostac fajny płaszcz. Ot co 🙂

 10. Hm,parę błędów które raczyli taktownie wytknąć szanowni przedmówcy,ale wielkie brawo za formę-autor wiernie naśladuje styl wielkiego AS'a,przyłożył się i starannie obrobił szablon wzięty z Białych Mieczy,a to już swoje robi.Szacun.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *