Kapłan – Krąg VIII

REGENERACJA CIAŁA (Energia)
KRĄG: VIII (czar nr 1)
ZUŻYCIE PM: 320
CZAS RZUCANIA: 1 runda
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: stałe
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 istota (najlepiej współwyznawca)
OPIS: Czar regeneruje wszelkie rany, przywraca brakującą część ciała. Ten czar potrafi również przywrócić życie, pod warunkiem, że ożywiane ciało ma choć jeden organ lub jedną kość zachowaną w całości. Ożywianej osoby dotyczą te same prawa, co w wypadku czaru Wskrzeszenie, za wyjątkiem okresu wyczerpania, który jest skrócony do k10 rund. Jeżeli jednak regeneracja ciała dotyczy zwłok, z których pozostało mniej niż 50% tkanki, to rzut na szok stosowany podczas wskrzeszania zostaje zmodyfikowany o liczbę od -1 do -49, odpowiadającą procentowi tkanki poniżej ww. 50%.
Uwaga: Groźba śmiertelnego grzechu czy klątwy nie dotyczy kapłana, jeśli regeneracja ciała odbywa się na żywym innowiercy/istocie.

POCHŁONIĘCIE (Zaklęcie)
KRĄG: VIII (czar nr 2)
ZUŻYCIE PM: 80
CZAS RZUCANIA: 10 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: średni
CZAS DZIAŁANIA: 2 rundy
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 pole/4 POZ, o głębokości i szerokości 1 metra/4 POZ
OPIS: Czar otwiera we wskazanym miejscu szczelinę w ziemi, która może pochłonąć stojące tam istoty. Chcąc uniknąć zguby, istoty te muszą wykonać rzut na odporność nr 3, a ponadto uskoczyć, wykonując rzut na akt. ZR zmniejszoną o 1 pkt/POZ kapłana. W następnej rundzie szczelina zamyka się, a pochłonięte przez nią ofiary giną po k5 rundach od uduszenia i zmiażdżenia. Czar nie ma efektu, gdy pod powierzchnią znajduje się niestałe lub puste podłoże (np. pokój, jaskinia, woda). Istoty potrafiące latać unikają pochłonięcia.

SŁOWO BOŻE (Szok)
KRĄG: VIII (czar nr 3)
ZUŻYCIE PM: 8
CZAS RZUCANIA: 1 segment
ZASIĘG RZUCANIA: spec.
CZAS DZIAŁANIA: (1 runda), ewentualnie stałe
OBSZAR DZIAŁANIA: istoty przed kapłanem i słyszące
OPIS: Kapłan mocą swego słowa potrafi zabić, sparaliżować, ogłuszyć, oślepić lub odstraszyć istoty, do których je skierował. Czar działa zgodnie z zamierzonym efektem, jeśli ofiary nie wykonają udanego rzutu na odporność nr 4. Efekt może być chwilowy lub stały, zależnie od zamysłu kapłana i logiki. Istotę zabitą tym czarem można wskrzesić tylko po uprzednim zdjęciu z niej klątwy.
Uwaga: Za Słowo boże należy uważać pojedyncze słowa, jak: „gińcie”, „uciekajcie”, „oślepnijcie”, „bądźcie sparaliżowani” itp. Jeżeli wymówione jest w formie pojedynczej podlega jemu tylko wskazana istota.

CHODZENIE PO POWIETRZU (Zaklęcie)
KRĄG: VIII (czar nr 4)
ZUŻYCIE PM: 40
CZAS RZUCANIA: 10 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: 1 godzina/POZ
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 istota
OPIS: Istota poddana działaniu tego czaru jest zdolna chodzić po powietrzu, o ile nie wieje zbyt silny wiatr (ustala MG). Istota porusza się z normalną szybkością piechura (nie może biegać); wchodzić w górę lub schodzić w dół może tylko pod maksymalnym kątem 45 stopni. Gdy czar nagle przestanie działać lub istota straci nad nim kontrolę (np. zostanie ogłuszona), natychmiast spada na ziemię.
Uwaga: Kapłani Sharami mogą korzystać z tego czaru bez względu na siłę wiatru, a ponadto wydając na ten czar 10-krotnie więcej PM mają nie ograniczony czas jego działania.

POMOC NIEBIOS (Czar specjalny)
KRĄG: VIII (czar nr 5)
ZUŻYCIE PM: 160
CZAS RZUCANIA: 10 segmentów
ZASIĘG RZUCANIA: dotyk
CZAS DZIAŁANIA: 10 minut/POZ
OBSZAR DZIAŁANIA: 1 współwyznawca
OPIS: Po rzuceniu tego czaru kapłanowi lub jego współwyznawcy przychodzi na pomoc specjalny wysłannik, jak: anioł, potwór, demon itp., lub też dzieje się cokolwiek innego (wymyślonego przez MG), co w krytycznym momencie ratuje go z opresji. Czar nie ma efektu, jeżeli kapłan nie złożył w ciągu ostatniego tygodnia wymaganej przez jego boga ofiary.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *