Psionik – szkolenie specjalistyczne

Szkolenie nadnaturalne psioników jest niesamowicie rzadko spotykane. Znalezienie nauczyciela graniczy niemal z cudem. Czasem, po uzyskaniu odpowiedniego statusu lub posiadanie odpowiednich znajomości umożliwia odbycie nauki u mistrza. Jednak pamiętać należy, że poznanie tajemnic związanych z kierowaniem energią psioniczną jest niezywkle niebezpieczne, samo przygotowanie do tego może zająć lata. Na pewno w tym celu przydadzą się smocze zioła, czary oraz magiczne księgi powiększające nadnatrualnie mądrość i inteligencje aspirującego na psionika bohatera. Już samo zdobycie tych przedmiotów może stanowić kanwę wielu interesujących i niebezpiecznych przygód.

Warunki przyjęcia na szkolenie przygotowawcze:

 1. Nie przynależność do żadnego innego szkolenia.
 2. Minimum 3 osoby o wyszkoleniu podstawowym lub 2 o mistrzowskim lub jedna o półboskim na każdego, który przechodzić będzie szkolenie.
 3. Umowna odpłatność lub zasłużenie się wcześniej czymś szczególnym dla nauczycieli.
 4. Przejście pomyślne 2 z trzech prób szkolenia przygotowawczego (ci co odpadli już nigdy nie są w stanie być szkoleni psionicznie):
  • 1 próba (w pierwszym miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością bystrości umysłu (a więc rzutem na INT),
  • 2 próba (w drugim miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością pamięciową umysłu (a więc rzutem na MD),3
  • 3 próba (w trzecim miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością wymowy (a więc rzutem na CH).

Egzamin inicjacyjny na I Kręgi Psioniki

Egzamin inicjacji polega na tym, że trzeba pomyślnie przejść próbę wytrwałości ofensywnej, defensywnej i mocy. Każdy kto odważy się zdawać go musi zdać sobie sprawę, że może on od tego momentu bardzo zmienić w obydwie strony jego umysł (a więc jest to bardzo ryzykowne).

Uwaga: Rozpoczęcie nauki po zdaniu jakiegoś egzaminu uniemożliwia już zdawanie pozostałych egzaminów inicjacji w późniejszym terminie.

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Mocy (umysł MUSI zdołać uporządkować natłok informacji napływających telepatycznie od nauczycieli w jednej chwili): postać wykonuje rzut na INT -50, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać wypada z dalszego szkolenia, ponadto jej charakter ulega zmianie na chaotyczny (co powoduje utratę połowy doświadczenia i ew. części zdolności w przypadku funkcji nie mogących być chaotycznymi [w tym wypadku też odtąd dostaje się 1/10 doświadczenia, które powinno się dostawać normalnie]).

Uwaga: W takim przypadku postać musi rzucić na M., dzięki czemu po 1-100 dniach jego charakter z powrotem wraca do normy (znowu traci się połowę doświadczenia). Jeżeli jednak postać przejdzie próbę wytrwałości Mocy, to oznacza to, że jej umysł jest w stanie być szkolony w Dyscyplinie Mocy Psionicznej. Teraz postać ma prawo próbować przejść jeden lub obydwa z pozostałych egzaminów inicjacji, zacząć się od razu szkolić w Dyscyplinie Mocy lub może zrezygnować z dalszego szkolenia (wycofać się).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Defensywnej
(umysł MUSI nauczyć się nowego sposobu segregacji i przypominania sobie informacji): Ci co zechcą przechodzić próbę wytrwałości defensywnej muszą wykonać rzut na Mądrość -50, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać niesamowicie głupieje tracąc na stałe połowę swej wartości Mądrości (postać nie jest w stanie tego się dowiedzieć, ale regeneracja umysłu astrologiczna przywraca ją do stanu w momencie ubytku, choć traci się to co już uzyskało się np. z nowych poziomów [przyrostów]). Także przy tym postać traci całe doświadczenie! Ci co przejdą pomyślnie tą próbę mogą następnie zająć się dalszym szkoleniem lub przechodzić następną (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Ofensywnej
(umysł MUSI nauczyć się wykorzystywać modulację głosu do przekazywania psionicznie myśli): Ostatnia próba (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego) jest udana, jeśli postać wykona rzut na CHARYZMĘ -50, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać odtąd zaczyna się jąkać (musi zrezygnować z dalszego szkolenia). Ta ułomność po 1-10 dniach ma szansę się cofnąć (równą  rzutowi na 1/10 CH aktualnej), jednakże jeśli to nie nastąpi, to postać na stałe zachowuje tą zdolność nienaturalną [ulecza to tylko czar astrologiczny z 2 kręgu magii specjalnej „Przywrócenie mowy”]. Po pozytywnym przejściu tej próby Ci co chcą (i są w stanie) kontynuować mogą zacząć szkolenie w obrębie pierwszego kręgu psionicznego (w wybranej dziedzinie [Defensywnej, Ofensywnej lub Mocy], którą zdawali).

Uwaga: podstawowe zdolności psioniczne uczy się według kolejności zdanych egzaminów inicjacji.

Podstawowe zdolności psioniczne, czyli I Krąg Psioniki

Kurs trwa 1-10 (premiowane) miesięcy. Koniec tego szkolenia okazał się skuteczny, jeśli po jego zakończeniu postać nie zwariowała (co sprawdza się rzutem na INT).

Po zakończeniu pozytywnym:

 1. Umożliwia (daje jednorazową na tym Kręgu Psioniki [!] szansę) w momencie kompletnego skupienia przejęcia części energii czaru właśnie rzucanego na siebie (przez kogoś) i tak umiejętnego przeanalizowania struktury jego magii, że pozwala to na późniejsze ew. jego użycie, jeśli dysponuje się psionicznymi zdolnościami ofensywnymi. Taka szansa może być tylko raz przeprowadzana względem danego (rodzaju) czaru, i to bez względu na jakiekolwiek inne okoliczności go modyfikujące. Uznaje się to za skuteczne, jeżeli podczas tej czynności postać (za pierwszym razem) wykonała udany rzut na wartość 1/10 swoich UM (inaczej bezwzględnie już nigdy przy tych umiejętnościach psionicznych nie nauczy się jego [przy tym Kręgu Psioniki, gdyż awansując na nowy Krąg Psioniki (2 lub 3) ma dodatkową szansę (po jednej próbie)]). Postać jest w stanie maksymalnie wyuczyć się w ten sposób 1-go czaru plus jeden na każdy 1 rok bycia psionikiem (posiadania jego zdolności), a przy tym w cale nie potrzebuje posiadać zdolności rzucania czarów, ani nie musi być to czar dla niego dostępny (z jego funkcji lub poziomów).
 2. Nabywa umiejętności kumulowania energii psionicznej (zwaną też Energią Myśli lub Energią Umysłu). Umożliwia to po 1 godzinie odpoczynku uzbierać energię myśli równoważną limitowi 1 PM. Maksymalnie taka postać jest w stanie zgromadzić w ten sposób nie więcej PM niż posiada 1/10 INT (zaokrąglając w dół). Umagiczniony półbóg, martwiak lub zwierzę ma tą wartość podwajaną. W momencie wykorzystania większości zdolności psionicznych (zarówno Defensywnych jak i Ofensywnych) ilość Energii Umysłowej (zawarty w niej PM) ulega natychmiast redukcji i odnawiać się może tylko samoistnie (patrz niżej) lub przy pomocy czaru Leczenie chorób umysłowych (automatycznie przywraca on maksymalną wartość). Uwaga: Po każdej godzinie snu regeneruje się punkt tej energii umysłu (1 PM), zaś normalnie odzyskuje się 1 na każde 8 godzin (nie snu).
 3. Skumulowana energia umysłu (PM) może być też wykorzystywana do rzucania czarów (jeśli się jest odpowiednią funkcją i ma się odpowiednie zdolności [ew. też możliwości]), jednak szansa na krytyczne i pechowe rzucenie czaru podczas korzystania z niej jest o 1 wyższa (a więc standardowo dla UM nie przewyższających 100 wynosi 01-03 i odpowiednio 98-100). W wypadku jednak eksplozji PM odbywa się to na terenie mózgu i natychmiast zabija to własną postać. Uwaga: PM energii myśli nie jest w stanie być wykorzystywany do jakiejkolwiek czynności innej niż użycie zdolności psionicznej lub niż rzucenie czaru (a więc nie może być np. przelana do amuletu itp.).

I Krąg Psioniki Defensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Po zakończeniu pozytywnym (patrz niżej) pozwala:

 1. Zachować całkowitą odporność na czary, do których rzucenia użyty PM był łącznie mniejszy od skumulowanego w umyśle PM. Ta umysłowa energia jest neutralizowana przez PM czaru (czarów). Jeśli jej wartość spadnie do zera, lub jest zbyt niska do zatrzymania czaru, to czar ten działa na postać normalnie. Wartość tak zneutralizowanego PM nie może być w żaden sposób inny przywracana jak przez samoistną regenerację (patrz zdolności I Kręgu Psioniki Mocy). Zdolność neutralizowania czarów może być wykorzystana tylko od momentu zadeklarowania jej używania przez Psionika (nie chroni samoistnie), ponadto działa także niewybiórczo, a więc może ochronić przed czarami wspierającymi (np. przed leczeniem). Uwaga: zdolność ta zapobiega zadziałania czaru tylko na psionika (w wypadku czaru rzucanego naraz na kilka postaci chroni tylko jego), a ponadto nie działa w wypadku jakichkolwiek czarów obszarowych (a więc działających na pola a nie na osobę). Także poza czarami bezpośrednio rzucanymi na psionika (ew. uaktywniającymi się po uaktywnieniu z magicznego pergaminu, magicznego runu lub np. z pentagramu [tu działa wg kolejności czarów w liniach licząc od zewnątrz]) zdolność ta nie chroni niczym więcej.
 2. W wypadku używania ofensywnych zdolności psionicznych (! – tylko) przeciwko takiemu psionikowi jest w stanie on automatycznie neutralizować wszelkie szkodliwe czary, w identyczny sposób jakby były rzucone normalnie. Podobnie jak w powyższym przypadku ilość PM użytego do wywołania czaru psionicznie redukuje ilość energii umysłowej zgromadzonej w ciele przez psionika. Wyjątkiem różniącym tą zdolność od opisanej wcześniej jest wspomniane już, że działa ona samoistnie, a ponadto selektywnie, a więc nie chroni przed efektami psionicznymi podświadomie akceptowanymi przez psionika (nie dotyczy to czarów wspierających, z którymi pierwszy raz się spotyka empirycznie).
 3. Wszelkie odporności przed czarami psionika (też te w wypadku zdziesiątkowania w wyniku przemiany) są zwiększone o bonus równy aktualnej wartości zgromadzonej energii umysłu (np. psionik który aktualnie ma 9 PM zgromadzonego w energii umysłu ma o tyle zwiększone wszelkie odporności [o 9], ale pod warunkiem że jego umysł żyje).

Po zakończeniu tego szkolenia postać, która nie wykona udanego rzutu na Mądrość niestety wyuczyła się tego błędnie. W takim wypadku MG określa uboczny efekt, ale najczęściej powinien być on w rodzaju że postać ma 50% szansę, że jej dana obrona psioniczna nie poskutkuje (mimo, że ew. utraci normalnie [zużyje] odpowiednią ilość energii umysłowej.

I Krąg Psioniki Ofensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Uwaga: skutecznie działająca Antymagia chroni przed każdym efektem psionicznym.

Po zakończeniu szkolenia pozwala:

 1. Wywołać psionicznie każdy czar, który udało się nauczyć za pomocą zdolności z I Kręgu Psioniki Mocy. Taki czar wychodzi tylko wtedy, jeśli postać jest w stanie użyć do jego wywołania wyłącznie ilość energii umysłowej (PM). Jeżeli energii tej jest za mało lub została już wyczerpana, to nie można wywołać tego czaru (ew. żadnego). Rzucany psionicznie czar nie może korzystać z innego PM. Postać rzucająca psionicznie czar musi wykonać analogicznie jak w wypadku normalnego rzucania czaru rzut na UM, odpisuje ze zgromadzonej w umyśle odpowiednią ilość energii umysłowej (PM), ponadto przez czas analogiczny do połowy czasu rzucania czaru (opóźnienie [zaokrąglając w górę]) musi być nieruchoma [bez ZR na +30 łatwiej do trafienia]. Tak więc jak widać z reguły czary rzucane psionicznie uaktywnia się 2 razy szybciej, aczkolwiek po rzuceniu czaru do końca rundy psionik nie potrafi się w niczym skupić (nie jest w stanie walczyć, czynnie bronić się, chodzić, głośno mówić, itp. Odpierający czar rzucony psionicznie zawsze broni się przed nim jak przed normalnym czarem, z tym, że antyodporność czaru liczona jest jako 1/10 Charyzmy psionika. Uwaga: tylko zadnie ran jest w stanie przerwać czar rzucanie psionicznie (szturchanie i inne niekorzystne warunki tego nie zrobią).
 2. Psionik używający jakiejkolwiek zdolności (funkcyjnej, rasowej lub własnej) opartej na charyzmie zużywając 1 punkt energii umysłowej (1 PM) jest w stanie dodatkowo zwiększyć jej antyodporność o 5. Oczywiście może to zrobić o ile jeszcze dysponuje energią umysłową (jej PM) i po tego zrobieniu obniża jej ilość. Efekt takiego użycia Energii Umysłowej trwa jednak 1 rundę, a więc by ponownie zmodyfikować antyodporność (Charyzmy) należy jeszcze coś mieć lub odczekać aż się samoistnie zregeneruje. Uwaga: jeśli zechce to zużywając odpowiednio więcej Energii Umysłu (o ile dysponuje się nią) może o odpowiednio więcej zwiększyć antyodporność, ale nie czas trwania tego typu efektów.
 3. Używając 1 punkt Energii Umysłowej (1 PM) jest w stanie na czas jednej rundy w promieniu 1 metra na 1 UM posiadanych przez psionika utrudnić wszelkim znajdującym się w pobliżu istotom używanie UM, zmniejszając na ten czas ich wartość o b. 10(%) rzucania czarów. Zainicjowanie tego wymaga 1 segmentu opóźnienia, aczkolwiek nie ogranicza w pozostałych czynnościach w tej rundzie.

Na zakończenie tego szkolenia postać automatycznie odtąd będzie w stanie wyuczyć się dwukrotnie mniej Stopni Trudności Językowych (niż by wynikało z jej Mądrości). Jeżeli już po tym szkoleniu umie więcej niż powinna, to najrzadziej przez nią używane języki ulegają częściowemu lub całkowitemu zapomnieniu, tak by pozostała ilość (suma) Stopni Trudności Językowych nie przekroczyła wartości 1/20 Mądrości.

Egzamin Inicjacji na II Kręgi Psioniki

Egzamin inicjacji polega na tym, że trzeba pomyślnie przejść próbę wytrwałości ofensywnej, defensywnej i mocy. Każdy kto odważy się zdawać go musi zdać sobie sprawę, że może on od tego momentu bardzo zmienić w obydwie strony jego umysł (a więc jest to bardzo ryzykowne).

Uwaga: Rozpoczęcie nauki po zdaniu jakiegoś egzaminu uniemożliwia już zdawanie pozostałych egzaminów inicjacji w późniejszym terminie. Egzamin Inicjacji Wytrwałości Mocy (umysł MUSI zdołać uporządkować natłok informacji napływających telepatycznie od nauczycieli w jednej chwili): postać wykonuje rzut na INT -150, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać wypada z dalszego szkolenia, ponadto jej naturalna INY zostaje tak zniekształcona, że odtąd postać w żaden normalny lub magiczny sposób nie może jej zwiększać. Jeżeli jednak postać przejdzie próbę wytrwałości Mocy, to oznacza to, że jej umysł jest w stanie być szkolony w Dyscyplinie Mocy Psionicznej II Kręgu. Teraz postać ma prawo próbować przejść jeden lub obydwa z pozostałych egzaminów inicjacji, zacząć się od razu szkolić w Dyscyplinie Mocy lub może zrezygnować z dalszego szkolenia (wycofać się).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Defensywnej
(umysł MUSI nauczyć się nowego sposobu segregacji i przypominania sobie informacji): Ci co zechcą przechodzić próbę wytrwałości defensywnej muszą wykonać rzut na Mądrość -150, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać nabywa zdolności nienaturalnej objawiającej się skłonnościami samobójczymi w momencie jakiejkolwiek dłuższej bezczynności. Ci co przejdą pomyślnie tą próbę mogą następnie zająć się dalszym szkoleniem lub przechodzić następną (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Ofensywnej (umysł MUSI nauczyć się wykorzystywać modulację głosu do przekazywania psionicznie myśli): Ostatnia próba (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego) jest udana, jeśli postać wykona rzut na CHARYZMĘ -150, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać traci zdolność mowy [ulecza to tylko czar astrologiczny z 2 kręgu magii specjalnej „Przywrócenie mowy”], ale jest w stanie kontynuować dalsze szkolenie w tej dyscyplinie.

Mistrzowskie Zdolności Psioniczne, czyli II Krąg Psioniki

Kurs trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Koniec tego szkolenia okazał się skuteczny, jeśli po jego zakończeniu postać nie zwariowała (co sprawdza się rzutem na: INT -100).

Po pomyślnym zakończeniu postać może:

 1. Kumulować w umyśle dwukrotnie więcej Energii Umysłu niż w wypadku analogicznej zdolności z I Kręgu Psioniki Mocy. [Posiadanie więc tej zdolności umożliwia gromadzenie ilości Energii Umysłu równoważnej PM o wartości 1/5 współczynnika INT postaci.] Na uaktywnianie zdolności psionicznych lub czarów traci się ją w identyczny sposób jej ilość, także wszelkie zależności z niej pochodzące są identyczne jak w wypadku tamtej zdolności. Uwaga: Posiadając tą zdolność postać jest w stanie jednakże regenerować naturalnie już 1 punkt Energii Umysłowej (1 jej PM) na każde 10 minut (60 rund) czasu w którym jego umysł nie jest absorbowany (np. przez walkę, zagadki, rzucanie czaru, czy wykonywanie precyzyjnych czynności).
 2. Psioniczna Jaźń (PSI) – Psionik kosztem 1 punktu Energii Myśli na minutę (6 rund) jest w stanie wprowadzić swój umysł w wymiar psioniczny. Stan ten polega na psionicznym odbieraniu rzeczywistości. Można go też łączyć z wymiarem psychicznym (postrzegać rzeczywistość naraz w dwóch wymiarach (psychicznym [normalnym] i psionicznym). W tym jednak przypadku działanie jednoczesne w dwóch wymiarach może spowodować chorobę psychiczną (każdorazowo przyjmując to wykonuje rzut na Mądrość, przy czym nieudany oznacza nabycie na stałe choroby psychicznej analogicznej do szkodliwej odmiany Rozdwojenia jaźni [czar magów]). Wchodząc wyłącznie w wymiar psioniczny postać traci możliwość korzystania ze zmysłów słuchu, węchu, smaku, wzroku i dotyku. Traci także możliwość używania swych zdolności funkcyjnych opartych na tych zmysłach. Będąc w tym stanie może używać tylko zdolności psionicznych, normalnie walczyć, poruszać się. Jego „widzenie” objawia się jako postrzeganie w promieniu 1 metra na 1 punkt UM wszelkiej materii, jej ruchu, kształtu i istotnych różnic w budowie (a więc rozróżnia między sobą np. rodzaje metali przy pomocy różnic w ich strukturze, ale jeśli go nie nauczą, to nie będzie w stanie ich określić [nazwać]). Taką penetracją psionik jest w stanie wykrywać umysły myślących istot oraz wszelkie formy życia. Będąc w tym stanie psionik jest odporny (kompletnie niewrażliwy) na wszelkie efekty działające na sugestię, iluzję, a także na szok, o ile nie zadziałały one przed wejściem w ten wymiar. Zabity śmiercią umysłową (ale nie fizycznie) dzięki temu stanowi psionik nadal żyje i potrafi kierować swym ciałem jakby żył, ale tylko przez okres dopóki nie skończy mu się jego Energia Umysłowa (PM w niej zawarty). W momencie podwójnego postrzegania (psionicznego i psychicznego [czyli normalnego]) w jednym momencie psionik działa bez ograniczeń (w odbieraniu bodźców wszelkimi zmysłami, itp.). Umożliwia ten stan mu też zachować świadomość, w momencie, gdy normalnie mózg zaczyna błędnie funkcjonować lub w ogóle przestaje. Jest to niezwykle pomocne np. w momencie, gdy psionik zostanie podczas tego stanu ogłuszony, zauroczony, zahipnotyzowany. Dzięki posiadaniu drugiej świadomości potrafi on nadal zachować świadomość tego co się dzieje i używać zdolności psionicznych (ale żadnych innych). Wie też co się w jego umyśle dzieje (jakiemu efektowi umysł jego jest poddany).

II Krąg Psioniki Defensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Po zakończeniu pozytywnym (patrz niżej) pozwala:

 1. Postać Psionika kosztem 1 punktu Energii Umysłu jest w stanie na 30 rund (5 minut) być psionicznie chronionym, co adekwatne jest do działania czaru pt: Psychiczna tarcza. Każde uderzenie psychiczne (cios psioniczny lub psychiczny) jednak kończą ten efekt, jednak zostając zneutralizowane. Psionik posiadający działającą Psychiczną tarczę nie regeneruje naturalnie w tym czasie swej Energii Umysłowej. Uwaga: uaktywnienie tego efektu zajmuje 2 segmenty czasu w rundzie.
 2. Aura Psioniczna – pozwala utrzymać na odległość 1 metra na 1 UM psionika kosztem 1 punktu Energii Umysłowej na minutę (6 rund) jedną postać o INT mniejszej od swojej. Takie postacie próbując podejść (tylko) czują ogromny ból głowy, który uniemożliwia jej to. Jeżeli jednak w momencie rozpoczęcia (inicjacja trwa 1 segment) tej zdolności postacie znajdowały się bliżej, to już tak zostają (nie uciekają itp.). Przez ten czas także psionik nie może świadomie przybliżyć się w ich kierunku. Uwaga: wykorzystując odpowiednio więcej Energii Umysłu można powstrzymać odpowiednio więcej ilość istot od siebie z daleka.

Po zakończeniu tego szkolenia postać, która nie rzuci na MD -100 traci możliwość samoistnej (naturalnej) regeneracji Energii Umysłu (jej PM).

II Krąg Psioniki Ofensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Po zakończeniu szkolenia pozwala:

 1. Wywołać psionicznie na przeciwniku efekt uderzenia energią myśli. Taka czynność absorbuje 3 segmenty w rundzie. Ta energia pozwala naraz wytworzyć jeden efekt analogiczny do jednego z poniższych 3 typów czarów:
  • jako Cios psychiczny – na każdy użyty 2 PM z Energii Umysłu wroga postać (dotyczy też to wszelkich materialnych form martwiaków!) otrzymuje 20 ran (traktuje się je jak umysłowe, aczkolwiek powodują też niszczenie struktury materii, przez co ranić może też rośliny, materialne martwiaki itp.).
  • jako Cios psioniczny – na każde 2 PM użyte z Energii Umysłu wszystkie istoty znajdujące się w promieniu 20 metrów otrzymują 10 ran. Traktuje się je analogicznie do ran z Ciosu psychicznego.
  • jako Cios kinetyczny – na każde 2 PM użyte z Energii Umysłu martwa materia otrzymuje 5 uszkodzeń.
 2. Postać jest w stanie przechwycić dowolny czar działający w danym momencie tylko na niego. Taki czar może zostać przechwycony, o ile jest on rzucany przez kogoś na psionika, nie jest rzucany psionicznie, ani jako przemiana, a ponadto postać zadeklaruje to w momencie rzucania jego (na segment przed). Czar taki postać może rzucić jednorazowo (jako własny) w dowolnym momencie, jednakże jeżeli jakakolwiek magia (czar) podziała na psionika, to od razu traci tą możliwość. Tak przechwycony czar oczywiście w ogóle nie działa na Psionika (chyba że później rzuci go na siebie).

Uwaga: W żaden sposób nie mogą być przechwytywane czary obszarowe lub działające naraz na kilka postaci. Nie można także absorbować czaru w momencie, gdy jest się pod działaniem (nawet protekcyjnym) jakiegoś czaru.

Egzaminy Inicjacji na II Kręgi Psioniki

Egzamin inicjacji polega na tym, że trzeba pomyślnie przejść próbę wytrwałości ofensywnej, defensywnej i mocy. Każdy kto odważy się zdawać go musi zdać sobie sprawę, że może on od tego momentu bardzo zmienić w obydwie strony jego umysł (a wiec jest to bardzo ryzykowne).

Uwaga: Rozpoczęcie nauki po zdaniu jakiegoś egzaminu uniemożliwia już zdawanie pozostałych egzaminów inicjacji w późniejszym terminie.

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Mocy (umysł MUSI zdołać uporządkować natłok informacji napływających telepatycznie od nauczycieli w jednej chwili): Postać wykonuje rzut na INT -300, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia umysł postaci ulega nieodwracalnej destrukcji, przez co jej umysł już nigdy nie może zacząć myśleć (itp.). Jeżeli jednak postać przejdzie próbę wytrwałości Mocy, to oznacza to, że jej umysł jest w stanie być szkolony w Dyscyplinie Mocy Psionicznej III Kręgu. Teraz postać ma prawo próbować przejść jeden lub obydwa z pozostałych egzaminów inicjacji, zacząć się od razu szkolić w Dyscyplinie Mocy lub może zrezygnować z dalszego szkolenia (wycofać się).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Defensywnej umysł MUSI nauczyć się nowego sposobu segregacji i przypominania sobie informacji): Ci co zechcą przechodzić próbę wytrwałości defensywnej muszą wykonać rzut na Mądrość -300, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia dusza postaci z powodu przeciążeń psionicznych ulega rozpadowi. Ci co przejdą pomyślnie tą próbę mogą następnie zająć się dalszym szkoleniem lub przechodzić następną (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego).

Egzamin Inicjacji Wytrwałości Ofensywnej (umysł MUSI nauczyć się wykorzystywać modulację głosu do przekazywania psionicznie myśli): Ostatnia próba (wytrwałości ofensywnej ataku psionicznego) jest udana, jeśli postać wykona rzut na CHARYZMĘ -300, zmniejszony dodatkowo o 5 za każdy poziom postaci. W momencie nie rzucenia postać ulega automatycznemu zauważeniu przez wrogie bóstwa i ponosi Karę Boską (adekwatną jak w przypadku Półboga).

Półboskie zdolności psioniczne, czyli III Krąg Psioniki

Kurs trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Koniec tego szkolenia okazał się skuteczny, jeśli po jego zakończeniu postać nie zwariowała (co sprawdza się rzutem na: INT -200).

Po pomyślnym zakończeniu postać może swobodne manipulowanie PM w zasięgu 1 metra na każde 10 UM psionika. Zdolność ta nie jest w stanie zadziałać na PM naturalnie zawarty w danej substancji, przedmiocie lub istocie. Blokada PM także uniemożliwia wykorzystanie tej zdolności. Jeżeli PM gromadzony w ten sposób w jednym miejscu nie może cały się zmieścić, to ulega rozproszeniu.

III Krąg Psioniki Defensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Po zakończeniu pozytywnym (patrz niżej) pozwala kosztem 1 punktu Energii Umysłu (jej PM) potrafi odbić dowolny czar skierowany na niego. W jednej rundzie maksymalnie psionik jest w stanie odbić do 3 dowolnych czarów (liczy się kolejność rzucania). W wypadku czarów (itp.) obszarowych mogących objąć go swym efektem potrafi je np. zwrócić (odbić) nim zdołają zadziałać na obszarze, gdzie znajduje się psionik. Po zakończeniu tego szkolenia postać, która nie rzuci na MD -200 nie dosyć, że ginie, to jej dusza ulega pęknięciu.

II Krąg Psioniki Ofensywnej

Trwa 1-10 (premiowane) miesięcy.

Po zakończeniu szkolenia pozwala w zasięgu 1 metra na każdy punkt UM psionik jest w stanie zainicjować eksplozję PM (bez względu na Blokadę PM). Każdy wybuchający 1 punkt PM zadaje energetycznie (istotom żywym i martwiakom) 10 ran, a przedmiotom 1/10 punktu uszkodzenia. Zasięg eksplozji zależy od ilości PM i nie ograniczony fizycznie (ew. energetycznie lub magicznie) rozchodzi się na 1 metr na każde 100 PM. Psionik nie jest w stanie zainicjować eksplozji wewnątrz istot magicznych (umagicznionych) i kumulujących w sobie PM. Także nie obejmuje przedmiotów w których blokada PM przewyższa PM zawarty w przedmiocie, oraz nie rusza artefaktów i przedmiotów chronionych AntyMagią (bez względu czy działa skutecznie, czy nie).

Uwagi końcowe do psioniki

 1. Przed psioniczną energią chroni posiadanie na głowie złotych lub ołowianych hełmów, zasłanianie się złotymi lub ołowianymi tarczami lub ścianami (itp). Srebro lub mitryl chronią w ten sposób tylko w 50% (a więc za każdym razem wykonuje się rzut na 50%, czy akurat było to skuteczne. Przedmioty i zasłony tylko pokryte takimi metalami (np. całkowicie pozłacane) zachowują tylko połowę swych możliwości ochronnych.
 2. Założenie na głowę Psionikowi złotego lub ołowianego hełmu (garnka, itp.) całkowicie zakrywającego głowę uniemożliwiają mu posługiwanie się ofensywnymi zdolnościami psionicznymi. Srebro i mitryl w 50% to utrudniają.
 3. Skutecznie działająca Antymagia chroni przed każdym efektem psionicznym.
 4. Skutecznie działające energetyczne lub/i magiczne sfery lub bariery nie dopuszczają ingerencji wewnątrz psioniki.
Bookmark the permalink.

0 Comments

 1. Z tego co pamiętam to szkolenie nie jest dostępne na orchii – tzn nie występuje na planie egzystenicji orchii. Aby je odbyć trzeba się przenieść do innej sfery egzystencji – tak jak to było w przygodzie.

 2. Tak – masz rację, jest też mocno przegięte, co zresztą omówiliśmy już na forum.

 3. Ghasta, gdzie korekta? :/ "rzadnego" ?? Pliz… 🙁

 4. 😀 ctr+c ctr+v ze starej przygody mści się 🙂
  Nie marudaj Denver, Czegoj – przepuść to przez worda lub coś, błędów ortograficznych jest kilka (rzaden, rzadnego, stałę,myślącyć, wogóle, ktora, struktóry, wmomencie, moożna,zmodyfikwać, czru, stałę)

 5. ghasta na przyszłość możesz zrobić to sam. Ja na prawdę nie mam aż tyle czasu, żeby to czytać od deski do deski i wyłapywać błędy i literówki. Chcesz mieć porządny tekst to go zrób porządnie. Dodatkowo nie czuję się nawet kompetentny do wyłapywania literówek osobom dorosłym i czasami z większym doświadczeniem pisarskim niż ja. Jak ktoś będzie miał czas to może zajrzy i te literówki poprawi.:(

 6. To co widziałem "na szybko" poprawiłem.

 7. czy u nas "wisi" gdzieś ta wersja dyskietkowa? Chyba nie miałem przyjemności….

 8. download -> Tylko dla naszych użytkowników -> Skarb nospe – część druga. Tam jest wersja dyskietkowa w formacie TAG'a

 9. Postaram się następnym razem lepiej, wraz ze sprawdzeniem tekstu.

 10. Przepraszam bardzo, że "znowu" się czepiam ale chyba takie szkolenie, jeśli je dopuścicie to powinno dotyczyć tylko i wyłącznie bohatera z kasty magicznej u którego wykryto paranormalne zdolności a nie pierwszego lepszego kmiecia, który ma kasę?
  Przepraszam, że wtrącam swoje trzy grosze ale chyba najpierw powinien posiąść moc władania czarami by potem stać się takim czarodziejem, czy nie?

 11. Psionik != ( Czarodziej OR Kapłan )
  więc dlaczego by nie .

 12. "Warunki przyjęcia na szkolenie przygotowawcze:
  a. nie przynależność do żadnego innego szkolenia.
  b. minimum 3 osoby o wyszkoleniu podstawowym lub 2 o mistrzowskim lub jedna o półboskim na każdego, który przechodzić będzie szkolenie.
  c. umowna odpłatność lub zasłużenie się wcześniej czymś szczególnym dla nauczycieli.
  d. Przejście pomyślne 2 z trzech prób szkolenia przygotowawczego (ci co odpadli już nigdy nie są w stanie być szkoleni [psionicznie]):
  1-sza próba (w pierwszym miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością bystrości umysłu (a więc %-owym rzutem na INT)
  2-ga próba (w drugim miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością pamięciową umysłu (a więc %-owym rzutem na MD)
  3-cia próba (w trzecim miesiącu) wymaga wykazania się sprawnością wymowy (a więc %-owym rzutem na CH): "

  Tutaj nie ma nic o tym, że dana postać musi potrafić czarować, więc pytam tylko.

 13. Wg opisu z samej przygody to szkolenie pochodzi z innego planu egzystencji – pewnie stąd te nietypowe wymagania, także te mordercze testy na MD i INT. Sam efekt szkolenia daje zabójcze umiejętność jak wysadzanie PM czy blokowanie w ogóle rzucania czarów.
  Gdybym był samobójcą to może bym pozwolił na takiego BG w drużynie, ale wtedy walka z czarodziejem-NPC czy kimkolwiek posługującym się PM trwała by jakiś … 1 sg. ;]

 14. Psionika z kupca czyni potentata 🙂

 15. Każdej profesji takie bonusy jak od psionika (nawet te z pierwszego poziomu, nie mówiąc o najwyższym) dają olbrzymią moc.

 16. Zwróć uwagę na współczynniki, które są istotne dla tego szkolenia, a potem porównaj z przyrostami startowymi i na POZ kupca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *