Astrolog – Krąg IX

WZROK PRAWDY (Zaklęcie)
KRĄG: IX (czar nr 1)
ZUŻYCIE PM: 9
CZAS RZUCANIA: 1 runda
ZASIĘG RZUCANIA: bliski
CZAS DZIAŁANIA: 1 runda/POZ
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 istota (jej zasięg wzroku)
OPIS: Czar pozwala widzieć prawdziwe oblicze istot, ich charaktery, najsłabsze i najsilniejsze strony, ponadto pozwala czytać w ich myślach (jeśli nie są chronione). Astrolog wykrywa też wzrokiem wszelkie niebezpieczeństwa i pułapki; wie na czym polegają i jak je ominąć. Poddane dokładnym oględzinom (pełna runda) przedmioty ujawniają swą prawdziwą naturę, zastosowanie, magię i standardowe cechy magiczne.

ZAKLĘCIE ASSANU (Zaklęcie)
KRĄG: IX (czar nr 2)
ZUŻYCIE PM: 90
CZAS RZUCANIA: 10 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: bliski
CZAS DZIAŁANIA: (rok/POZ)
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 istota
OPIS: Istota ewidentnie zła lub dobra, która nie odparła zaklęcia (rzutem na połowę odporności nr 3) jednorazowo staje się posłuszna astrologowi, ponadto jej życie i śmierć jest uzależnione od jego jednego słowa (np. słowo giń powoduje automatyczną śmierć istoty, o ile nie miała akurat skutecznie działającej Antymagii). Istota pod wpływem tego czaru zmienia swój charakter na neutralny (przez co traci połowę posiadanego doświadczenia i wszelkie zdolności wynikające z jej ewidentnego charakteru, itp.) oraz całkowicie podlega woli astrologa i w żaden sposób nie jest w stanie się mu przeciwstawić lub mu zaszkodzić (nie jest w stanie nawet spiskować przeciwko niemu). Stan ten trwa dopóki nie wykona wszystkich rozkazów (poleceń) astrologa, aczkolwiek nie może być ich więcej niż 1 na każde 4 POZ astrologa. Polecenia te muszą być przedłożone ofierze od razu (pierwszego dnia) i nie mogą zawierać rzeczy kompletnie niemożliwych do wykonania dla tej istoty. Postać zaklęta i astrolog są w stanie kontaktować się ze sobą telepatycznie, jednak tylko podczas skupienia. W momencie, gdy istota wykona wszelkie rozkazy astrologa lub upłynie 1 rok/POZ astrologa od momentu przejęcia, zaklęcie to automatycznie traci moc, jednakże przed tymi okolicznościami nic nie może przerwać tego przeznaczenia. W trakcie działania tego czaru na tą postać nie działają inne Zaklęcia Assanu oraz wszelkie czary typu Urok, Przejęcie, Oczarowanie, Hipnoza.

INGERENCJA W PAMIĘCI (Zaklęcie)
KRĄG: IX (czar nr 3)
ZUŻYCIE PM: 90
CZAS RZUCANIA: 1 runda + spec. (1 godzina)
ZASIĘG RZUCANIA: bliski
CZAS DZIAŁANIA: stałe
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 istota
OPIS: Pozwala wtargnąć do umysłu postaci, która nie odparła tego czaru rzutem na połowę odporności nr 3 i manipulować jej wspomnieniami. Jest to skuteczne, jeżeli nieprzerwanie przez godzinę astrolog będzie blisko danej ofiary. Po zakończeniu czaru musi też ona wykonać % rzut na odporność nr 4, inaczej umiera. Czar ten pozwala wykonać jedną czynność typu: wymazanie z pamięci wybranych przez astrologa wspomnień, wstawienie nowych lub przypomnienie zapomnianej historii. Bardzo często wykorzystuje się ten czar do wymazania wybranych czarów autorytatywnych, do wymazania zdolności Zapożyczenie umiejętności, albo do zwiększenia na stałe MD (o 2k10 pkt i zarazem o 20-200 PD). Czar ten potrafi także uniemożliwić wykonywanie danej zdolności profesjonalnej (np. uniemożliwia czarodziejowi rzucanie czarów), albo wykasować 1k100% posiadanego przez postać PD – jej poziomy jednak zostają zachowane. Charakterystyczną cechą tego czaru jest fakt, że nie skutkuje on na daną postać po raz wtóry. W wypadku jednak, gdy postać po śmierci zostanie wskrzeszona, możliwość ta jednorazowo ponownie wraca (itd.).
Uwaga: Czar ten nie jest w stanie nauczyć skomplikowanej umiejętności (np. wykonywania zawodu, zdolności profesjonalnej, czy specyficznej formuły).

WYZNACZENIE GWIAZDY ŻYCIA/ŚMIERCI (Zaklęcie)
KRĄG: IX (czar nr 4)
ZUŻYCIE PM: 450
CZAS RZUCANIA: 1 godzina
ZASIĘG RZUCANIA: spec.
CZAS DZIAŁANIA: 10 dni
OBSZAR DZIAŁANIA: spec. (1 istota)
OPIS: Czar ten na daną istotę można próbować rzucać tylko raz na 10 dni. Za jego pomocą astrolog wyznacza (ma szansę równą 5%/POZ + ew. 25%, jeśli korzysta z teleskopu; automatycznie, jeśli jest w obserwatorium) gwiazdę, która swoim blaskiem będzie chroniła lub niszczyła daną istotę. Zaklęcie nabierze mocy (zadziała), jeżeli w momencie rzucania czaru promienie wyznaczonej gwiazdy padną na wybraną do tego czaru istotę. W bezchmurną noc szansa na jest równa 90%, przy lekko zachmurzonym, nocnym niebie 45%, w chmurną noc lub w dzień 10%; i jest oczywiście niemożliwe, gdy wybrana istota znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym. Objęta pozytywną odmianą tego zaklęcia postać może być tylko zraniona przez cios krytyczny lub przez czary. Nie odnosi ona także ran od typowego ognia i zimna, a także nie działają na nią niemagiczne trucizny. Będąc w agonii istota taka nie odnosi dodatkowych ran, wręcz przeciwnie co rundę goi się jej 1 rana, a po wyjściu z agonii regeneracja ustaje, zaś postać jest w stanie od razu normalnie funkcjonować. Postać wskrzeszana, która ginąc była pod wpływem tego czaru ma swą odporność na szok zwiększoną o połowę jej wartości. Skuteczne trafienie w objętą negatywną odmianą tego zaklęcia postać traktuje się jak trafienie krytyczne. W wypadku ran zadanych od czynników fizycznych (typu normalny ogień, zimno, poturbowanie się) oraz od trucizn postać odnosi ich dwukrotnie więcej. Pierwsze zejście do stanu agonii oznacza automatyczną śmierć tej postaci. Postać wskrzeszana, która ginąc była pod wpływem tego czaru ma swą odporność na szok zmniejszoną o połowę jej wartości.

SYMBOL MAGII (Zaklęcie)
KRĄG: IX (czar nr 5)
ZUŻYCIE PM: 45
CZAS RZUCANIA: 1 runda
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: (stałe)
OBSZAR DZIAŁANIA: spec. (znak runiczny)
OPIS: Jednorazowo pierwszy czar rzucony ponad tym symbolem jest automatycznie „wsysany” przez magię symbolu i kumulowany. W momencie odsłonięcia symbolu (np. po uprzednim nastąpieniu) czar zawarty w nim ulega uwolnieniu i działa w promieniu 2 metrów na najbliższe istoty (w przypadku, gdy efekt jest obszarowy, MG ma prawo skorygować zasięg i działanie uwalnianej magii).
Uwaga: Czar ten może zostać nałożony tylko na płaskiej, gładkiej, nieruchomej i suchej powierzchni (długa działająca wilgoć lub pierwsze zadziałanie niszczy go).

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *