Szkolenia specjalistyczne w broniach

Szkolenia w broniach

Podwójnie biegły

Wymagane szkolenie: biegłość w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 1.

Szansa znalezienia nauczyciela: 1% na każdą osobę spotkaną np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się specjalista w tej broni, który zechce go wyszkolić.

Czas trwania szkolenia: 10 dni (po 10 godzin dziennie).

Koszt szkolenia (minimum): 10 szt. złota + 5 szt. złota za utrzymanie.

Ograniczenia: brak.

Biegłość: +5% do biegłości w tym określonym rodzaju broni (grupie).

Punkty doświadczenia: +5.

Szkolenie to umożliwia:

 • JL: + 1 atak na rundę.
 • J: –
 • PT: –
 • DW: –

Specjalista

Wymagane szkolenie: Podwójnie biegły w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 1.

Szansa na znalezienie nauczyciela: 1% na każde 10 osób spotkanych np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się podwójny specjalista w tej broni, który zechce go wyszkolić.

Czas szkolenia: 40 dni (po 10 godzin dziennie).

Koszt szkolenia (minimum): 100 szt. złota + 20 szt. złota za utrzymanie.

Ograniczenia: brak.

Biegłość: +10% do biegłości w tym określonym rodzaju broni (grupie).

Punkty doświadczenia: +10.

Szkolenie to umożliwia:

 • JL: + 1 atak na rundę.
 • J: + 1 atak na rundę.
 • PT: –
 • DW: –

Podwójny specjalista

Wymagane szkolenie: Specjalista w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 2.

Szansa na znalezienie nauczyciela: 1% na każde 100 osób spotkanych np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się Mistrz w tej broni, który zechce go wyszkolić.

Czas trwania szkolenia: 180 dni (po 10 godzin dziennie).

Koszt szkolenia (minimum): 500 szt. złota + 100 szt. złota za utrzymanie.

Ograniczenia: postacie o chaotycznym charakterze nie będą miały cierpliwości by ukończyć tak długo trwające szkolenie.

Biegłość: +15% do biegłości w tym określonym rodzaju broni (grupie).

Punkty doświadczenia: +25.

Szkolenie to umożliwia:

 • JL: + 1 atak na rundę.
 • J: + 1 atak na rundę.
 • PT: + 1 atak na rundę.
 • DW: –

Mistrz

Wymagane szkolenie: podwójny specjalista w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 2.

Szansa na znalezienie nauczyciela: 1% na każde 1000 osób spotkanych np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się wielki mistrz w tej broni, który zechce go wyszkolić.

Czas szkolenia: 360 dni (po 10 godzin dziennie).

Koszt szkolenia (minimum): 2000 szt. złota + 500 szt. złota za utrzymanie.

Ograniczenia: postacie o chaotycznym charakterze nie będą miały cierpliwości by ukończyć tak długo trwające szkolenie.

Biegłość: +20% do biegłości w tym określonym rodzaju broni (grupie).

Punkty doświadczenia: 100 punktów.

Szkolenie to umożliwia:

 • JL: + 1 atak na rundę.
 • J: + 1 atak na rundę.
 • PT: + 1 atak na rundę.
 • DW: + 1 atak na rundę.

Wielki mistrz

Wymagane szkolenie: mistrz w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 1.

Szansa znalezienia nauczyciela: zrobienie czegoś wyjątkowego dla bóstwa.

Czas szkolenia: W momencie zrobienia czegoś wyjątkowego dla swojego bóstwa (np. niezwykle ryzykownej misji itp.), może zostać obdarzony mocą, dzięki której staje się świetnie wyszkolonym wielkim mistrzem.

Koszt szkolenia (minimum): specjalny.

Biegłość: 25% do biegłości w tym określonym rodzaju broni (grupie).

Punkty doświadczenia: 500.

Szkolenie to umożliwia:

 • JL: + 1 atak na rundę.
 • J: + 1 atak na rundę.
 • PT: + 1 atak na rundę.
 • DW: + 1 atak na rundę.

Szkolenia w oburęczności

Oburęczność

Wymagane szkolenia: przynajmniej biegły w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 1.

Szansa znalezienia nauczyciela: ma 1% na każde 10 osób spotkanych np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się oburęczny w tej broni, który zechce go wyszkolić.

Czas trwania szkolenia: Szkolenie takie trwa 40 dni (po 10 godzin dziennie).

Koszt szkolenia (minimum): 100 szt. złota + 20 szt. złota za utrzymanie.

Punkty doświadczenia: 10 punktów doświadczenia.

Szkolenie to umożliwia:

 • Oburęczność w broni jednoręcznej lekkiej pozwala używać tej broni w lewej ręce i to tak, jakby była w prawej ręce (tzn. z tą samą ilością ataków, co normalnie w prawej).
 • Oburęczność w broni jednoręcznej pozwala używać tej broni:
  • w lewej ręce i to tak, jakby była w prawej ręce,
  • nie pozwala na posługiwanie się dwoma broniami jednoręcznymi jednocześnie,
  • pozwala też na używanie broni jednoręcznej lekkiej w drugim ręku, ale ilość ataków tej broni w rundzie. maksymalnie może wynosić 1,
  • oburęczność w tej broni pozwala jednak wykorzystać wszelkie jej potencjalne ataki, o ile mieszczą się w rundzie.
 • Oburęczność w broni półtoraręcznej czyni, że dla tej jest to osoby broń jednoręczna:
  • pozwala używać jej jednoręcznie (a nie dwuręcznie jak normalnie) i to z tarczą (z wyjątkiem największych) w lewym ręku.
  • Nie pozwala jednak na posługiwanie się dwoma broniami naraz.
  • Oburęczność w broni dwuręcznej czyni dla tej osoby tą broń półtoraręczną, a więc w praktyce to nic nie zmienia

Podwójna oburęczność

Wymagane szkolenia: oburęczność w określonej broni (grupie).

Wymagane wolne biegłości: 1.

Szansa znalezienia nauczyciela: zrobienie czegoś wyjątkowego dla bóstwa.

Czas szkolenia: w momencie zrobienia czegoś wyjątkowego dla swojego bóstwa (np. niezwykle ryzykownej misji itp.), może zostać obdarzony mocą, dzięki której staje się znakomicie wyszkolonym podwójnie oburęcznym.

Koszt szkolenia (minimum): specjalny.

Punkty doświadczenia: 250.

Szkolenie to umożliwia:

 • Dzięki temu szkoleniu nie zyskuje się nic do biegłości, jednakże w zależności od broni pozwala na specyficzne jej używanie.
 • Podwójna Oburęczność w broni jednoręcznej lekkiej pozwala używać tej broni jakby miało się w niej dwukrotnie więcej ataków (o ile ze względu na SZ mieści się w rundzie razem z innymi).
 • Podwójna Oburęczność w broni jednoręcznej pozwala używać tej broni w lewej ręce i to tak, jakby była w prawej ręce (z tą samą ilością ataków, co w prawej).
 • Podwójna Oburęczność w broni półtoraręcznej czyni dla tej osoby broń jednoręczną z możliwością używania w drugiej ręce broni jednoręcznej lekkiej, ale ilość ataków w tej broni w rundzie maksymalnie może wynosić 1; oburęczność jednak w tej broni pozwala wykorzystać wszelkie jej potencjalne ataki, o ile mieszczą się w rundzie
 • Podwójna Oburęczność w broni dwuręcznej czyni dla tej osoby tę broń jednoręczną albo w inny sposób modyfikuje posługiwanie się nią, co jest ściśle uzależnione od rodzaju broni, sposobu walki i MG.

Szkolenia w posługiwaniu się tarczą

Tarczownik

Wymagane szkolenie: brak.

Wymagane wolne biegłości: 2 (osoby z podstawami tarczownika poświęcają tylko jedną biegłość).

Szansa na znalezienie nauczyciela: 1% na każde 20 osób spotkanych np. w karczmie, garnizonie, że znajdzie się tarczownik, który zechce go wyszkolić.

Czas szkolenia: Szkolenie takie trwa 100 dni (po 10 godzin dziennie); (osoby z podstawami tarczownika szkolą się dwukrotnie krócej).

Koszt szkolenia: kosztuje minimum 250 szt. złota + 50 szt. złota za utrzymanie (osoby z podstawami tarczownika płacą dwukrotnie mniej).

Punkty doświadczenia:10.

Szkolenie to umożliwia:

 • Zastawianie się tarcza kosztem dwukrotnie wolniejszych ataków zwiększające dwukrotnie obronę tarczą (np. z – 25% na – 50%, chociaż w tym momencie połowę uszkodzeń przyjmuje tarcza).
 • Wykorzystywanie tarczy, jakby miała o klasę mniejsze ograniczenia SZ i ZR (np. z ograniczeń 1/3 ZR i 1/4 SZ na 1/2 ZR i 1/3 SZ).
 • Raz w czasie rundy atakowanie tarczą kosztem dwukrotnie wolniejszych ataków bronią, jeżeli ma ostre brzegi (cięciem), szpikulce (pchnięciem) lub jest cała metalowa (obuchowa).
 • Trafienie taką tarczą liczy się tak, jakby miało się w niej podstawową (minimalną) biegłość zależną od profesji, zwiększoną o wartość 25 i premię funkcyjną oraz o premię do TR zależną od SF i ZR.
 • Ilość ran, które można otrzymać od trafienia tarczą zależy ściśle od jej konstrukcji i MG, i wacha się średnio w granicach 10 – 75 (które po zmodyfikowaniu przez biegłość, b. z SF do ran i przez rzut losowy +/ – 50 mówią o sile danego uderzenia).
 • Opóźnienie uderzenia tarczą wynosi minimum 1 segment. Za każde ograniczenie tarczy do 1/2 ZR lub SZ dodaje się po 1 segmencie, zaś za każde ograniczenie do 1/3 ZR lub SZ dodaje się po 2 segmenty, itd. (Przykład: atak Tarczą ograniczającą do 1/2 ZR i do 1/3 SZ ma opóźnienie 4 segmentów [1 + 1 + 2]).
 • Raz w rundzie atakowanie tarczą kosztem dwukrotnie wolniejszych ataków bronią, by móc wybić przeciwnika z równowagi. Trafienie (i opóźnienie ataku) oblicza się identycznie jak w powyższym przypadku i udane powoduje, że trafiony musi wykonać procentowy rzut na akt. ZR albo znajduje się w balansie, przy czym jeśli jeszcze raz nie rzuci na ZR, to oznacza że nie utrzymał równowagi i przewrócił się).

Uwaga: Jeżeli ktoś chce zadać rany tarczą i wybić tym ciosem z równowagi przeciwnika, to może taki cios tarczą wyprowadzić tylko raz na 2 rundy.

Uwaga: W garnizonach szukać nauczycieli do tych szkoleń mogą tylko ci, którzy spędzili tam dłuższy czas i mają przez to znajomości oraz osoby z Wyższej Arystokracji lub Elity Władzy (danej krainy).

Bookmark the permalink.

7 Comments

 1. [quote]- Oburęczność w broni dwuręcznej czyni dla tej osoby tą broń półtoraręczną, a więc w praktyce to nic nie zmienia[/quote]
  Mam wątpliwości, czy użyto tu właściwego sformułowania, bo można by wówczas sądzić, że już wyszkolenie się na podwójnego specjalistę w tej broni daje dodatkowy atak broniom dwuręcznym.

 2. Dobrze myślisz Treant ale chodzi o to, że Oburęczność sama w sobie w tego typu broni nic nie zmienia. Zmienia dopiero po połączeniu ze specjalizacją. To tak jak rzucenie "wzmocnienia czaru" nic nie daje jeśli zaraz po tym nie zostanie rzucony kolejny czar. Takie combo 😉 daje korzyść.

 3. Czytałem o tym w "Magi i Mieczu", artykuł
  jest OK.z tego co pamiętam to prawie tak samo napisane tak jak tam.

 4. Nie prawie, dokładnie to samo 🙂

 5. Wkradła się tu chyba mała nieścisłość odnośnie bonusu. Chodzi mi o "+. 5% do biegłości".
  To ma być 5% czy 5pkt bo to znacząca róznica. 200+5% = 210
  200+5 = 205
  W jaki sposób to interpretujecie ten bonus?

 6. Sama biegłość jest wartością procentową, więc w tym przypadku zapis +5% jest równoznaczny z +5 pkt.

 7. Również traktuje to jako +5pkt. Jednak taki zapis dla początkujących graczy może sugerować +5% biegłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *