Chronomanta

Charakter: każdy neutralny (pr. ntr., ntr. db., ntr. ntr., ntr. zły, cht. ntr.).

Rasy: ludzie, półelfy i elfy, ponadto gnomy i reptillioni, wśród których nie spotyka się chronomantów powyżej 15 POZ oraz półolbrzymy, wśród których nie spotyka się chronomantów powyżej 10 POZ.

Religie: wśród chronomantów nie spotyka się wyznawców Arianny oraz Gotam-Gora.

Kodeks postępowania: Chronomanta w swym postępowaniu kieruje się chęcią zdobycia jak największej wiedzy na temat władzy nad siłami nadprzyrodzonymi i siłami rządzącymi upływem czasu oraz zabezpieczeniem jej przed dostaniem się w niepowołane ręce. Z tego też powodu poszukuje wszystkiego, co zwiększa jego moc czarodziejską (nowych czarów, talizmanów, przedmiotów magicznych, itp.), a z drugiej strony dba o to, żeby to wszystko nie dostało się w obce ręce. Sprawia to, że prawie nigdy (z wyjątkiem swoich uczniów, spadkobierców, rodziny, itp. bliskich osób) tych dóbr nie wymienia i nie sprzedaje. Wyznający Reptilliona Wielkiego chronomanci o charakterach pr. ntr. i ntr. ntr. niekiedy wiążą swoją karierę ze służbą swemu bogu poprzez bezwzględny nakaz uniemożliwiania innym istotom ingerowania w naturalny bieg czasu, a szczególnie zmienianie historii poprzez m.in. podróże w czasie. Podobny cel przyświeca części chronomantów o charakterach ntr. ntr. i cht. ntr. wierzących w Borgona Ciemnego, choć ów obowiązek uzasadniają wyłącznością prawa swego boga i wskazanych przez niego istot do manipulacji czasem.

Łączenie profesji: Profesję chronomanty można łączyć z profesją wojownika, złodzieja, zabójcy, kupca, kapłana, astrologa, maga, czarnoksiężnika, iluzjonisty lub alchemika, a jeśli MG zezwoli, również łowcy lub druida z Kręgu Czasu.

Używana broń: Chronomanci mogą używać każdej broni jednoręcznej, najczęściej jednak posługują się różnego rodzaju laskami lub bronią nie rzucającą się w oczy, np. sztyletem czy nożem. Wiele gildii zabrania posługiwania się bronią cięższą, traktując jej używanie jako objaw głupoty lub niedołęstwa chronomanty.

Używane zbroje: Chronomanci z reguły używają tylko takich zbroi, które nie ograniczają ich ZR i SZ. Mogą rzucać czary w zbrojach nieco cięższych, ograniczających SZ (tylko), jednak zbroje te w równym stopniu jak SZ, ograniczają ich UM.

Używanie magii: Po zakończeniu szkolenia chronomanta nabiera mocy posługiwania się magią i czarami chronomanty, używania i identyfikowania przedmiotów magicznych, czytania magicznych (czarodziejskich) pergaminów, itd. Jego moc rośnie wraz z poziomami doświadczenia i zdobywanymi czarami z uwzględnieniem ograniczeń, wynikających z INT, MD, UM i PM. Od swych nauczycieli chronomanta otrzymuje k5 czarów, jednak do ich zapisania musi sam zakupić magiczną księgę (w ostateczności pożyczyć).

Formacje: Najczęściej spotyka się ich pojedynczo, ale lubią mieć towarzystwo (np. grupy awanturników). Nierzadko zrzeszają się w różnych organizacjach (np. gildiach).

Tytuły:

 • Poziom 1-4 – Obserwator Kontinuum;
 • Poziom 5-9 – Badacz Kontinuum;
 • Poziom 10-14 – Antycypator;
 • Poziom 15-17 – Wielki Antycypator;
 • Poziom 18 – Strażnik Czasu;
 • Poziom 19 – Najwyższy Strażnik Czasu;
 • Poziom 20+ – Pan Czasu.

Stronnicy i posiadłości: Chronomanta z POZ 10-14 musi posiadać własną siedzibę np. dom, wieżę, itp. wzbogaconą o pracownię oraz pełną liczbę stronników (równą 1/10 CH). Po przekroczeniu POZ 14 musi dodatkowo posiadać siedzibę (pałac, zameczek, zamek, itp.) oraz służbę, liczącą min. 10 osób na POZ chronomanty powyżej 15. Po osiągnięciu POZ 20 musi mieć wpływ na władzę na otaczającym terenie oraz podporządkować sobie w dowolny, zależny od charakteru sposób innych czarodziei na tym obszarze (np. poprzez różne organizacje).

Zdolności profesjonalne

Od 0 POZ doświadczenia

 1. Umiejętność rzucania czarów chronomanty – z pergaminów (jeśli UM są większe od 30 pkt.) lub z księgi i z pamięci oraz czarów autorytatywnych (jeśli UM są większe od 50 pkt.): sprawdzenie rzutem na UM (ew. -10 pkt. na krąg czaru w wypadku pergaminów).
 2. Wykrycie magii – trwająca pełną rundę koncentracja połączona z delikatnym dotykaniem badanej rzeczy w celu wyczucia emanującej z niej magii: sprawdzane rzutem na UM.
 3. Wyssanie PM – umiejętność całkowitego przelania PM z jednego amuletu do drugiego (o ile żaden nie miał blokady) i oceny ilości tego PM: sprawdzane rzutem na UM (trwa pełną rundę).
 4. Wykrycie blokady PM – stwierdzenie, czy badany amulet jest zabezpieczony przed pobieraniem z niego PM przez nieupoważnione osoby: sprawdzane rzutem na UM (trwa pełną rundę).
 5. Identyfikacja runu – rozpoznawanie znaków magicznych. Pozwala rozpoznawać znaczenie runów i identyfikować zawarte w nich czary: sprawdzenie rzutem na sumę 1/2 UM i 1/10 MD, zmniejszoną o 1 pkt. na każdy POZ twórcy runu. Identyfikacja trwa k10 rund i może być dokonana z odległości ok. 1 m.
 6. Wycieranie runów – ścieranie znaków magicznych bez uaktywnienia zawartych w nich czarów: trwa k10 rund i jest sprawdzane rzutem na sumę 1/2 UM i 1/10 MD, zmniejszoną o 1 pkt. na POZ twórcy runu. Nieudana próba starcia runu powoduje zadziałanie zawartego w nim czaru.
 7. Tworzenie blokady PM – uniemożliwienie wykorzystania zgromadzonego w amulecie PM poprzez stworzenie blokady, powodującej jego eksplozję w momencie pobrania go poprzez osobę do tego niepowołaną. Założenie blokady trwa k10 rund, wymaga poświęcenia min. 1-100 PM (najczęściej daje się dużo więcej) oraz udanego rzutu na sumę 1/2 UM i 1/10 INT. Założenie blokady chroni również zawarty w amulecie PM przed rozproszeniem magii, samorozładowaniem (co może nastąpić w wyniku np. zbyt długiego przebywania w wodzie), itp. przypadkami.
 8. Zniszczenie blokady PM – zlikwidowanie nałożonej na amulet blokady PM. Zakończenie likwidacji sukcesem wymaga poświęcenia PM równego temu, który został włożony w blokadę oraz udanego rzutu na UM zmniejszone o 100 pkt. W przypadku nieudanej próby zniszczenia blokady, PM zawarty w amulecie eksploduje, zadając każdym swoim punktem 10 pkt. obrażeń (ew. połowę po udanym rzucie obronnym przed energią – odporność nr 5).
 9. Wpisanie czaru – umiejętność przeniesienia wybranego czaru na przygotowany do tego, umagiczniony symbol lub kartę pergaminu w taki sposób, by ten czar nie uaktywnił się aż do naruszenia struktury symbolu lub odczytania pergaminu: sprawdzane rzutem na UM zmniejszone o 100 pkt. Wpisanie czaru zajmuje k10 godzin.
 10. Przepisywanie czaru – umiejętność przeniesienia formuły czaru z pamięci lub jej przepisania na strony magicznej księgi: sprawdzane rzutem na sumę 1/2 UM i 1/10 ZR. Przepisanie trwa 1 godzinę na krąg czaru oraz wymaga poświęcenia k10 pkt. PM na jedną zapisaną stronę (czar zajmuje jedną stronę księgi na każdy swój krąg).

Od 1 POZ doświadczenia

 1. Tworzenie znaków magicznych – rysowanie (na stałym, twardym, płaskim i gładkim podłożu) oraz czasowe umagicznianie runów. Każdy taki znak składa się z centralnej części i odchodzących od niej tzw. nitek (całość nigdy nie przekracza obwodu koła o średnicy 1 m). Narysowanie runu wymaga rzutu na sumę 1/2 ZR, 1/10 MD i 1/10 UM (trwa k10 godzin), a jego umagicznienie rzutu na sumę 1/2 UM i 1/10 INT, zużywa k100 PM i zajmuje k10 rund, po czym w najbliższej po zakończeniu rysowania rundzie należy wpisać weń wybrany czar, by znak nie uległ rozmagicznieniu.
 2. Podstawy bibliotekarstwa – umiejętność efektywniejszego korzystania z wiedzy zawartej w księgach, co pozwala dwukrotnie skrócić czas wyszukiwania określonych informacji lub stwierdzić ich brak oraz pozwala uzyskać niekiedy o 50% więcej informacji niż normalna postać (np. czytając magiczną Księgę Wiedzy chronomanta jest w stanie zyskać o k5x10% więcej lub tyle samo mniej stracić).
 3. Identyfikacja – rozpoznawanie kolejnych cech przedmiotów magicznych: zidentyfikowanie 1 cechy trwa nieprzerwanie k10 godzin i wymaga k10 PM oraz udanego rzutu na sumę 1/2 UM i 1/10 MD zmniejszonego o 1 pkt. na POZ tego, który nadał przedmiotowi tę cechę (zwykle jest on nieznany – przyjmuje się 20 POZ). Nieudana próba uniemożliwia dalszą identyfikację. Gdy zidentyfikowaną cechą jest np. zupełnie nieznany czar lub zdolność, chronomanta może powiedzieć o niej coś bardzo ogólnego. Ta zdolność nie identyfikuje cech artefaktów i podobnych przedmiotów magicznych.
 4. Rozpoznanie reliktu – umiejętność rozpoznawania należących do przeszłości okazów flory, fauny i szeroko rozumianej sztuki (np. architektura, narzędzia, broń) – po udanym rzucie na sumę 1/2 MD i 1/10 INT, a także uzyskania ogólnych informacji na ich temat (zakres zależny od MG), co wymaga dodatkowo udanego rzutu na sumę 1/10 INT i 1/10 MD.
 5. Wykrycie zachwiania równowagi czasu – wyczucie i lokalizacja źródła zachwiania równowagi czasu, spowodowanej obecnością istot pochodzących z przeszłości lub przyszłości. Działa w promieniu równym 1/2 SZ chronomanty (w metrach) i wymaga skupienia uwagi przez całą rundę.
 6. Tworzenie figur magicznych – rysowanie (na stałym, twardym, płaskim i gładkim podłożu) oraz czasowe umagicznianie takich figur jak koło, oko trójkąt, kwadrat, pentagram, heksagram, itp. Koło obrysowane na każdej z figur musi mieć średnicę min. 1 m, a kreska, która taką figurę tworzy składa się z niezwykle cienkich linii ułożonych równolegle do siebie o ilości równej liczbie boków (koło magiczne składa się z jednej linii, oko z dwóch, a pentagram z pięciu). Narysowanie 1 linii wymaga rzutu na sumę 1/2 ZR, 1/10 MD i 1/10 UM (trwa k10 godzin), a jej umagicznienie rzutu na sumę 1/2 UM i 1/10 WI, zużywa k100 PM i zajmuje k10 rund, po czym w najbliższej po zakończeniu rysowania rundzie należy wpisać w nią wybrany czar (zamykając w ten sposób końce linii), by nie uległa rozmagicznieniu.
 7. Identyfikacja pentagramu – rozpoznawanie figur magicznych. Zdolność ta pozwala identyfikować czary zawarte w liniach tworzących figurę magiczną (jeżeli chronomanta nie spotkał się z takim czarem, określa jego przybliżone działanie, np. stwierdza, że czar rani ogniem): sprawdzenie rzutem na sumę 1/2 UM i 1/10 MD, zmniejszoną o 1 pkt. na każdy POZ twórcy figury. Identyfikacja trwa k10 rund i może być dokonana z odległości ok. 1 m. Przy każdej badanej linii należy powtarzać rzut sprawdzający. Identyfikacja kończy się po zbadaniu wszystkich czarów w figurze lub przy pierwszej nieudanej próbie.
 8. Zakrzywienie czasu – raz dziennie po udanym rzucie na 1/2 UM pozwala chronomancie spowolnić upływ czasu dla siebie tak, że podczas każdej najbliższej rundy/POZ dysponuje 2 rundami, jednakże ta dodatkowa runda rozpoczyna się dokładnie w połowie jego SZ, a ponadto opóźnienia wszystkich podejmowanych przez niego czynności zmniejszają się o połowę. Czarodziej nie może w trakcie trwania zdolności podejmować działań, których czas wykonania (w sg) nie mieści się rundzie, ponadto wszystkie czary, itp. efekty, pod wpływem których się znajduje przemijają szybciej, gdyż jedna runda dla otoczenia chronomanty stanowi dwie rundy dla niego.

Od 10 POZ doświadczenia

 1. Zatajenie zachwiania równowagi czasu – zdolność wprowadzenia w błąd typowych czarów i umiejętności wykrywających istoty podróżujące w czasie. Chronomanta zależnie od swej woli będzie identyfikowany jako istota z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, jednak jego podejrzany wygląd (np. nietypowy strój) i zachowanie (np. wiedza, postępowanie) mogą sprawić, że ofiara zorientuje się, iż jest zwodzona.
 2. Więź z czasem – chronomanta wyczuwa wszelkie udane próby cofania czasu przez inne istoty i posiada szansę w wysokości 2%/POZ zachowania pamięci o wszelkich zdarzeniach, których doświadczył w okresie objętym takim działaniem, co umożliwia mu zmodyfikowanie własnego (i ew. pośrednio innych) postępowania w stosunku do tego, które nastąpiło przed cofnięciem czasu.

Tworzenie bohatera

Startowe przyrosty współczynników

ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI
+ 20+ 20+ 20+ 10+ +

Startowe premie do odporności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10+ 10+ 10+ 20+ 10+

Biegłości

ILOŚĆ STARTOWA DODATKOWE BIEGŁOŚCI MODYFIKATOR PROF. BIEGŁOŚĆ MINIMALNA
2 1/4 +0 20

Przyrost współczynników przy awansie na POZ

ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI ZW BGŁ IL.BG B.ODP
1 2 2 5 5 4 1+ + 1 1 1 1/4 +
Bookmark the permalink.

28 Comments

 1. Według mnie – ta profesja to zlepek kilku pośrednich, już występujących w KC. Może być o tyle ciekawa, że można będzie nią zagrać zamiast np. postacią dwuprofesyjną.

  Czary będę dodawał po wstępnej redakcji, jednak jak na razie nie znajdą się one w spisie czarów. Pierwszeństwo mają czary z oryginalnych KC.:D

  Sam pomysł i aktywność Treanta dla mnie na piątkę.

 2. [quote]Według mnie – ta profesja to zlepek kilku pośrednich, już występujących w KC.[/quote]
  W takim samym stopniu, jak np. czarnoksiężnik to zlepek czarnego rycerza i maga, a alchemik maga i druida. Pisałem już wcześniej, że obszar zainteresowań chronomanty i astrologa częściowo się pokrywa, jednak ten pierwszy nie zajmuje się wróżeniem. Poza tym jest czarodziejem, więc dysponuje wieloma zdolnościami typowymi dla tej kasty. W przesłanych już opisach 3 kręgów czarów, którymi dysponuje 16 zaklęć to nowe, niedostępne innym profesjom.
  [quote]Może być o tyle ciekawa, że można będzie nią zagrać zamiast np. postacią dwuprofesyjną.[/quote]
  Jakie kombinacje Twoim zdaniem chronomanta może zastąpić? Nawet połączony z astrologiem wzbogaca tego pierwszego o niemały repertuar umiejętności.

  [quote]Pierwszeństwo mają czary z oryginalnych KC.[/quote]
  To jest zasada, z którą się całkowicie zgadzam – kiedyś nawet wytknąłem venar'owi, że na stronie był opis "nieszyndlerowskiego" Wiedźmina, a kasta czarodziejska była niegotowa.
  Ale przypomniałem sobie jeszcze coś innego:
  [quote]Dostaliśmy również materiały dotyczące nowej profesji do KC, to jest chronomanty. Może ciekawy pomysł (moim zdaniem – blisko mu do półboga), jednak bez czarów ta profesja jest bezużyteczna.[/quote]
  Teraz zagadka: czyje to słowa?

  [quote]Sam pomysł i aktywność Treanta dla mnie na piątkę.[/quote]
  Dziękuję, ale to nie ja wymysliłem tę profesję – inspirowałem się stronami www opisującymi chronomancję w świecie AD&D. Przyznaję się tylko do samodzielnego rozwinięcia tej koncepcji i wprowadzenia jej w świat KC. Oraz do wymyślenia niektórych zdolności i czarów. Liczę na to, że zainspiruję innych użytkowników. A m.in. ta profesja to taki głos sprzeciwu wobec porzucenia KC przez ich autora. To, co zostało wykoślawione w wydanym po strasznie długim oczekiwaniu podręczniku i w niechlubnych artykułach z cyklu "Nowe Oblicza Magii" potrafi sprawić, że wierny klasycznym KC były MG i gracz (już dobrze ponad 5 latek minęło) nie może pozostać bezczynny.

 3. Odpowiedź na zagadkę – moje. I co z tego?
  Człowieku masz strasznie kąśliwy język. Czepianie się masz chyba w modzie (wnoszę to po kilku Twoich wypowiedziach – nie tylko na tej stronie). Póki co daj se spokój. Twoja profesja jest jak widać dość dobrze oceniana, więc może zamiast łapać za słówka i doczepiać swoje łatki. Stwórz coś kolejnego, co by wszyscy z tego mieli pożytek. 😛

 4. [quote]Twoja profesja jest jak widać dość dobrze oceniana, więc może zamiast łapać za słówka i doczepiać swoje łatki. Stwórz coś kolejnego, co by wszyscy z tego mieli pożytek. Pfft[/quote]
  Znalazłem jeden przychylny komentarz na forum. Wiem, znowu się czepiam. I już mam tworzyć coś kolejnego, gdy jeszcze nie poznaliście chronomanty w całości? Mam jeszcze parę gotowych projektów, jednak w większości są to mało ciekawe, wyspecjalizowane odmiany pewnych profesji, które różnią się od nich 3-4 zdolnościami – poziom ambicjonalny w pobliżu Wiedźmina (zresztą to wszyscy w jakimś stopniu rębajłowie). Nie wiem dlaczego, ale daleko im do moich czarodziejów (tak, mam jeszcze jednego).

 5. Profesja to faktycznie trochę zlepek czarodzieja i astrologa ale cóż, wiele profesji jest mocno ze sobą powiązanych i na dobrą sprawę można by zrobić 5-6 profesji ze wszystkich występujących w KC i tylko kodeks postępowania by je rozróżniał. Ale mniejsza z tym 🙂
  Ja mam właściwie trzy uwagi tylko:
  1. Skoro chronomanta to strażnik czasu to czemu dostępne są charaktery chaotyczne i złe do tej profesji? Bez komentarza
  2. Punkt wyżej tyczy się również bogów. Nie można być wyznawcą Arianny i Gotam-Gora (dlaczego?) ale Hasar-Grun i Nata-Kranta tak?
  3. Zdolność profesjonalna nr 18 jest mocno "przegięta" jeśli dobrze ją zrozumiałem to daje olbrzymie możliwości i to nawet większe niż czar Przyspieszenie lub nawet Arcyprzyspieszenie a użycie jej nic nie kosztuje i jest dostępne już na 1 POZ.
  A na koniec nie czepiajmy się czy jakaś profesja jest bardziej lub mniej ambitna bo to mi przypomina jednego gracza którego wiele osób nazywa technicznym lub kalkulatorem. RPG to nie coraz wyższe współczynniki ani lepsze niż u innych zdolności profesjonalne. Odgrywanie postaci i zaangażowanie to podstawa a kto tego nie rozumie niech pogra w MU i zajmie się nabijaniem poziomów zamiast grą…

 6. Ej, ej, ej z tym MU to za daleko poszedłeś – hehehe:D

 7. Do uwag ustosunkowałem się na forum. Zauważyłem jeszcze, że nie ma tu takiego ogólnego opisu profesji. Oto on:

  [b]Chronomanta to czarodziej, którego specjalnością są zaklęcia ingerujące w upływ czasu oraz sposób jego postrzegania przez inne istoty. Najbardziej dla niego istotne jest badanie właśnie tych aspektów potencjału magicznego.[/b]

  Stąd mogły wynikać Twoje dwie uwagi.

 8. [quote]Zauważyłem jeszcze, że nie ma tu takiego ogólnego opisu profesji. Oto on:

  Chronomanta to czarodziej, którego specjalnością są zaklęcia ingerujące w upływ czasu oraz sposób jego postrzegania przez inne istoty. Najbardziej dla niego istotne jest badanie właśnie tych aspektów potencjału magicznego.

  Stąd mogły wynikać Twoje dwie uwagi.[/quote]
  Dokładnie ten opis jest uwzględniony w zajawce artykułu. Wystarczy wejść przez menu główne, a nie przez skrótowy link, który i tak długo nie pobędzie.
  A jeśli chodzi o uwagi Venara, to wynikają z długoletniego doświadczenia jako MG. Czasem do dziś się zastanawiam ile czasu potrafi wertować podręcznik (tak przecież rozproszony) by udowodnić rację, którą przeważnie niestety ma.B)

 9. Rozumiem, że zdolność Zakrzywienie czasu mogła budzić pewne niejasności, jednak uwagi co do dostępnych chronomancie charakterów i religii wynikały z błędnego założenia co do charakteru tej profesji. Jeśli potrzeba, to mogę zaprezentować działanie 18 zdolności na konkretnych wartościach w hipotetycznym starciu z wrogiem.

  Co do skróconego opisu – zgadza się, jest dostępny. A to:
  [quote]Każdy gracz ma w sercu własnego bohatera. Tylko nieliczni chcą się nim podzielić z innymi.[/quote]
  są bardzo miłe słowa 🙂

 10. Pomysł świetny – wyypełnia lukę w dziale czarodziejsko-klerycznym na speca od czasu i różnych z nim związanych zawirowań – patrz scenariusze w stylu "Dnia Świstaka". 🙂 W ubiegłą sobotę prowadziłem właśnie swej ekipie we Wrocławiu taki scenar.
  Dobra robota.

 11. Ja mam taką uwagę – ta profesja ma potencjał, ale postać w jakiej została przedstawiona aż prosi się o Brzytwę Okhama, bo to wygląda jak mnożenie bytów nad potrzebę.

  Wszystko było by fajnie jakby chronomanta posiadał więcej umiejętności unikalnych – a takich zauważyłem ledwo 2-3, do tego pare umiejek skopiowanych od astrologa (jeśli tak bez końca do nowych profesji będziemy używać umiejek unikalnych innych profesji to w końcu zniknie ich własna niepowtarzalna tożsamość).

  Trochę lepiej jest już w kwestii czarów – ale tam też bym się doczepił dlaczego pojawiają się czary z inney profesji magiczny – skoro już tworzymy nową profeskę magiczną to niech ona ma zestaw niepowtarzalnych i unikalnych tylko dla siebie czarów – a nie wzorem D&D każda profesja jest w większości oparta na wspólnym czarotewniku. Tutaj zaś w Kregach widze tylko około 50% nowych czarów – czyli jest niexle, ale mogłoby być lepiej – tak gdzieś w granicach 80-90%. PZDR!

 12. To nie jest takie proste – z kilku powodów:
  – obszar zainteresowań chronomanty i astrologa pokrywa się, ponadto jest on czarodziejem i większość jego zdolności to typowe dla tej kasty. Gdyby porównać już istniejące profesje w ramach kasty czarodziejskiej, to okazałoby się, że też posiadają większość identycznych, a ze 2-3 unikalne zdolności
  – część istniejących już czarów idealnie pasuje do chronomanty, ponadto powtórnie zwracam uwagę na powtórzenia czarów u oryginalnych profesji
  – astrolog pozostaje wyłącznym autorytetem w kwestii wróżb – chronomanta nie przewiduje przyszłości tym sposobem, raczej zdaje się na wnioskowaniu na podstawie danych historycznych.
  Pozdrawiam i zapraszam do stworzenia własnej profesji

  I jeszcze jedna rzecz: profesja jest obecnie na etapie opiniowania przez miłośników KC, wyłapywania ewentualnych nieścisłości, itp. (sam wyłapałem jedną, którą będę korygować), więc zachęcam również do udzielania sugestii i dzielenia się pomysłami na zaklęcia.

 13. Odniosę się do tej profesji żeby nie lecieć offtopem w temacie AWANSE.
  Chronomanta jako idea bardzo mi się podoba – postać która stara się zawładnąć czasem. Całkiem ciekawie. Samo wykonanie jest już zupełnie inną rzeczą. Pytanie czy oceniać pomysł czy oceniać wykonanie? Oczywiście stawiam na pomysł bo opis i wszelkiego typu przydawki systemowe można spokojnie zmieniać i dostrajać. Czy na siłę trzymałbym się istniejących jakości w KC? Absolutnie nie – poszedłbym w zupełnie nową stronę – tworzenie nowej profesji jak już pisałem winno owocować nową jakością. Jako bazujący w kaście czarodziejskiej podstawy winien mieć magowskie – ale nie sklejał bym na siłę już astrologa.

 14. wasut jeśli mówisz o nowej jakości zdefiniuj ją. Prócz pomysłów "starego mistrza" nie mamy innych odnośników, co do tworzenia. Prócz tego nie odrywaj pomysłów od wykonania. Jeśli czujesz, że pomysł jest dobry a z wykonaniem gorzej daj wskazówki, a nóż autor pójdzie Twoim tokiem. Oceń całość, jak autor zmieni, możesz zmienić ocenę. Jeśli już coś krytykujesz podaj zastępcze rozwiązania, sam krytyka bez rozwiązań nie motywuje do działania.

 15. Motywuje – wszystko kwestia podejścia. Jak się wychodzi ze złego założenia to żadna krytyka nie pomaga. Ja z regóły staram się mówić dość ogolnie aby nie wskazywać konkretnej drogi – autorzy i pomysłodawcy mają większą frajdę wtedy kiedy sami odnajdują złoty środek. Ja tak mam. Ale skoro prosicie to siup:
  Czas jako tworzywo jest jednym z niezmiennych elementów istnienia – w związku z tym raczej bym manipulowanie czasem oderwał od błahych standardów czarowania. Czary owszem i jaknajbardziej. Ale ja bym takiego Chronomantę raczej widział jako kogoś bazującego na założeniach półboga. Ów ma moc manipulowania rzeczywistością, czas jako istotny element rzeczywistości też winien w mojej opinii podlegać głównie manipulacją na jego istocie. Więc zabawił bym się nad utworzeniem w czarodziejskiej kaście Profesji która czary ma – owszem – ale jej głównym zadaniem byłoby manipulowanie czasem. Mniej inwazyjne w skutkach niż same przemiany ale również obarczone podobnym ryzykiem. Ot dla przykładu – drużynowy zabójca zranił jakiegoś potwora zatrutą strzałą – trucizna może zadawać jakąś tam ilość obrażeń na turę przez godzinę – ot chronomanta wykorzystując swe talenta wpływa na czas działający dla tej istoty aby całość działania trucizny skomasować w jednym segmencie… Inne – potężny chronomanta korzystając ze swych mocy może cofnąć komuś zegar biologiczny o rok czy więcej – wydłużając odpowiednio życie? lub odwrotnie? Może kogoś przyspieszyć lub spowolnić, bądź coś – ot dla przykładu można wstrzymać czas dla brzemiennej kobiety w podróży aby kobitka dociągnęła do miejskiego medyka… Ścieżek jest kilka. Kwestia teraz obmyślenia skali trudności i efektów niechcianych takich działalności. Wyjść z założenia jaki jest cel istnienia takiej profesji i budować mięcho mechaniki pod ten pomysł a nie pomysł pod mechanikę.

 16. No i o to chodziło. Co z tym zrobi Treant to już jego sprawa.

 17. Dziękuję za kolejne uwagi, gdyż uświadamiają mi one, że idea profesji chronomanty jest za słabo oddana w repertuarze jego zdolności, tzn. za mało ma unikalnych, niedostępnych dla innych talentów. Trochę wynikało to z mojego ostrożnego podejścia do tworzenia nowej profesji, np. niepewności, czy zdolność lub czar, którymi go obdarzę nie znajduje się w gestii np. astrologa jako zaklęcie zakazane lub antyczne. Co do konkretnych pomysłów działania czarów chronomanty – większość z nich znajduje się w jego repertuarze, z tym że w kręgach, których opisów nie ma jeszcze na stronie. Nie projektowałem tej profesji z myślą o postaci, która chciałaby zawładnąć czasem, bo to skierowałoby na nią oko nieżyczliwych bóstw. Jakie są szanse śmiertelnika w konfrontacji z nimi, wiedzą wszyscy, którzy znają opis profesji półboga.

 18. Korekty do opisu przesłane do opiekuna profesji. Czekamy zatem na aktualizację.

 19. Profesja fajna. Dająca tak naprawdę dużo możliwości przedewszystkim MG. jest kilka uwag,ale po to własnie umieszczamy wszystko na forum by inni się wypowiedzieli,jak dla mnie super:)

 20. Dostępne charaktery chronomanty nie powinny skupiać się tylko na charakterach neutralnych. Jeżeli założymy że tylko chronomanci mogliby podróżować w czasie to znaczy że walczą tylko pomiędzy sobą dla zachowania równowagi czasu a to wyklucza tylko charaktery neutralne. Natura ludzka oraz innych ras nie wyklucza bohatera który wyłamie się poza ramy moralne. Dajmy na to że wybucha wojna temporalna w którą zaangarzowane są siły dobra i zła. Znaczy że źli chronomanci próbują zmienić aktualną linię czasu dla własnych korzyści. Strażnicy czasu, chronomanci strony dobra, wspierani przez jakiegoś prawego boga im się opierają. Problemem jest także ustalenie kto tak naprawdę walczy po stronie dobra. To tylko takie luźne dywagacje. Pozdrawiam.

 21. Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli istnieją chronomanci, dam sobie wszystkie kończyny uciąć że siły rządzące czasem zostały zauważone przez bogów, tych dobrych i tych złych. Wiemy że pomiędzy bogami trwa wciąż wojna a każda zmiana w linii czasu może tą walkę przechylić na szali w jedną lub drugą stronę. Dla przykładu wiemy że jeden z prastarych bogów, wciąż czeka na przebudzenie 🙂

 22. Niedostępne są tylko skrajne względem prawa i moralności charaktery (pr db, pr zły, cht db, cht zły). Neutralny w moralnym aspekcie charakter połączony z odpowiednim wyznaniem umożliwia skupienie się na walce z manipulującymi czasem (a potrafią to nie tylko chronomanci – również półbogowie i astrologowie, jeśli mówimy tylko o profesjach). Poza tym błędem jest utożsamianie chroniących naturalnego biegu czasu z tymi "dobrymi" – tak naprawdę tacy chronomanci ideowo bliscy są druidom, choć oczywiście w innym aspekcie.

 23. Treant:
  [quote]Pisałem już wcześniej, że obszar zainteresowań chronomanty i astrologa częściowo się pokrywa, jednak ten pierwszy nie zajmuje się wróżeniem. [/quote]
  A co to jest "wróżenie" ? To w warunkach KC nic innego jak techniki pozwalajace odczytywac przyszłość. Obszar zainteresowań "chronomanty" i astrologa jest praktycnzie taki sam. Róznica jest taka, ze "chronomanta" ma nowe lepszejsze zdolności i "rzondzi". Poza tym rozłozył mnie fragment opisu z którego wynika, ze chaotyczna postac ma stać na strazy prawa. Słitaśna profesja.

 24. [quote]A co to jest "wróżenie" ? To w warunkach KC nic innego jak techniki pozwalajace odczytywac przyszłość.[/quote]
  Pokaż mi czary i zdolności chronomanty, które to umożliwiają.
  [quote]Obszar zainteresowań "chronomanty" i astrologa jest praktycnzie taki sam.[/quote]
  Nie jest. Astrolog interesuje się przeznaczeniem, horoskopami, itp., zaś chronomanta wyłącznie czasem.
  [qoute]Poza tym rozłozył mnie fragment opisu z którego wynika, ze chaotyczna postac ma stać na strazy prawa.[/quote]
  Nie widzę nigdzie takiego fragmentu. Może masz na myśli jakiś inny opis?

 25. [quote]Nie jest. Astrolog interesuje się przeznaczeniem, horoskopami, itp., zaś chronomanta wyłącznie czasem.[/quote]
  Innymi słowy astrolog interesuje się czasem. Bada między innymi tą część czasu, która jest w przyszłości.

  [quote]Pokaż mi czary i zdolności chronomanty, które to umożliwiają.[/quote]A to nie ma znaczenia czy ma takie czary i zdolności. To w przyszłośc to tez jest czas. Czary i zdolności astrologa odnosza się do czasu, zarówno w przeszłości jak i w przyszłości.
  Przeznaczenie to nic innego jak to co ma sie wydarzyć w nadchodzącym [i]czasie[/i].

  [quote]Nie widzę nigdzie takiego fragmentu. Może masz na myśli jakiś inny opis?[/quote]
  Jak najbardziej ten:
  [quote]bezwzględny nakaz uniemożliwiania innym istotom ingerowania w naturalny bieg czasu (…)Podobny cel przyświeca części chronomantów o charakterach ntr ntr i [b]cht ntr [/b](…)uzasadniają wyłącznością [b]prawa[/b] swego boga i wskazanych przez niego istot do manipulacji czasem.[/quote]

 26. [quote]Innymi słowy astrolog interesuje się czasem. Bada między innymi tą część czasu, która jest w przyszłości.[/quote]
  Historyk bada tę część czasu, która znajduje się w przeszłości. Możemy zatem swobodnie utożsamiać go z astrologiem.
  [quote]Jak najbardziej ten:[/quote]
  … uzasadniają tym, że moc manipulacji czasem przynależna jest tylko ich bogu i wskazanym przez niego istotom.
  Napisałem właściwie to samo bez użycia słowa 'prawo'. Teraz lepiej?

 27. [quote]Historyk bada tę część czasu, która znajduje się w przeszłości. Możemy zatem swobodnie utożsamiać go z astrologiem.[/quote]
  Przeszłość astrolog tez bada. Tylko zupełnie innymi metodamui niz historyk. Nie nalezy ich utozsamiać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *