Słownik orkowo-ludzki

A

ADAR: czerwień
AG: pojedynczy
AHRA: szpieg
ARON: żelazo
ARU: czasy, epoka
AMUN: barwnik, kolor
ANGHOR: śmierć, zagłada

B

BAGAR: bazyliszek
BASAR: zatoka
BUR: bagno
BORN: niedźwiedź; – skory do uścisku, niedźwiedzi

C

CAN: wyspa
CAND: półwysep, odszczepienie
COTO: pchła; – uciążliwy
CO: mleko

D

DAR: krew, posoka; – krwisty, buchający krwią
DAN: tarcza
DON: głębia, głęboki
DRAG: smok

E

EL: tytuł stawiany przed imieniem mieszczanina

F

G

GA-G – pół, połowa
GA-AG: jeden, jednego
GA-EG: dwa
GA-IG: trzy
GA-OG: czterech
GA-UG: pięć
GEN: zieleń
GUUR: liść
GAK: fanatyk
GAR: miasto
GAKHART: gwardzista
GARRT: port
GUR: brzeg; – skraj

H

HAR: moc
HARAN: twierdza; – potęga
HART: żołnierz
HARKOR: pirat
HIRON: czysty
HYRTAN: arystokrata

I

IM: wewnętrzna
IMUR: środek
IG: zewnętrzny
IGUR: obcość, dalekość
IMGUR: mewa

J

K

KART:święto; – uważanie czegoś za świąteczne
KARS: powietrze, gaz
KIR: osada, wioska
KLASH: miecz
KOR: marynarz
KSHAN: pokój; – bezpieczeństwo
KTHAN: wiara, wytrwałość w decyzji

L

LANT: długość; – długi
LHAN: jezioro
LAKOH: las
LAR: wyżyna

M

MIRAG/S: piramida (grobowca)
MOR: zamek, zamczysko
MORION: świetlisty, połyskliwy
MORKIR: warowna wioska lub małe warowne miasteczko
MYSHAN: pieśń

N

O

OSOC: ośmiornica
OKAR: granit
OHAR: główny
ORSH – orzeł

P

PONT: ląd
PORON: barka
PLAS: bród
PUR: kopalnia
PULUS: woda
PTUR: bok
POK: statek

R

RAHS: robak
RIN: przystań
ROSCOR: rozszczepiony
RAN: miesiąc
RWANG: kupiec
RON: dzień

S

SAR: wąż
STA: cmentarz
SEMIR/S: rozbitek
SAND/S: piasek; – piaskowy, piaszczysty
SATT/S: rok
SOR: ziele
SOTIN: śpiew, śpiewający

T

TRANSS: okres, epoka; – używane w kontekście bardzo długiego okresu czasu
TORNT: góry; – górski
TORN: wzgórze, pagórek; – pagórkowaty
TOGOR: wieża
TOP – topór
TANT: sierp
TAKRA: czaszka
THAL – talerz, naczynie
TAN: szlachcic; (patrz też hyrtan)
TABIRU: wulkan
TMAR: jagoda, jagody

U

UGAR/S: imperium
URHAR: dzik, szarża

W

WARN: kieł
WAR: wojsko, armia; – wojenny
WAGOR: kontynent
WART: wilk, wilczy

Y

YIAN: era (tu tysiąclecie)
YARG/S: żywność, jedzenie
YNOR: rzeźba
YMUR: chłop

Z

Uwaga 1: Inne litery w języku orków nie istnieją lub nie są używane.

Uwaga 2: Liczbę mnogą uzyskuje się dodając literę t lub rzadziej s.

Uwaga 3: Pierwszy rzeczownik przed drugim w języku orków rozumiany jest jako przymiotnik.

Tekst kursywą – oznacza późniejszą modyfikację

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *