Kulty Ciemności w DrecarE

Zakazane bóstwa w świecie DrecarE

Osiem Bóstw Mroku wyemanowało z ciemności, która zaległa po śmierci Śniącego. Powiada się, iż stali się oni ucieleśnieniem jego ostatnich koszmarów. Bóstwa Mroku są plagą świata, a ich odrażające knowania przynoszą śmiertelnikom rozpacz, cierpienie, szaleństwo  i śmierć. Choć oddawanie im czci jest surowo zakazane w DrecarE i Torgerth, kulty Bogów Ciemności działają w wielu pozornie wolnych od ich skazy krainach. Wyznawcy i kapłani tych bluźnierczych kultów to zdeprawowane istoty służące mrocznym siłom, często kierowane przez wolę prastarych, przeklętych bogów. Ich umysły są wypaczone przez obłęd, a cele niepojęte dla większości istot żyjących pod słońcem materialnego świata. Okrucieństwo tych degeneratów jest legendarne i sprawia, iż nie są widziani dobrze nawet w AjArd. Ich świątynie są często przemyślnie ukryte, a odbywające się w nich krwawe obrzędy mogłyby niejednego przyprawić o natychmiastową utratę zdrowych zmysłów.

Wszyscy kultyści mroku wybierają jedno z poniższych bóstw za patrona. Wszyscy także, niezależnie od swej rasy bądź gatunku, mogą używać Czarostwa: Klątw Ciemności. Ponadto wszyscy otrzymują jako umiejętność premiowaną: Ukrywanie się. Błogosławieństwa Bogów Ciemności zapewniają pewne stałe efekty, a nie jedynie doraźną pomoc. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż wielu śmiertelników wybiera potęgę oferowaną przez ciemne siły.

AHRLAGOR

Domena: Wojna;

Element: Ogień;

Zdolności Magiczne: Zdolności Astralne;

Broń: Bicz i krótkie (sztylet rytualny);

Bóg Bólu. Przedstawiany jako pozbawiony skóry człowiek, opleciony przez cierpnie. W ręku dzierży bicz z ośmioma rzemieniami zakończonymi hakami. Jego wierni uważają cierpienie za jedyne warte doznawania uczucie w życiu. Stanowi ono dla nich drogę do zjednoczenia z bóstwem. Hojnie także obdarzają nim innych, bowiem wierzą, iż pozwoli to ich ofiarom oczyścić się i zrozumieć prawdziwą naturę świata. Świątynie Ahrlagora wyposażone są często w długie korytarze, których posadzki pokryte są ostrymi odłamkami obsydianu lub kolcami. Wyznawcy odbywają w nich pielgrzymki, czasem boso, czasem zaś na kolanach. Ofiary składane są często na ołtarzu, który zawsze spływa krwią. Ceremonie ku czci tego boga składają się często z wielogodzinnych tortur, którym poddawani są innowiercy lub szczególnie oddani wierni. Kapłani tego boga mają ciała zniekształcone przez liczne rytualne blizny. Odziewają się zwykle w różnych kolorach czerwieni i noszą przy odzieniu liczne łańcuchy, haki i kolce.

Błogosławieństwo: Ból nie stanowi problemu dla wyznawców tego boga. Wpadając w ekstatyczny szał (np. w  czasie walki) mogą oni zignorować wszystkie niedogodności wynikające z otrzymanych obrażeń średnich, zaś na poważnych otrzymują jedynie -10 do działania. Szał trwa 1R na 1. P. Mi. Ognia i działa analogicznie do zdolności: Odporność na Ból, której wyznawca posiadać nie może.

Klątwa: Pech krytyczny w rzucie na Odp. gdy dotyczy on bólu lub otrzymania poważnej rany.

GARANDAT

Domena: Wojna;

Element: Elektra;

Zdolności Magiczne: Władania Energią;

Broń: Dwuręczne;

Uosobienie wojny i dzikiego szału zniszczenia. Garandat patronuje wojownikom Ciemności i obdarza ich siłą. Jego wierni odnajdują radość w szerzeniu dzieła zniszczenia, co w końcu prowadzi ich także do autodestrukcji, w służbie tego boga. Jego świątynie wznoszą się zwykle w miejscach dotkniętych przez kataklizmy, wśród ruin i na pustkowiach. Zwykle są to po prostu fragmenty zniszczonych budowli, na których środku pali się święty ogień. Wyznawcy Pana Zniszczenia składają mu w ofierze czaszki swych wrogów, które są rytualnie rozłupywane w czasie ceremonii. Dlatego też niejednokrotnie całe podłoże pokryte jest fragmentami potrzaskanych kości. Kapłani i wyznawcy tego boga celebrują często także kanibalistyczne uczty. Jego kler to wyłącznie wojownicy, zarażeni manią samobójczą. Garandat obdarza ich zdolnością wpadania w szał podczas bitwy. Odziewają się w zardzewiałe resztki pancerzy lub zbroje z kości i czaszek zabitych wrogów. Malują swe twarze krwią.

Błogosławieństwo: Wierni mogą wpaść w szał w czasie bitwy. W jego trakcie są odporni na strach i efekty  psychologiczne a wszystkie zadane przez nich obrażenia rosną o +2. Nie mogą się jednak wycofać z walki. Szał trwa 1R na 1. P. Mi. Elektry.

Klątwa: Cios przeciwnika zamienia się w krytyczny sukces;

HIVIN

Domena: Opieka;

Element: Wiatr;

Zdolności Magiczne: Zaklinanie Duchów;

Umiejętność: Zielarstwo;

Broń: Sieczne (sierp);

Bóg Głodu i klęsk spadających na zasiewy i dobra. Przedstawiany jako czerwony szkielet, w wyszywanym zlotem, bogatym płaszczu. Jego wyznawcy uważają, iż uwalniając innych z tego co posiadają, i ukazując im ich nędzę, prowadzi ich na drodze do samopoznania. Zwykle są oni wędrowcami, którzy odwiedzając wsie i miasteczka, aby szkodzić innym. Sprowadzają burze i deszcze na zasiewy, podpalają spichlerze i domostwa. Nikt nie jest przed nimi bezpieczny. Z uwagi na wędrowny tryb życia wyznawców i kapłanów, nie ma zbyt wielu świątyń tego boga. Te, które są dekorowane są zwykle czaszkami i kośćmi ludzkimi, oraz złotem i drogimi kamieniami, co ma uzmysławiać wiernym przemijanie wszelkich dóbr doczesnych. Ofiary zamykane są wewnątrz wielkich rzeźb, przedstawiających bóstwo i głodzone na śmierć. Aby upodobnić się do wielbionego boga, kapłani odziewają się w bogate, lecz poniszczone szaty. Często są one przeżarte grzybem i pleśnią. Na skutek częstych głodówek rytualnych, sami wyglądają jak szkielety.

Błogosławieństwo: Wyznawcy mogą obyć się bez jedzenia przez dowolnie długi czas.

Klątwa: Pech krytyczny związany z testem Cha. Lub Aut., który mógłby prowadzić do poprawy sytuacji danej postaci (materialnej lub społecznej).

IJAGH

Domena: Magia;

Element: Duch;

Zdolności Magiczne: Zdolności Astralne, Zaklinanie Duchów;

Broń: Drzewcowe (włócznia);

Pan strachu i koszmarów. Przedstawiany jako przejrzysta, widmowa zjawa o owadzich oczach. Jego wierni są  często szalonymi istotami, których umysły zostały nadwątlone przez potworny strach, jakiego doświadczają w czasie rytuałów i inicjacji. Poświęcone mu są owady nocne. Świątynie tego boga znajdują się częściowo w świecie materialnym, częściowo zaś na płaszczyźnie astralnej. Są one miejscami, w których objawiają się  koszmary nocne, zaś trwoga zdobi ich wnętrza. Jego kapłani mają moc wzywania przerażających koszmarów z płaszczyzn astralnych, władają także mocą terroru. Ofiary najczęściej są usypiane i zabijane w świecie snów, za pomocą magii. Kapłani noszą na sobie długie szaty o różnych odcieniach szarości, często zdobione dziwacznymi wzorami. Ich bóstwo zmienia ich wygląd, obdarzając ich przerażającymi, owadzimi cechami, w postaci fasetowanych oczu czy szczękoczułek, lub chitynowego pancerza na różnych częściach ciała.

Błogosławieństwo: Wyznawcy są całkowicie odporni na strach każdego rodzaju.

Klątwa: Krytyczny pech w teście strachu.

IKHENA

Domena: Magia;

Element: Woda;

Zdolności Magiczne: Zaklinanie Duchów, Władanie Energią;

Broń: Garota;

Pani Nieprzeniknionej Ciemności. Nie istnieją żadne przedstawienia jej postaci, gdyż uważa się, iż jest ona samą naturą mroku, i nie posiada innej formy. Jej wyznawcy wierzą iż chroni ich ona przed sługami światła i pozwala im pojąć ukrytą mądrość. Ceremonia inicjacyjna polega na wydarciu sobie oczu z czaszki. Odrzucając dar widzenia, odrzuca się światło i wszystko co ono reprezentuje. Ikhena jednakże obdarza swe dzieci zdolnością przeniknięcia absolutnego mroku. I choć światło staje się ich wrogiem, ujawniając ich ślepotę – w ciemności nie mają żadnego problemu z orientowaniem się w otoczeniu. Światynie tej bogini są często ukryte głęboko pod ziemią i spowite przez ciemność. Ofiary giną w mroku, nie widząc swych oprawców. Najpierw zadawane im są ciosy sztyletem rytualnym, następnie zaś, gdy śmierć jest już blisko, są one duszone czarnym, jedwabnym sznurem. Jej kapłani to ślepcy ubierający się w czarne szaty, bez żadnych wzorów. Przepasane są one sznurem do duszenia.

Błogosławieństwo: Wyznawcy mogą dzięki jej mocy widzieć w ciemności, mimo braku oczu. Jedynie obecność światła (np. dziennego) pozbawia ich tej zdolności.

Klątwa: Krytyczny pech w ważnym teście Per.

KURSIDA

Domena: Opieka;

Element: Ziemia;

Zdolności Magiczne: Zaklinanie Duchów;

Umiejętność: Tanatologia;

Broń: Łuk prosty;

Uosobienie wszelkich zaraz, plag, epidemii i chorób. Przedstawiana jako chuda starucha krocząca na czele pochodu duchów chorób. W ręku dzierży zapaloną pochodnię – symbol gorączki i maczugę – symbol nagłej śmierci. Jej wyznawcy sprowadzają choroby na swych bliźnich i często pojawiają się tam, gdzie wybuchają epidemie, aby wspomagać ich rozprzestrzenianie się. Choć sami są nosicielami wielu możliwych chorób, jednak ich Pani obdarza ich życiem, mimo, że wielu z nich to przeżarte trądem i rakiem chodzące zwłoki. Wierni Bogini Zarazy nie budują świątyń, lecz spotykają się często na cmentarzach i w kryptach, aby oddać jej cześć poprzez swe plugawe ceremonie. Sami zajmują się sprowadzaniem duchów chorób na świat. W większości odziewają się w łachmany zdarte z trupów. Wieli z nich to zgrzybiali starcy. Niektórzy udają uzdrowicieli, aby podstępnie zarażać plagami tych, którzy w dobrej wierze zgłaszają się do nich po pomoc.

Błogosławieństwo: Moc Pani Zarazy przenika ciała wyznawców plugawą siła, dzięki której, mogą oni stać się nosicielami każdej możliwej choroby, którą się zarażą. Sami jednak nie odczują jej negatywnych skutków.  Dotyczy to także chorób magicznych.

Klątwa: Krytyczny pech w teście Odp. związanym z chorobami i wyczerpaniem organizmu. Moc bogini utrzymuje ich także przy życiu (mimo starzenia się ciała), tak długo, jak są jej posłuszni.

SICSARAT

Domena: Magia;

Element: Wiatr;

Zdolności Magiczne: Mistrzostwo Wzorców, Zdolności Astralne;

Broń: Obuchowe (młot);

Pani Obłędu. Przedstawiana jako kara, spieniona klacz, o oczach z martwych kryształów. Jej wyznawcy uważają, iż szaleństwo wyzwala ich z ograniczeń tego świata i stanowi błogosławieństwo, dzięki któremu przemawia do  nich ich Bogini. Świadomie dążą więc do zagłębienia się w nim, aby zdobyć dziwną i skrzywioną wiedzę. Często opętani są manią zabijania i wypaczania serc i umysłów innych istot. Świątynie tej Pani Ciemności są często wykute w skałach, przemyślnie ukryte na odludziu lub pod ziemią. Składają się z ogromnych labiryntów: sal i  korytarzy, zaś ich ściany załamują się pod dziwnymi kątami. W głównej komnacie zawsze znajduje się ogromny posąg Bogini. Ofiary doprowadzane są przez kapłanów do stanu, w którym popełniają samobójstwo przed tym posągiem, lub też rozbija się ich czaszki młotem rytualnym, przypominającym kopyto końskie. Jej kler nosi zwykle czarne i fioletowe szaty, ozdobione końskim włosiem z grzywy. Często także zdobi swe twarze i ciała dziwnymi, spiralnymi tatuażami.

Błogosławieństwo: Umysły wyznawców obłędu są tak skrzywione, iż trudno jest na nie wpłynąć. Otrzymują oni +20 do SW w każdym teście obrony przed wpływem lub atakiem psychicznym, który przeprowadził niewierny.

Klątwa: Krytyczny pech w ważnym teście Int.

SUDELLA

Domena: Opieka;

Element: Ziemia;

Zdolności Magiczne: Mistrzostwo Wzorców;

Umiejętność: Toksykologia;

Broń: Krótkie;

Pani nieprawości, rozkładu i zepsucia: zarówno fizycznego jak i moralnego. Przedstawiana jako nagie, rozkładające się ciało kobiece, odziane jedynie w całun z trupożernego robactwa. Jej wierni i kapłani to zwykle zepsuci dekadenci, których ciała i dusze gniją za życia. Znajdują oni upodobanie w szerzeniu rozpusty,  niszczeniu piękna i demoralizacji innych istot. Zajmują się wypaczaniem praw i wartości, oraz niszczeniem tego co czyste i dobre, aby obserwować postępującą degenerację społeczną. Mają także talent do trucicielstwa. Sanktuaria Sudelli znajdują się zwykle pod cmentarzami, w kryptach i katakumbach. Wypełnione są gnijącymi zwłokami i jadowitym robactwem. Na cześć bogini odbywają się w nich czasami ohydne orgie, w czasie których ofiary porażane są toksynami, które powodują rozkład ciała za życia, tak, aby były świadome tego, co się z nimi dzieje. Kapłani Pani Rozkładu noszą zbytkowne, kunsztownie zdobione szaty, które podkreślają ich majętność. Lubią także przystrajać się bogatą biżuterią ze srebra i złota.

Błogosławieństwo: Wierni Zepsuciu stają się całkowicie odporni na trucizny. Ponadto zyskują +10 do testów uwodzenia, potrafią bowiem odwołać się do mrocznych żądz tkwiących w każdej istocie.

Klątwa: Krytyczny pech w teście S.W. związanym z oparciem się nieczystym pragnieniom lub obcemu wpływowi psychologicznemu.

Bookmark the permalink.

5 Comments

  1. Ciekawy zestaw Bóstw coraz bardziej mi się podoba ten system.

  2. Bardzo paskudny panteon, przedstawia wiele możliwości. Mam pomysł na opowiadanie dedykowane Sicsarat, popracuję nad nim w niedługim czasie. Co zaś się tekstu tyczy, jak zawsze ciekawy, spodobał mi się.

  3. Fajny zestaw, z pewnością ułatwi opisy w przygodach i daje ciekawe możliwości intryg :>

  4. Dziękuję za pochlebne opinie. Mimo, że DrecarE jest systemem fantasy, a może właśnie dlatego – staram się zawsze, by świat nie był tutaj przesłodzenie cukierkowy, jak w D&D. Moim zdaniem prawdziwy Heroic opowiada o zmaganiach Światła i Ciemności. Aby ten spór przyjął postać dramatu, w którym biorą udział postacie i mocno podziałał na wyobraźnię graczy Bóstwa Ciemności muszą być odpowiednio mroczne a sama Ciemność musi tchnąc grozą. Mam nadzieję, że to mi się udało. Warto tylko jeszcze wspomnieć, że w Kranach Południa istnieją odmienni Bogowie Mroku, zwani Zapomnianymi Bogami.

  5. O tak, przesłodzone światy są odrażające. Najbardziej nie lubię lukrowanych czarnych rycerzy i przekładanych marcepanem czarnoksiężników. Czym bohater bardziej targany między dwoma stronami, tym ciekawszy i realniejszy. Krew, namiętność, zdrada, złość, miłość wreszcie.
    Świetne!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *