Crusader – kartka z manuala

Dzieło naszych rąk powstanie, by siać zniszczenie wśród nieprzyjaciół świętej wiary. Oczyszczające płomienie jego gniewu staną się przestrogą i przesłaniem dla tych, którzy ważą się przeciwstawiać woli Stworzyciela – zbrojmistrz Jaddis Salva.

Osiem ton znanych pod nazwą Crusadera, obleczonych w odlany z żelaza i brązu pancerz i wymachujących gigantyczną płomienistą buławę, od samego początku swego istnienia budziło grozę wśród wiarołomców i pogan. Stworzony do brutalnego niszczenia, Crusader stanowił we wczesnych latach istnienia Protektoratu Menotha broń ostateczną Sulmenitów. Rzygający kłębami dymu i płomieniami parowy bojler oraz buchający ogniem oręż po dzień dzisiejszy wzbudzają postrach na cygnarskiej granicy.

Geneza Crusadera jest ściśle powiązana z narodzinami teokratycznego państwa. Cygnarczycy dali poplecznikom Sulona krwawą lekcję supremacji w latach Wojny Domowej (482-484 OR), korzystając w walkach z secesjonistami z wojskowych parobotów zdolnych przełamać każdą linię obrony menickich ortodoksów. Brutalna efektywność tych machin na zawsze zapadła w pamięć wizygoty Ozealla, pierwszego teokraty nowopowstałego Protektoratu i głównego negocjatora Sulmenitów w rozmowach z caspiańskim dworem.

Od początku secesji Ozeall zdawał sobie sprawę z bezbronności sulmenickiego państwa w pierwszych latach jego istnienia. Gdyby Cygnarczycy zmienili swe zamiary i zdecydowali się odzyskać Sul przeistaczając go ponownie we wschodnią Caspię, największe marzenie Sulona obróciłoby się wniwecz, a czciciele Stworzyciela nie znaleźliby żadnego innego miejsca w zachodnim Immorenie mogącego pozwolić im w spokoju praktykować obrządki swego kultu. Obnosząc się oficjalnie z pokojowymi zamiarami, Ozeall nie zamierzał pozostawać na łasce zwycięzców. Budowa własnych parobotów zdolnych przeciwstawić się armibotom heretyków od początku stanowiła priorytetowy cel militarnego programu Synodu, chociaż początkowo pomysł ten napotkał na krótkotrwały opór frakcji tradycjonalistów uważających ideę sięgania po zdobycze bezbożnej technologii za nieczystość i grzech. Oprócz środków obrony przed hipotetyczną inwazją Cygnaru Synod potrzebował zasobów militarnych umożliwiających rozpoczęcie ekspansji na wschód i południe. Pustynne krainy w tamtym regionie kontynentu pozostawały w pierwszych latach istnienia Protektoratu enigmatyczną zagadką, ale przywódcy Synodu żywili przekonanie, że na zasiedlonych przez pogańskie plemiona pustkowiach znajdują się cenne pokłady surowców naturalnych.

Działając w ścisłej tajemnicy, Ozeall powołał do życia grupę specjalistów mających koordynować proces tworzenia sulmenickiego potencjału militarnego. Wyłoniona z tego grona garstka najbardziej godnych zaufania współpracowników wizygoty przyjęła na siebie ciężar zbudowania pierwszego menickiego armibota. W dniu śmierci Ozealla projekt ten wciąż jeszcze znajdował się w powijakach, ale był kontynuowany przez następców twórcy Protektoratu, zwłaszcza przez Hierarcha Gevarda Luctine. Budowane z przemycanych przez pilnie strzeżoną Czarną Rzekę części, pierwsze modele Crusaderów nie były niczym więcej jak ciężkimi parobotami roboczych wyposażonymi w prowizoryczne pancerze. Uzbrojone w ciężkie żelazne buławy, oficjalnie uchodziły za faboty wykorzystywane do prac remontowych i wyburzania budynków. Cygnarski wywiad nie dał się zwieść tym deklaracjom, ale dwór w Caspii nie podjął żadnych znaczących działań mających ograniczyć prace nad sulmenickimi parobotami, nie widząc najmniejszego zagrożenia w zalążkach świątynnej armii Protektoratu. Blisko trzydzieści lat inżynierowie z Sulu doskonalili swe dzieło umieszczając w Crusaderach zdobywane nielegalnie i przeprogramowane zagraniczne korteksy, pozyskiwane nie tylko w Cygnarze, ale i w dalej od Sulu położonych królestwach.

W piątym wieku po wybuchu Rebelii sulmenicka armia dowodzona przez Hierarcha Luctine znalazła się w samym środku wyjątkowo krwawej kampanii wymierzonej w tubylczych mieszkańców ziem na wschód od Czarnej Rzeki. Od końca Wojny Domowej secesjoniści zmuszeni byli toczyć boje o przestrzeń życiową z idriańskimi koczownikami, ale po roku 500 OR sulmenici zaczęli ponosić coraz większe straty, skonfrontowani ze zjednoczonymi we wspólnej sprawie Indrianami. Kiedy w roku 504 OR ogromne trzęsienie ziemi zostało uznane przez wielu tubylców za znak zesłany z niebios, dziesiątki tysięcy koczowników przeszły skwapliwie na wiarę w Stworzyciela oddając Synodowi we władanie Imer. Chociaż przywódcy Protektoratu słusznie uznali owo wydarzenie za wielkie zwycięstwo, plemiona osiedlone dalej na południu wciąż stawiały im zaciekły opór. Wówczas to pierwsze ukończone w roku 513 OR Crusadery stanęły we forpoczcie sił Hierarcha Luctine.

Będący mechaniczną hybrydą użytkowych parobotów z czasów Ozealla oraz przekodowanych korteksów i elementów pancerza cygnarskich Ironcladów, pierwszy Crusader wychynął z okrytych tajemnicą manufaktur Sulmenitów dzierżąc w metalowej kończynie ogromną buławę, stając się od pierwszego dnia walki najwięszym prześladowcą idriańskich wojowników. Żadna włócznia nie potrafiła przebić jego pancerza, żaden plemienny szaman nie zdołał powalić go bezbożną magią. Setki odważnych do szaleństwa Idrian umarło zmiażdżonych pod stopami armibota, dopóki reszta nie uległa składając broń i oddając się dobrowolnie w ręce sulmenickich skrutatorów. Crusader brał udział we wszystkich bitwach tamtego okresu, przyczyniając się walnie do poszerzenia terytorium Protektoratu.

Kolejny przełom technologiczny nastąpił za czasów Hierarcha Caltora Turgisa, kiedy do arsenału armii Sulu dołączyła wyjątkowo łatwopalna substancja zwana Furią Menotha, pozyskiwana z obrabianego w specyficzny sposób skalnego oleju. Chociaż meniccy zbrojmistrzowie od całych dziesięcioleci eksperymentowali z tą pospolitą na skalistych obszarach Protektoratu cieczą, dopiero po roku 548 OR udało im się wydestylować z niej koncentrat o wielkim potencjale militarnym. Konstruując płomienistą buławę, inżynierowie z Sulu zdołali w końcu stworzyć odpowiednią dla Crusadera broń.

Wdrożona do seryjnej produkcji w roku 549 OR, ta ogromna broń składa się z ciężkiej buławy nasadzonej na uchwyt z żelaza wyposażony w wewnętrzny zbiornik wypełniony rafinowanym olejem. W trakcie walki zapalony olej tryska z buławy spowijając w płomieniach ofiarę armibota.

Jeszcze przed wybuchem otwartego konfliktu w 603 OR Crusadery brały udział w licznych pogranicznych potyczkach z Cygnarem mających miejsce w ostatnich dwudziestu latach. Te właśnie paroboty upuściły krwi cygnarskim żołnierzom w Bitwie o Czarne Piaski (572 OR) i dokonywały wypadów za Czarną Rzekę aż po położony daleko na północy Fort Falk, wyjątkowo dając się we znaki garnizonom Caspii strzegącym okolic Wschodniej Strażnicy.

Rzucany zazwyczaj do walk z Cygnarczykami, Crusader miał też sposobność zmierzyć się cryxiańskimi nekrobotami i kościobotami. Zatoka Cygnaru nie cieszy się reputacją akwenu bezpiecznego od zakusów cryxiańskich korsarzy i pustynne wybrzeża Protektoratu niejeden raz stawały się świadkiem najazdów czcicieli Toruka. Sulmenickie państwo nie posiada praktycznie żadnej marynarki wojennej, toteż poprzedzające Schardyjską Inwazję (584-588 OR) ataki Cryxu na brzegi Protektoratu w pobliżu Starożytnego Icthieru zostały zatrzymane dopiero przez wsparte piechotą Crusadery. Osławiona Rzeź w zatoce Martwych Piasków w 582 OR stała się sceną zwycięskiej bitwy pomiędzy setkami cryxiańskich piratów, a świątynnymi rycerzami Menotha wspieranymi przez parę sterowanych przez preceptora Chamona Devryka Crusaderów.

Zasłużoną reputację machin niemal niezniszczalnych Crusadery zawdzięczają w przeważającej mierze rozwiązaniom konstrukcyjnym zapożyczonym z cygnarskich wzorców. Rzut techniczny tego parobota został stworzony drogą inżynierii wstecznej na podstawie kilku najbardziej udanych konstrukcji Cygnaru. Przez wiele lat Sulmenici uzależnieni byli od przemytu kradzionych bądź sponsorowanych przez zagranicznych sympatyków korteksów, ale prace nad doskonaleniem Crusadera położyły w końcu podwaliny pod własną sulmenicką szkołę inżynierii parobotowej. Rezygnując z ruchliwości na rzecz lepszej ochrony, Crusader jest masywnym armibotem o wyjątkowo grubym pancerzu, zdobionym kunsztownie odlewanymi menofiksami, grawerowanymi w metalu cytatami ze świętych ksiąg oraz podobiznami hierarchów i bohaterów wiary.

Przez dziesiątki lat sulmenickie manufaktury produkowały pancerze, układy nośne, kotły i broń dla nowych Crusaderów. Protektorat od kilku dekad stał się całkowicie samowystarczalny w kwestii tej produkcji, uniezależniając się od części zamiennych ze znakiem Machin Wschodu bądź Unii Żelaza i Pary. Pracując bez chwili wytchnienia w rozpalonych żarem hutach Imeru, pilnie strzeżeni Wasale Menotha trudzą się w pocie czoła nad konstruowaniem nowych Crusaderów. W przeciwieństwie do pierwszych modeli tego parobota, nowoczesne Crusadery są wytwarzane od podstaw przez sulmenickich zbrojmistrzów, a ich korteksy tworzy się rękami Wasali Menotha, znajdującymi się na zupełnie innym poziomie technicznego wykształcenia od dawno temu zmarłych prekursorów tej sztuki mozolących się nad pierwszym Crusaderem zmontowanym ponad sto lat wcześniej z kradzionych części zamiennych.

Dane techniczne

Wprowadzony do użytku w roku 513 OR, mierzący 12 stóp i ważący 8 ton Crusader potrafi rozwijać w polu prędkość maksymalną 14,2 km/h. Przy pojemności bojlera rzędu 65 galonów wody oraz mieszczącym 115 kg węgla wsadzie piecowym, ten ciężki parobot jest w stanie funkcjonować bez uzupełniania paliwa przez sześć godzin (jedną godzinę w trybie działań bojowych). Chroniony nitowanym pancerzem o grubości 2,25 cala, uzbrojony jest w płomienistą buławę wypełnioną rafinowanym olejem skalnym.

Bookmark the permalink.

0 Comments

 1. Udało mi się znaleźć w sieci ilustrację przedstawiającą Crusadera w akcji, a dzięki życzliwości Bartka jutro zapewne pojawią się statsy tego parobota zapożyczone z suplementu "Kings, Nations and Gods". Już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie scenariusz sesji IK czerpiący mniej lub bardziej bezpośrednio z motywu pokątnego handlu korteksami czy porwań magianików wcielanych potem w szeregi Wasali Menotha (tak, tak, to dlatego tak dobrze się tych ludzi pilnuje – żeby nie uciekli).

  W okresie przedwojennym (mam na myśli ostatnią wojnę) najwięcej korteksów trafiało do Sulu z Khadoru, za sekretną zgodą królowej Ayn Vanar, której przez długi czas było na rękę wspieranie agresywnego Protektoratu. Kiedy miarka się przebrała i królowa poleciła zaprzestać tych praktyk, khadoriańska armia musiała ubiec się do siły w celu spacyfikowania licznych na północy kontynentu sympatyków Protektoratu.

  Prawda jest taka, że każdy żyjący z dala od Sulu i Imeru menita pragnie gorąco, by dostać się do tego menickiego raju na ziemi… a kiedy już tam trafi, w przeważającej mierze nie myśli o niczym innym jak tylko o ucieczce z powrotem do ojczystego kraju! Tyle, że na drodze ucieczki często stoją… Crusadery!

 2. Super artykuł. Mniemam że pewnie już myślałeś nad przetłumaczeniem Crusadera na Krzyżowca?

 3. [b][color=#660000][size=16]Krzyżowiec, ciężki wojbot [/size][/color][/b]

  [b]Koszt:[/b] 8500sz (ze standardowym cortexem), 6000zl bez cortexu

  [b]Opis:[/b] Krzyżowiec jest jednym z oryginalnych wojbotów stworzonych by służyły Protektoratowi. Stworzony w pierwwszym okresie historii Protektoratu, wojbot był zaprojektowany tylko z dwiema pięściami, by mógł być uważany przez wrogi Cygnar za cywilnego parobota. Krzyżowiec zbudowany na bazie niebywale trwałego podwozia, posłużył specjalistom Protektoratu za bazę kilku innych konstrukcji. Waraintami tego wojbota są Strażnik, Templariusz i Zwycięzca.

  [b]Wysokość/Waga:[/b] 3,6metra/8 ton
  [b]Zużycie paliwa: [/b]114kg/6h lub 60minut działań bojowych
  [b]Lata produkcji:[/b] od 513AR
  [b]Producent:[/b] Vassals of Menoth
  [b]Cortex:[/b] Aurum Grade

  [b]BUD 11
  Szy 11
  Sił 4
  ZWI 4
  Wal 5
  Cel 4
  INT 2
  Per 2
  Inicjatywa 11
  ATW 6
  ATD 5
  OBR 10
  PANC 19[/b]
  [b]
  Zasady specjalne:[/b] Wojbot wykorzystuję Inicjatywę lalkarza lub botmistrza. Swoją inicjatywę wykorzystuje tylko wtedy gdy jest "niekontrolowany".
  Współczynniki ATW, ATD, OBR i PANC bazują na standardowo instalowanym cortexie.
  Krzyzowiec jest standardowo wyposażony w dwie pięści i uzbrojony w Piekielny Buzdygan.

  [b][color=#660000]Piekielny Buzdygan[/color][/b]

  [b]Koszt:[/b] 280zł
  [b]Typ:[/b] Broń Ręczna
  [b]Lokalizacja:[/b] Ręka
  [b]Modyfikator Ataku:[/b] 0
  [b]Moc:[/b] 6

  [b]Opis:[/b] Piekielny Buzdygan jest ciężką bronią wojbotów z wbudowanym zbiornikiem Furii Menotha. Czego nie rozbije to pokrywa ogniem.

  [b]Zasady specjalne:[/b] Wojbot żeby uzbroić się w tę broń musi posiadać sprawnę ramię wyposazonę w chwytną pięść. Uzbrojony w buzdygan, wojbot nie może wykonywać ataków pięścią trzymającą broń. Jesli ramię trzymające broń zostanie uszkodzone (crippled), to wojbot nadal może atakować Maczugą ale z ujemnym modyfikatorem (PIP 405 str 315).
  Przeciwnik uderzony Buzdyganem (wypełnionym olejem i aktywowanym), dostaje dodatkowe 1 obrażenie od ognia, a trafiony ktrytycznie jest także pod wpływem efektu Fire Continious (PIP 405, str 218).
  Bak maczugi mieści rónowartość Furii Menotha wartej 15zł, która wystarcza na 45 minut walki. Dolanie oleju trwa 5 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *